Döviz Bürosu Nasıl Açılır? Döviz Bürosu Nasıl Para Kazanır?

Döviz bürosu nasıl açılır? Döviz bürosu ne kadar kazanır 2020? Döviz bürosu nasıl para kazanır? Döviz bürosu açmak için gerekli şartlar?

Döviz Bürosu Nasıl Açılır? Döviz Bürosu Nasıl Para Kazanır?

Döviz Bürosu Açmak İçin Gerekli Şartlar 2020

Türkiye uluslararası ticarete giderek daha hızlı entegre olmakta ve bunun sonucu olarak döviz alım satımları artmaktadır. Döviz alım satımı yapabilmek için öncelikle döviz bürosu kurmak gerekmektedir.  Döviz bürosu açmak için gerekli şartlar sürekli olarak değişmekte olup mevzuata uygun olmayan başvurular ruhsat alamamaktadır. Döviz bürosu açmak için gerekli şartlar 2020 yılı için şu şekildedir.

 • İflas etmemiş, konkordato ilan etmemiş olmak
 • Rüşvet, zimmet, irtikâp, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar, sahtecilik suçlarından hüküm giymemiş olmak
 • Son beş yıl içerisinde; faaliyet izni Bakanlıkça iptal edilmiş döviz bürolarında ortaklığı bulunmaması
 • Son beş yıl içerisinde; faaliyet izni Bakanlıkça iptal edilmiş döviz bürolarında yönetici görevinde bulunmamış olması,
 • Son beş yıl içerisinde Ticaret Bakanlığına gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunmamak ve yetkisiz döviz alım satımı ile ilgili olarak idari yaptırım almamak,
 • Vergi borcu bulunan şirkette %10’dan fazla paya sahip olmamak

Döviz Bürosu Kuruluş Şartları Nelerdir?

Döviz büroları yalnızca anonim şirket olarak kurulabilmektedir. Dolayısıyla tek kişi döviz bürosu kurabilmekte ve işletebilmektedir. Ancak diğer anonim şirketlerden farklı olarak A grubu döviz bürosu ve B grubu döviz bürosu olmak üzere sermaye büyüklüklerine göre iki gruba ayrılmıştır. A grubu döviz bürosu açmak için gerekli şartlar ve B grubu döviz bürosu açmak için gerekli şartlar farklıdır.

A grubu döviz bürosu açmak için 5 milyon TL, B grubu döviz bürosu açmak için ise 1 milyon TL asgari sermaye koymak gerekmektedir. Hangi tip olursa olsun döviz bürosu hisseleri nama yazılı olmalıdır. A grubu döviz bürosu b grubu döviz bürosundan farklı olarak şube açabilmekte olup açtığı her bir şube için 2 milyon TL esas sermayeye ekleme yapmalıdır.

Döviz Bürosu Kuruluş İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler?

Döviz bürosu kurmak amacıyla öncelikle Ticaret Bakanlığı’na başvuru faaliyet izni başvuru yapılmalıdır.

 • Anonim şirket ana sözleşmesi,
 • Kurucu ortak gerçek ve tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde onun üzerinde  ortaklık payı bulunan kişiler ile şirket genel müdürünün, yönetim kurulu üyelerinin, imza yetkisini haiz çalışanlarının ve A grubu yetkili müesseseler için iç kontrol görevlilerinin;
 • İflas etmediğine, konkordato ilan etmiş olmadıklarına ilişkin yazılı beyan,
 • Adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir)
 • Başvuran tüzel kişiyse tüzel kişi kurucuların yönetim kurulu başkanı, genel müdür ve yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan ortaklarının adli sicil kaydına ilişkin evrak,
 • Kendileri ile yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan şirketlerinin vergi borcu bulunmadığına dair bağlı bulunulan vergi dairesinden alınacak belgenin,
 • Gerçek kişiler için noter huzurunda düzenlenip imza edilecek birer beyanname,

Döviz Bürosu Yetkili Müessese Faaliyet İzni Başvurusu İçin Hangi Belgeler Gerekli?

Kurucular, döviz bürosu kuruluş izni verildiği tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yetkili müessesenin kuruluş işlemlerini tamamlamalı ve faaliyet izni almak üzere Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunmalıdırlar. Eğer izin verilen başvuru, 90 gün içerisinde tamamlanmazsa şirketlerin döviz bürosu kuruluş izni iptal edilmiş sayılır.

Döviz Bürosu Faaliyet izni almak üzere yapılacak başvuru evrakları 2020;

 • Şirket Ana sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshası,
 • Anonim şirket ana sözleşmesinde belirlenen ve taahhüt edilen asgari şirket sermayesinin ödendiğini gösterir bankadan alınacak dekont,
 • 2020 yılı için matbu harç tutarı olan 44.396,70 TL her sene bir kere ödenir,
 • Asgari ödenmiş sermaye miktarının onda birine karşılık gelen tutarın Halkbank, Ziraatbankası, Vakıfbank’tan birine ödendiğini gösterir dekont,
 • A grubu yetkili müesseseler için 500 bin Türk Lirası; B grubu yetkili müesseseler için 200 bin Türk Lirası başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir evraklar,
 • Güvenliğe ilişkin olarak kamera veya görüntü kayıt sisteminin usulüne uygun biçimde kurulduğunu tevsik eden belgeler,
 • A grubu yetkili müesseseler için iç kontrol görevlisi atandığına ilişkin kararları gösteren evrak,

Ticaret Bakanlığınca yapılan inceleme neticesinde gerekli şartları sağladığı görülen yetkili müesseselere faaliyette bulunma izni verilerek, şirket adına Yetkili Müessese İzin Belgesi düzenlenir ve bu belgeyle döviz bürosu açma ruhsatı almış olur. Ancak döviz bürosu işleten kişi faaliyette bulunmak üzere izin belgesinde yazılı adreste faaliyete başlandığına dair bölgede yetkili vergi dairesinden alacağı yoklama tutanağını, faaliyet izin tarihinden itibaren 90 gün içerisinde Ticaret Bakanlığa göndermek zorundadır. Yetkili müesseseler internet sitelerinin açıldığını ve merkezlerinin açık adresinin resmî internet sitesine eklendiğini faaliyet izni almadan önce Ticaret Bakanlığına bildirmek zorundadır.

Yukarıda sayılan 2 aşamalı izin işlemlerinden tamamlandıktan sonra döviz bürosu açmak ve alım satıma başlamak mümkündür. Alım satım işlemleri için ayırdığınız sermaye de dahil döviz bürosu açmak için gerekli sermaye minimum 1,5 milyon TL civarında olmalıdır.

Döviz Bürosu Ne Kadar Kazanıyor?

Döviz büroları çalıştığı şehir ve bulunduğu semte göre değişken kazançlar elde etmektedir. Daha doğrusu döviz bürosu kazancı yapılan alım satım miktarına göre değişmektedir. Dolayısıyla günlük işlem hacmi 10 bin dolar olan bir döviz bürosu ile 50 bin dolar olan bir döviz bürosu arasında ciddi miktarda fark vardır. Döviz bürosu kazancı alış ve satış arasındaki marj ve düşük fiyattan alınan yüksek fiyattan satılan dövizlerdir. Döviz bürosu aylık ortalama 20 bin TL ve üstü kazanmaktadır. Ortalama 2020 döviz bürosu kazançları bu şekilde olup yerine ve işlem hacmine göre bu gelir çok artabilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020, 21:06

Ahmet

33 yaşında eğitmen, öğrenci, araştırmacı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER