Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge Nedir?

Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge Nedir? Disiplin Cezası Belgesi, Nereden Alınmaktadır? Neden Alınır? Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır? Dilekçe Nasıl Hazırlanır? Dilekçe Örneği Nasıldır?

Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge Nedir?

Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge Nedir?

Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge Nedir? Disiplin Cezası Belgesi, Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge Nereden Alınmaktadır? Disiplin Cezası Neden Alınır? Disiplin Belgesi Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır? Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge için Dilekçe Nasıl Hazırlanır? Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge İçin Dilekçe Örneği Nasıldır?

Disiplin cezası, öğrencilerin okul içi kurallara uymaması, kural dışı davranış göstermesi veya okulu temsil ederken kurumu zor duruma sokacak davranışlarda bulunması sonucunda öğrenciye verilen cezaları kapsamaktadır. Disipline dair cezalar çok hafif veya çok ağır sonuçlar doğurabilecek nitelikleri barındırmaktadır. Bir öğrencinin okuldan atılacak suçlar işlemesi veya bir dönem uzaklaştırma alabilecek kabahatlerde bulunması okul yaşantısını son derece olumsuz etkileyecek sonuçlar doğurmaktadır. Öğrencilerin böyle bir duruma sahip olup olmadığının belgelendirilmesine disiplin durum ya da disiplin sicil belgesi denmektedir.

Disiplin cezası almadığına dair belge nedir ve nereden nasıl alınır? sorusu arama motorlarında sıkça arandığı için bu konuda öğrencileri ve velileri bilgilendirecek bir yazı hazırladık.

Disiplin Cezası Belgesi

Öğrencinin disiplin cezası almadığına dair belge, öğrencilerin özellikle üniversite öğrencilikleri dönemi boyunca herhangi bir suçtan dolayı disiplin cezası alamadıklarının gösteren bir belgedir. Eğitim hayatlarındaki son süreçlerden biri olan üniversitede işledikleri suçlar sonucunda disiplin cezası aldıklarında bu suçları öğrenci sicillerine işlemektedir. Okullardan mezun oldukları zaman kimi zaman çalışacakları yerden sicillerinin temiz olup olmadığını kontrol etmek için veya öğrenciler üniversitelere yatay geçiş yapmak istediklerinde gitmek istedikleri üniversite tarafından bu belgeler istenmektedir. Bu gayet normal bir işlemdir ve günümüzde pek çok okul tarafından da istenmektir. Sadece üniversitelerde değil aynı zamanda ilkokul, ortaokul ya da lise yıllarında özellikle okul değişikliklerinde yeni kayıt yaptıracağımız okullarda da bu tarz belgeler öğrencinin sicil durumunu incelemek adına istenmektedir. Bunların haricinde staj başvuruları gibi kısa dönem çalışmalarda da kurum talep ederse okullarımızdan bu belgeyi temin edip kuruma teslim edebiliriz.

Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge Nereden Alınmaktadır?

Disiplin cezasının belgesine ulaşabilmenin pek çok yolu vardır. Hangi eğitim kurumunda en son okuyorsanız disiplin cezanızın olmadığına dair belgeyi genellikle o kurumun okul müdürü ya da öğrenci işlerinden talep edersiniz. Kurum sicil durumunuzu gösterecek dosyanızı takip eder ve daha sonra sonucu size bildirir.

Disiplin cezasının olup olmadığına dair belgeyi temin etmeniz için bu yollardan bazılarını sizler için şu şekilde açıklayabiliriz; Disiplin cezası, alınıp alınılmaması dair belge, üniversitelerin öğrenci işlerine dilekçe yazılarak bu başvuru yoluyla alınabilir. Ancak bu yüksek öğrenim, lisans ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrenciler için geçerlidir. Lise mezunu üniversiteyle ilişiği bulunmayan kişiler üniversitelerin öğrenci işlerinden değil en son eğitim gördükleri okullarına başvuruda bulunmalıdır.

Bazı özel durumlarda ilköğretim veya lise öğrencilerinden de bu belgenin istenmesi mümkün olabilir. Eğer ilköğretim veya lise öğrencilerinden bu belge istenirse en son bağlı bulundukları okulun müdürlüğüne başvuruda bulunarak bu belgeyi alabilmeleri mümkündür. Disiplin cezasının olup olmadığına dair belgeyi temin ederken zorunlu olan birkaç durum vardır.

Bunlardan biri başvuru esnasında öğrencilerin bu belgeyi alabilmeleri için bireysel başvuruları yapmaları da gereksinimidir. Ancak ilkokul seviyesinde öğrenciyi yönlendirme amaçlı veli de okul müdürü ile görüşerek formu öğrenciyle birlikte doldurabilir.

Bir sonraki dikkat etmeniz gereken nokta ise şudur; en son bağlı olduğunuz eğitim kurumuna sunulacak belgeleri başvuruyu yapan kişinin kendisi tarafından imzalayıp kendileri tarafından ilgili kurumun müdürüne veya öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Ancak başvuruda bulunan öğrencinin herhangi bir disiplin cezası bulunuyorsa bu belge kişiye sunulmamaktadır. Bu tarz durumlar sıkça yaşanmaktadır. Olumsuz bir durumla yeniden karşılaşılmaması adına bu önlem alınmaktadır. Disiplin cezası almadığına dair belge elde etmenin en kolay yolu e-devlet hizmetidir. E-devlet üzerinden kişinin, öğrencinin öğrenim hayatında herhangi bir disiplin suçu olup olmadığına dair belge alınabilir. Bu belge okullardan alınan belgeler gibi tüm kurumlarda geçerlidir. Disiplin cezası bulunan öğrencilerin yatay geçişleri veya değiştirme işlemleri bundan dolayı zorlaşmaktadır. Öğrencilerin öğrenim hayatları süresince dikkatli olmaları gerekmekte ve herhangi bir suça karışmamaları gerekmektedir. Öğrencilerin karıştıkları suçlar veya disiplin cezası gerektiren davranışlar neticesinde alacakları cezanın hayatlarının bir bölümünde karşılarına çıkabileceğini hatırlarından çıkarmamaları gerekir. Buna göre öğrenim ve eğitim hayatlarını devam ettirmelidirler.

Disiplin Cezası Neden Alınır?

Disiplin cezalarının olup olmaması özellikle yatay ve dikiş geçişlerde, okul değişikliklerinde öğrenci hakkında bilgi edinmek amacı ile istenebilen bir belgedir. Günümüzde neredeyse tüm iş yerleri topluluk içerisinde ekip çalışması ile yapılmaktadır. Bu anlamda kişilerin topluluk kurallarına uyum sağlayabilir olmasını ispat etmesi çok önemlidir. Disiplin cezaları incelemek aslında çok sık karşılaşılan bir durum değildir. Ancak bu konuda temkinli davranmakta öğrencilerin kendileri adına elde edecekleri büyük faydalar vardır. Öğrenim hayatları boyunca öğrencilerin okul ve toplum kurallarının gereğini yerine getirip getiremediği bu disiplin suçlarından anlaşılabilir. Kimi zaman iş başvurularında bile bu tarz belgeler istenilebilir. Bir öğrenciye disiplin cezası verilmesi gerektiren davranış ve fiillerinin niteliği şöyle olmaktadır;

 • Okulda kınama gerektirecek bir davranışta bulunma, ya da davranışı yapan kişiyle ortak çalışmanın tespitinin olması
 • Okulda kısa süreli de olsa uzaklaştırma alma
 • Okul değiştirme (kişinin kendi rızası ile değil zorunlu bir sebepten olma)
 • Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından birini alma
 • Disipline konu olan olaylar içerisinde okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp karar verildikten sonra;
 • Kınama ve okuldan kısa süreli de olsa uzaklaştırma cezaları bağlı oldukları okul müdürü tarafından
 • Okul değiştirmeye dair cezalar bağlı oldukları ilçe öğrenci disiplin kurulu tarafından
 • Örgün eğitim dışına çıkarılmasına dair çıkarma cezaları bağlı oldukları il öğrenci disiplin kurulu tarafından
 • Onaya sunulur kabul edilmesi halinde uygulanmaktadır. Hayatımızın her döneminde öğrenimimize devam ederken bu tarz kötü sonuçları olabilecek davranışlardan uzak durmamız gereklidir. Yaptığımız her şeyin bir gün karşımıza çıkabileceğini düşünerek hareket etmeli ve davranışlarımıza buna göre yön vermeliyiz.

Disiplin Belgesi Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Disiplin belgesine erişim, var olan belgeyi inceleme işlemi için e-okul sistemine giriş yaparak kısa sürede disiplin cezası sorgulaması yapabilirsiniz. Bunun için;

 • E-okul sayfasına giriş yapın.
 • Öğrenci disiplin işlemleri sayfasını bularak sayfaya tıklayın.
 • Disiplin cezası bilgileri sekmesine tıklayın. Burada eğer var olan bir ceza varsa görebilirsiniz.

Öğrencilerin okul hayatları boyunca en çok çekindikleri ve karşılaşmak istemedikleri durumlardan biri disiplin cezaları olmaktadır. Öğrenci, öğretmen, personel, okul kuralarına uyumsuzluk, topluluk kurallarına uyumsuzluk, kötü davranışları ile okulu zor durumda bırakma gibi pek çok nedenden disiplin cezaları ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Disiplin cezaları öğrencileri bu olumsuz davranışlardan caydırmak, uzak tutmak, okulda birlik ve beraberlik içerisinde eğitim ve öğretimi tamamlamak adına vardır. Eğer öğrenciler yukarıda sayılan durumlardan uzak durmuş ve öğrenim hayatları boyunca olumsuz bir davranış göstermemişse disiplin cezası almadığına dair belge alabilirler.

Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge için Dilekçe Nasıl Hazırlanır?

Kurum değişikliklerinde, ya da geçiş zamanlarında disiplin cezaları olup olmadığını gösteren bu belgeyi gittiği yerlerde istenmesi durumunda sunmaları gerekir. Bu belgeyi almak için ilkokul, ortaokul ve lisede okul müdürlüklerine, üniversitelerde ise öğrenci işleri daire başkanlıklarına dilekçe yazarak ancak elde edebilirler. Dilekçelerde öğrencinin hangi fakültede, ya da meslek yüksek okulunda, hangi bölümde, hangi numaralı öğrencisi olduğunu ve disiplin cezası almadığına dair bir belgenin tarafına sunulmasını ister. Adres ve iletişim bilgilerini de yazarak ilgili yere dilekçeyi sunar. Lise, ilköğretim ve ortaöğretim için bu dilekçede öğrencinin öğrenim bilgileri (adı, soyadı, sınıfı ve numarası) yazılır. En sona iletişim bilgileri ve tarih eklenerek dilekçe okul müdürüne sunulur. Tüm öğrenim kademelerine göre disiplin cezasının almadığına dair belge nasıl hazırlanır ve örnekleri nelerdir hakkında daha ayrıntılı bilgi ilgili sayfamızda bulabilir buna göre kendi dilekçenizi yazabilirsiniz.

Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge İçin Dilekçe Örneği Nasıldır?

ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK MAKAMINA

(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Üniversitenizin………………………………………………......Fakülte/Enstitüsü /Yüksekokulu/MeslekYüksekokulu……………………………………………bölümünün …………………… öğrenci numaralı ……. öğrencisiyim. ………………………………………. için disiplin cezası almadığıma dair bir belgenin tarafıma verilmesini arz ederim. ……/……/20….

Adres : …………………………………………………………………… ………………………………………

Tel : …………………….

E-Posta : ……………….

Sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri takip edebilirsiniz.

Twitter: twitter.com/hepsinibilio

İnstagram: instagram.com/hepsinibilio

Facebook: facebook.com/hepsinibilio

Mert Ardıç

24 yaşında, Psikolog, araştırmacı, okur, yazar.


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER