Hicri Ay İsimleri Nelerdir? Hicri Ayların Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Hicri takvim ay isimleri. Hicri ay başlangıç ve bitiş tarihleri. Hicri ayların sıralaması.

Hicri Ay İsimleri Nelerdir? Hicri Ayların Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Hicri Ay İsimleri Nelerdir? 

Hicri takvimin başlangıcı Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v)sadık dostu Hz. Ebubekir ile Mekke’ den Medine’ ye hicret ettiği tarih olarak kabul edilmiştir. Bu takvim Ayın Dünya çevresindeki hareketleri sonucunda oluşturulmuştur. Allah'u Teala insanoğluna Güneşi ışık, Ayı da nur olarak vermiştir. Zamanın hesabını yapıp ibadetlerini tam zamanında yerine getirmeleri için Ay' a yörüngeler oluşturmuştur. Görüldüğü üzere hicri takvim Allah' ın insanoğluna bir hediyesidir. Ay, geceyi gündüzden ayırt ettiği gibi bir de günümüzü diğerinden farklı hale getirmiştir.

Kutsal takvime göre Muharrem 1 Hicri yılbaşı olarak kabul edilir. Yılbaşı miladi takvime nazaran farklıdır. Nedeni ise Ayın Dünyanın etrafındaki hareketini yirmi dokuz buçuk günde tamamlaması bunun da otuz olarak kabul edilmesidir. Dolayısıyla miladi takvimde bir yıl üç yüz altmış beş gün altı saat iken hicri takvimde 354 gündür. Böylelikle hicri takvim miladi takvime göre on bir gün öndedir. Hicri takvimi kullanan kişiler farklılığı Ramazan ayının her yıl on ya da on bir gün önce olmasından anlayabilir. Sadece Ramazan ayı için değil diğer mübarek gün ve aylar için de bu durum böyledir.

Hicri aylar için kullanılan diğer bir isim ise Kameri kelimesidir. Kameri ifadesinin kullanılmasının nedeni anlamının Ay olmasıdır. Bu iki tabir de sıkça kullanılır. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar ibadetlerini hicri takvime göre gerçekleştirir. İslam dini için Hicri Takvim bir armağan niteliğindedir. Eğer Ay Dünya etrafındaki hareketini on ya da on bir gün önce tamamlamamış olsaydı Ramazan ayı her yıl sıcak dönemlere denk gelecekti. Bu durumda Müslümanlar oruç ibadetini yerine getirirken zorluk çekeceklerdi.

Hicri Ay İsimleri

Hicri takvimde de tıpkı miladi takvim gibi on iki ay bulunmaktadır. Bu aylar kimi zaman yirmi dokuz kimi zaman otuz çeker. Hicri aylar:

 1. Muharrem
 2. Safer
 3. Rebî’ ül-Evvel
 4. Rebî’ ül-Âhir
 5. Cemâziyel evvel
 6. Cemâziyel ahir
 7. Receb
 8. Şâban
 9. Ramazan
 10. Şevval
 11. Zilka’de
 12. Zilhicce

Hicri Ayların Başlangıç Bitiş Tarihleri ve Kerametleri

Muharrem Ayı

Hicri aylar arasında birinci aydır. İslam aleminde Şehrullahi’l- Muharrem şeklinde bilinen bu ay Allah’ ın ayı olarak anılır. Muharrem Ayı hürmet edilen demektir. Bolluk ve bereket ayıdır. Peygamber Efendimiz Ramazan ayından sonra en faziletli orucun Muharrem ayında tutulan oruç olduğunu söylemiştir. Bu ayda hicri yılbaşı bulunmaktadır. Onuncu günü Aşure Günü’ dür. Bazı ilim insanlarının sözlerine göre bugünü oruçlu geçirmek sünnettir. Peygamber Efendimiz Aşure gününü oruçlu geçirmiştir. Ümmetine de oruçlu olmaları tavsiyesinde bulunmuştur.  Aşure gününde Yahudiler de oruç tutmuştur. Peygamber Efendimiz onlara bugün neden oruç tuttuklarını sorduğunda: "Aşure gününde Allah bizi kurtardı ve bugün Hz. Musa oruç tuttu." diyerek karşılık vermişlerdir. Mübarek Muharrem ayının kendine özgü ibadet şekli bulunmamaktadır. Kaza namazları kılarak, oruç tutarak, salavat getirerek, tesbih çekerek mübarek zaman dilini değerlendirebilirsiniz. Muharrem Ayı’nın başlangıç tarihi 9 Ağustos 2021 ‘dir. Son günü ise 7 Eylül ‘dür.

Safer Ayı

Hicri aylar arasında ikinci aydır.  Bu ayda Mekkeliler Mekke’ den gittikleri için bu isim verilmiştir. Diğer bir inanış ise Araplar bu ayda uğursuzluk getirmiştir. Safer ayının kişilere uğursuzluk getirdiğine yönelik genel bir inanış hakimdir. Ancak bu düşünceye karşı herhangi bir delil bulunamamıştır. Cahiliye dönemine ait bir hurafe olduğu bilinmektedir. Peygamberimiz Safer ayının uğursuz olduğu söylentisini reddetmiştir. Dinimizde yeri olmadığını belirtmiştir. Allah'ın her ayı mübarek ve uludur. Safer ayına özgü bir ibadet şekli bulunmamaktadır. Peygamberimiz her zaman yaptığı dua etmek, namaz kılmak, tesbih çekmek ve oruç tutmak gibi ibadetlerini bu ayda da gerçekleştirmiştir. Safer ayında bolca tövbe istiğfar edilmeli, sadaka verilmeli, kaza namazı kılınmalıdır. Peygamber Efendimiz sadakanın belayı def ettiğini ve ömrü uzattığını özellikle vurgulamıştır. Sadaka vermek Safer ayında olduğu gibi diğer tüm zaman diliminde gerçekleştireceğiniz bir davranış olmalıdır. Hem size hem de ihtiyaç sahiplerine büyük faydası olacaktır. 2021 yılına göre başlangıç tarihi 8 Eylül'dür. Son günü ise 6 Ekim ‘dir.

Rebî’ ül-Evvel Ayı

Hicri aylar arasında üçüncü aydır. Bu ayda Mevlid Kandili kutlanmaktadır. Rebi demek bahar anlamına gelmektedir. Rebî’ ül-Evvel ayının ilk gününde Peygamber Efendimiz Hz. Ebubekir ile yapmış olduğu hicrette sığındıkları Sevr mağarasından çıkmış ve yollarına devam etmişlerdir. Başlangıç tarihi 7 Ekim 2021, bitiş günü 5 Kasım’ dır.

Rebî’ ül-Âhir Ayı

Hicri takvime göre dördüncü aydır. Rebî’ ül-Evvel ve Rebî’ ül-Âhir aylarında İslamiyet açısından önemli bir gelişme olmamıştır. Bu ayların bahar ismiyle anılmasının nedeni çiftçiler hayvanlarını otlamaları için çayıra salmışlardır. Başlangıç tarihi 6 Kasım 2021’ dir. Bitiş günü 4 Aralık’ tır.

Cemaziyelevvel Ayı

Hicri aylar arasında beşinci aydır. Cemaziyelevvel ayının adının anlamı soğuk ve kıştır. İslam Tarihi açısından önemli olayların meydana geldiği bir aydır. Bu ayda meydana gelen durumlar şöyledir:

 1. Peygamber Efendimizin kızı Hz. Fatıma doğmuştur.
 2. Hz. Muhammed'in (s.a.v) damadı Hz. Ali dünyaya gelmiştir.
 3. Peygamberimizin ilk torunu Zeynep doğmuştur.
 4. Hz. Ömer halife olmuştur.
 5. Cemaziyelevvel ayında doğan Hz. Fatıma yine ayda vefat etmiştir.
 6. Peygamberimizin Hz. Fatıma’ dan olma torunu Hz. Hüseyin doğmuştur.

Cemaziyelevvel ayının kendine ait bir ibadet şekli bulunmamaktadır. Mübarek zaman dilimini tövbe ve dua ederek geçirmek tavsiye edilenler arasındadır. Büyük tövbe ayı olarak anılmaktadır. Bunun önemli sebebi ise birçok önemli şahsiyetin doğumu ve ölümü cemaziyelevvel ayında gerçekleşmiştir. Hayret edici olayların yaşandığı ay olarak da bilinir. Cemaziyelevvel ayı ile cemaziyelahir aylarının tövbe ayı olarak bilinmesinin bir başka nedeni mübarek üç aylardan önceki aylar olmalarından gelmektedir. Ruhunu tövbeyle arındıran insanlar Recep, Şaban ve Ramazan aylarına temiz bir şekilde girer. Başlangıç tarihi 5 Aralık 2021’ dir. Bitiş günü ise 3 Ocak’tır.

Cemaziyelahir

Hicri aylar arasında altıncı aydır. Bu ayda da cemaziyelevvel ayı gibi bol tövbe istiğfar ederek mübarek üç aylara temiz bir şekilde girilebilir. Kutsal günlere hazırlık ayıdır. Başlangıç tarihi 14 Ocak 2021’dir. Bitiş günü ise 12 Şubat’tır.

Recep Ayı

Hicri aylar arasında yedinci aydır. Mübarek ayların başlangıcı sayılmaktadır. Bu ay ile birlikte İslam alemi için kutsal üç ay başlamaktadır. Recep ayının ilk cuma günü Regaip Kandili olarak bilinmektedir. Müslümanlar birbirlerine olan sevgi ve saygılarını gösterirler. Recep ayında savaş yapmak doğru değildir. Kur'an-ı Kerim' i hatim ederek, oruç tutarak, kötü davranışlardan uzak durarak, harama el uzatmayarak, tesbih çekerek, Allah'ı ve Habib' ini anarak mübarek ayı tamamlayabiliriz. Başlangıç tarihi 18 Şubat 2021’dir. Bittiği gün ise 10 Mart’ tır.

Şaban Ayı

Hicri aylar arasında sekizinci aydır. Peygamber Efendimiz Şaban benim ayım demiştir. Hz. Muhammed(s.a.v) bu mübarek ayda Allah-u Teala’ nın günahları temizlediğini söylemiştir. Günahlarından arınmak isteyen kişiler bu ayı ibadetle geçirmelidir. Hz. Muhammed (s.a.v) Şaban ayına büyük ehemmiyet vermiştir. Nedeni devamında Kur’an-ı Kerim’in ineceği ay olan Ramazan gelecektir. Dolayısıyla Şaban ayının oruç tutarak ve Kur’an okuyarak geçirilmesi tavsiye edilir.  Hz. Muhammed (s.a.v) Recep ayının Allah' ın ayı, Şaban ayının kendi ayı, Ramazan ayının ise Müslümanların ayı olduğunu belirterek mübarek zamanların kutsallığına ve değerine dikkat çekmiştir. Efendimiz ibadetlerini mübarek üç aylarda yoğunlaştırmıştır. İslam alemi için oldukça önemli olan ve ibadetle geçirilen bir aydır. Kelime anlamı dağılma, ayrılma olarak bilinmektedir. Mübarek Berat Gecesi bu ay içerisinde bulunmaktadır. Geçmiş dönemlerde bu zamanlar susuz, kurak geçtiğinden dolayı halk su aramak için dağılırdı. Dolayısıyla Şaban ismi kullanılmıştır. Şaban ayında savaşmak haram kılınmıştır.  Başlangıç tarihi 14 Mart 2021dir. Bitiş günü ise 12 Nisan’dır.

Ramazan Ayı

On bir ayın sultanıdır. Allah-u Teala’ nın insan oğluna bahşettiği kutsal bir aydır. Hicri aylar arasında dokuzuncu sıradadır. İnsanlığın kılavuzu Kur’an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. Bu nedenle İslam dünyası için en önemli vakit dilimidir. Müslümanlar bu ayı oruç tutarak, Kur’an-ı Kerim’ i hatim ederek geçirirler. İslam alemi Ramazan ayında kötü söz söylemekten, kalp kırmaktan, günah işlemekten kaçınırlar. İnsanların oruç tutarak ruhlarını terbiye ettikleri bir zamandır. Aileler bu zaman diliminde birbirlerine iftar ziyaretlerine giderler. Maddi durumu iyi olmayanlara yardım vaktidir. Paylaşım yapmanın tam zamanıdır. Faziletleri saymakla bitmez. Ramazan ayında insanları her türlü kötülüğe teşvik eden şeytanın kolları bağlanır. Kötü düşünceleri ve vesvesesiyle insanoğlunu bu bir aylık süreçte aldatamaz. Ayın son on gününün birinde bin geceden daha hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesi kutlanmaktadır. Bu gece ile Müslümanlar gerçek kurtuluşa ermiş olurlar. Ramazan ayını tam anlamıyla ibadet ile geçirmiş kişiler bu geceden tertemiz bir şekilde çıkarlar. Başlangıç tarihi 13 Nisan 2021’ dir. Bitiş günü ise 12 Mayıs’tır.

Şevval Ayı

Hicri aylar arasında onuncu aydır. Ramazan Bayramının da içinde yer aldığı mübarek bir zamandır. Bu ayın ilk altı gününü oruçlu geçirmek büyük sevaptır. Hz. Muhammed(s.a.v) Ramazan ayını tuttuktan sonra Şevval ayının ilk altı gününü oruçlu geçiren kimselerin bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi sayıldığını söyleyerek oruç tutmaya teşvik etmiştir. Şevval ayını namaz kılarak geçirmek de kişiye büyük sevaplar kazandıracaktır. Bu mevsim çok sıcak olduğundan dolayı develerin sütleri azalmıştır. Araplar bu nedenle bu aya Şevval ismini vermiştir. Başlangıç tarihi 14 Mayıs 2021’ dir. Bitiş günü ise 10 Haziran’dır.

Zilkade Ayı

Hicri aylar arasında on birinci aydır. Barış ve huzur ayı olarak bilinir. Cahiliye dönemlerinde bu ayda panayırlar düzenlenmiştir. Araplar Zilkade ayında savaş yapmayı bırakmışlardır. Kötü söz söylemeyi bile bırakmışlardır. Hayvanlarına Zilkade ayında otlak aramamışlardır. Bu ay oturma ayı olarak bilinir. İki bayram arasına denk geldiği için aralık da denilmektedir. Zor durumda olan, bunalım halindeki insanların bol bol dua etmesi gereken vakittir. Allah' tan yardım dilemek, aman dilemek için en doğru andır. Allah Zilkade ayında kullarının isteklerine cevap verir. Zalimlerin zulümlerinin önlenmesinde, karşı çıkılmasında etkilidir.  Haram olan aylardan ilkidir.  Zilkade ayında Müslüman olmayan kişilerle dahi savaş yapılmamalıdır. Kinden, öfkeden uzak kalmak gerekir. Zira haram bir aydır. Tam tersi davranıldığında Allah’ a karşı itaatsizlik edilmiş olur. Çünkü bu ayda Allah- u Teala kullarının sıkıntılarına karşılık verir ve onların dualarına icabet eder. Başlangıç tarihi 11 Haziran 2021’ dir. Bitiş günü 10 Temmuz’ dur.

Zilhicce Ayı

Hicri aylar arasında arasında on ikinci aydır. Son aydır. Bu ayın onuncu gününde Kurban Bayramı kutlanmaktadır. Kurban Bayramı insanların Allah’ a verdiği nimetler için şükür günüdür. İnsanlar aldıkları kurbanlık hayvanları Allah rızası için kurban edip ihtiyacı olanlara dağıtır. Böylece herkesin evine et girmiş olur. Birlik, beraberlik, paylaşma günüdür. Ayrıca bu ayda dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar kutsal yer olan Kabe’ye giderek hac görevi yerine getirirler. Mübarek ayın başlangıç tarihi 11 Temmuz 2021’ dir. Bitiş günü 8 Ağustos’tur.

Hicri aylardan Zilkade, Muharrem, Recep ve Zilhicce aylarında savaşmak haram ve yasaktır. Allah katında geçerli olan ve tüm insanlığı düşünerek oluşturulan hicri aylar bu şekilde düzenlenmiştir. Şüphesiz ki Rabb'imiz bizim için her şeyin en iyisini ve hayırlısını bilir ve kullarına verir. Bunu Hicri Takvimin oluşturuluş şeklinde de görebiliriz.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 12:17

Ahmet

33 yaşında eğitmen, öğrenci, araştırmacı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER