Devlet Memuru Üniversitede Ders Verebilir mi?

Devlet memuru üniversitede ders verebilir mi? Memur yüksek lisans yapabilir mi? Devlet memuru üniversitede hocalık yapabilir mi? Memur olmak üniversitede ders vermeye engel mi?

Devlet Memuru Üniversitede Ders Verebilir mi?

Devlet Memuru Üniversitede Hocalık Yapabilir mi?

Üniversitede ders verebilmek için akademisyen olmak ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından üniversiteye verilen kadroya atanmak bir alternatifdir. Bu sisteme verilen isim tam zamanlı öğretim görevlisidir. Bir diğer alternatif ise yarı zamanlı öğretim görevlisi olmaktır. Devlet memuru üniversitede ders verebilir mi açıklamaya çalışacağız.

Devlet Memuru Nedir? Kimler Devlet Memuru Kapsamına Girer?

Herhangi bir kamu kurumunda 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak çalışan personel devlet memuru olarak adlandırılır. Ancak kamu iştiraki olan yani kamu kurumlarının azınlık hissedarı olduğu kurumlarda çalışan kişiler iş kanunu ile hizmet vermekte olup devlet memuru değildir. Örneğin ziraat bankası çalışanları devlet memuru değildir.

Devlet memuru olarak bir kamu kurumunda çalışan personel bir süre sonra gerek yüksek lisans ve doktora yaparak gerek ise kendi çalıştığı kurum mevzuatını spesifik olarak öğrenerek uzmanlık edinebilmektedir. Örneğik Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) uzmanı, Rekabet Kurumunda çalışan rekabet uzmanı veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB) çalışan bir araştırmacı kendi uzmanlık alanıyla ilgili dersleri verebilmektedir.

Kadrosu, ünvanı fark etmeksizin her devlet memuruna bu hak tanınmıştır. Örneğin kendi çabası ve emeğiyle iyi seviyede dil bilen bir polis memuru uygun tam zamanlı öğretim üyesi bulunmaması durumunda yabancı dil eğitimi verebilir. Önemli olan husus dersi verecek olan memurun ilgili konuda bilgi ve yetkinliğini ispatlayabilmesidir.

Devlet Memuru Üniversitede Ders Verebilir mi?

Yukarıda devlet memurlarının 657 sayılı DMK kapsamında görev yaptığını belirtmiştik. Memurların özlük hakları, disiplin cezaları ve benzeri hususlar çalıştıkları meslek için ayrı bir mevzuat yoksa buradaki hükümlere tabidir. Devlet Memurları Kanunun 89 uncu maddesi çerçevesinde memurlara ders görevi verilmesinin şartları düzenlenmiştir.

İlgili madde kapamında her derecede eğitim öğretim kurumlarında yani ilkokuldan üniversiteye kadar, öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması durumunda memurlara ücret karşılığı ders verme hakkı tanınmaktadır. İlgili madde çerçevesinde ödenen ders saati başına ücret Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Memur derslerini mümkün olduğunca işini aksatmak için bahane olarak kullanmamalı, çalıştığı kurumdaki memuriyetinin getirdiği yükümlülükleri yerine getirmelidir.

Devlet Memuru Özel Üniversitede Ders Verebilir mi?

Özel üniversite diğer adıyla vakıf üniversitesi,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda tanınan açık izin ile Cumhurbaşkanı kararı kurulabilmektedir. Özel üniversiteler statü itibariyle kendi tüzel kişiliği olan eğitim kurumlarıdır. Özel üniversitelerin rektörleri de devlet üniversiteleri gibi Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere özel üniversite ve devlet üniversitesi arasında statü açısından önemli bir fark bulunmamaktadır. Devlet memurları özel üniversite de ders verebilir ve ders ücreti açısından özel üniversite ve devlet üniversitesi arasında fark bulunabilmektedir. Özel üniversiteler kendi aralarında marka rekabeti bulunması nedeniyle önemli kurumlardan memurlara ders verme imkanı tanımakta ve daha yüksek ücret verebilmektedir.

Devlet Memuru Üniversitede Hangi Şartlarda Ders Verebilir?

Devlet memurunun üniversitede ders verebilmesi için toplamda 3 şart bulunmaktadır. İlk şart memurun çalıştığı kamu kurumunun memura ders vermek için izin vermesidir. İkinci şart üniversitenin memurun ders vermesini istemesidir. Üçüncü şart ise memur ve üniversitenin anlaşmasıdır. Bu şartların üçü aynı anda sağlandığı takdirde devlet memuru üniverside hoca olarak ders verebilir.

Memurun kamu kurumundaki işlerinin aksatılması veya mesai saatlerini önemli ölçüde ihlal edilmesi durumunda ise amir onay vermeyebilmektedir. Amirin onay vermeme işlemi için idare mahkmesine iptal davası açılabilir. Ancak amirin yani idarenin burada takdir hakkı mevcut olup bu hakkını kamu yararı için değil keyfi olarak kullanıldığının ispatı davada memura düşecektir. Böyle bir davanın kazanılması ise pek kolay değildir.

Araştırma görevlisi maaşı ne kadar?

Anlattıklarımız yalnızca devlet memuru statüsü ile çalışanlar için geçerli olup işçi statüsünde çalışanlara, iş kanunu kapsamında böyle bir yasak mevcut değildir. Ancak hizmet sözleşmesi ile farklı hükümler belirlenmesi mümkündür.

Devlet Memuru Aynı Zamanda Yüksek Lisans Yapabilir mi?

Lisans mezunu bir devlet memuru mevcut eğitim ve yetkinliğini artırmak ve kendini geliştirmek amacıyla her hangi bir alanda lisansüsüt eğitim yani yüksek lisans veya doktora yapmayı isteyebilmektedir. Eğitim öğretim hakkı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42. Maddesinde düzenlenmiştir. Eğitim ve öğretim hakkı başlıklı ilgili anayasa maddesi kapsamında kimse eğitim ve öğretimini devam ettirmekten alıkonamaz. Dolayısıyla memur yüksek lisans ve doktora yapabilmek ve akademik kariyerini sürdürebilmektedir.

Dolayısıyla memur olmak akademik kariyer yapmaya engel değildir. Mesai saatleri arasında lisansüstü eğitim dersleri için kamu kurumlarında gerekli esneklik tanınmaktadır. Ayrıca isteyen memurlar için bir çok kurum yurt dışı yüksek lisans ve yurt içi yüksek lisans olanağı sağlamaktadır. Yakın zamanda kadar TODAİE (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi) yalnızca memurlara yüksek lisans olanağı sunmaktaydı ancak 2018 yılndan itibaren devlet memurları Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sosyal bilimleri enstitüsü başta olmak üzere farklı üniversitelerde kendilerine ayrılan kontenjanlarda veya genen kontenjandan girerek yüksek lisans ve doktora yapabilmekte, yayın şartını sağlayarak doçent, profesör ünvanları alabilmektedir.  

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2020, 00:29

Ahmet

33 yaşında eğitmen, öğrenci, araştırmacı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER