Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilinmesi Gereken Süreler

Hukuk muhakemeleri kanunu süreler tablosu. HMK tüm süreler. HMK 2020 değişikliği sonrası tüm süreler.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilinmesi Gereken Süreler

Hukuk muhakemeleri kanunu'nda yapılan 2020 değişiklikleri de dahil olmak üzere bilinmesi gereken tüm güncel süreler aşağıda yer almaktadır. HMK başvuru süreleri, temyiz süresi, isitnaf süresi ve diğer tüm süreler HMK süreler tablosunda mevcuttur.

Süreler

Kanun Adı

Kanun

No

Kanun Maddesi

Başlangıç

Süre

Süre Türü

Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı Üzerine Dosyanın Görevli ve Yetkili Mahkemeye Gönderilmesini Talep Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

20

Kararın Kesinleştiği Tarih

2

Hafta

Hakimin Reddi Talebine İtiraz Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

38

Red Dilekçesinin Tebliği Tarihi

1

Hafta

Hakimin Reddi Talebinin Reddi Nedeniyle Verilen Disiplin Cezasının Tahsili

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

42

Dosyanın Geliş Tarihi

2

Hafta

Hakimin Reddi Hakkındaki Kararlara Karşı İstinaf Başvuru Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

43

Kararın Tebliği veya Tefhimi Tarihi

1

Hafta

Bölge Adliye Mahkemesi Hakimlerinin Reddi Hakkındaki Kararlara Karşı Temyiz Başvuru Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

44

Kararın Tebliği veya Tefhimi Tarihi

1

Hafta

Hakimin Hukuki Sorumluluğu - Devletin Ödediği Tazminat İçin Hakime Rücu Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

46

Ödeme Tarihi

1

Yıl

İstifa Eden Vekilin Vekalet Görevinin Sona Ermesi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

82

İstifanın Müvekkile Tebliği Tarihi

2

Hafta

Eski hale getirme süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

96

Engelin Ortadan Kalktığı Tarih

2

Hafta

Adli Tatile Rastlayan Sürelerin Uzaması

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

104

Adli Tatilin Bittiği Gün

1

Hafta

Yazılı Yargılama Usulünde Dava Dilekçesindeki Eksikliğin Giderilmesi Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

119

Eksikliğin Tamamlanmasına İlişkin Kararın Davacıya Tebliği Tarihi

1

Hafta

Gider Avansının Tamamlanması Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

120

Eksikliğin Tamamlanmasına İlişkin Kararın Davacıya Tefhimi veya Tebliği Tarihi

2

Hafta

Yazılı Yargılama Usulünde Davaya Cevap Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

127

Dava Dilekçesinin Davalıya Tebliği Tarihi

2

Hafta

Yazılı Yargılama Usulünde Cevap Dilekçesindeki Eksikliğin Giderilmesi Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

130

Eksikliğin Tamamlanmasına İlişkin Kararın Davalıya Tebliği Tarihi

1

Hafta

Yazılı Yargılama Usulünde Cevaba Cevap Dilekçesi Verme Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

136

Cevap Dilekçesinin Davacıya Tebliği Tarihi

2

Hafta

Yazılı Yargılama Usulünde İkinci Cevap Dilekçesi Verme Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

136

Cevaba Cevap Dilekçesinin Davalıya Tebliği Tarihi

2

Hafta

Tarafların Dinlenilmesi Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

144

Davetiyenin Taraflara Tebliği Tarihi

2

Hafta

Duruşma Gününün Belirlenmesi İçin Tarafın Başvurusu Gerekiyorsa Başvurma Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

150

Son İşlem Tarihi

1

Ay

İşlemden Kaldırılan Dosyanın Harçsız Yenilenmesi Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

150

İşlemden Kaldırılma Tarihi

1

Ay

İşlemden Kaldırılan Dosyanın Yenilenmesi Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

150

İşlemden Kaldırılma Tarihi

3

Ay

Islah Nedeniyle Teminat Yatırma Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

178

Hakim Kararının İlgili Tarafa Tebliği Tarihi

1

Hafta

Tamamen Islahta Yeni Dava Dilekçesini Verme Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

180

Islah Bildirimi Tarihi

1

Hafta

Kısmen Islah Edilen Usul İşleminin Yapılma Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

181

Islah Bildirimi Tarihi

1

Hafta

Resmi Evraktaki Yazı veya İmzayı İnkar Eden Tarafa Dava Açması İçin Tanınacak Süre

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

208

Hakim Kararının İlgili Tarafa Bildirildiği Tarih

2

Hafta

Bilirkişiyi Red Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

272

Red Sebeplerini Öğrenme Tarihi

1

Hafta

Bilirkişi Raporunun

Hazırlanması Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

274

Dosyanın Bilirkişiye Verildiği Tarih

3 + 3

Ay

Bilirkişinin Haber Verme Yükümlülüğü

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

275

Görevlendirildiğini Öğrendiği Tarihi

1

Hafta

Bilirkişi Raporuna İtiraz Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

281

Bilirkişi Raporunun Taraflara Tebliği Tarihi

2

Hafta

Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu - Devletin Bilirkişiye Rücu Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

287

Ödeme Tarihi

1

Yıl

Yazılı Yargılama Usulünde Gerekçeli Kararın Yazılması Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

294

Hüküm Sonucunun Tefhimi Tarihi

1

Ay

Basit Yargılama Usulünde Davaya Cevap Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

317

Dava Dilekçesinin Davalıya Tebliği Tarihi

2

Hafta

Basit Yargılama Usulünde Gerekçeli Kararın Yazılması Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

321

Hüküm Özetinin Tefhimi Tarihi

1

Ay

İstinaf Harç ve Giderlerinin Tamamlatılmasında Verilen Süre

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

344

Harcın Tamamlanması İhtarının Tebliği Tarihi

1

Hafta

İstinaf Başvuru Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

345

Kararın Tebliği Tarihi

2

Hafta

İstinaf Başvurusunun Reddine Karşı İstinaf Yoluna Başvuru Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

346

Red Kararının Tebliği Tarihi

1

Hafta

İstinaf Başvurusuna Cevap Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

347

İstinaf Dilekçesinin Tebliği Tarihi

2

Hafta

Katılma Yoluyla İstinaf Başvuru Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

348

Karşı Tarafın İstinaf Dilekçesinin Tebliğ Tarihi

2

Hafta

Katılma Yoluyla İstinaf Başvurusuna Cevap Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

348

Katılma Yoluyla

İstinaf Başvuru Dilekçesinin Tebliği Tarihi

2

Hafta

Temyiz Başvuru Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

361

Bölge Adliye Mahkemesi Kararının

Tebliği Tarihi

2

Hafta

Duruşmasız Temyizde Yargıtay'ın Karar Verme Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

368

Dosyanın Yargıtay'a Ulaştığı Tarih

1

Ay

Yargılamanın İadesi Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

377

Yargılamanın İadesi Sebebinin Öğrenildiği Tarih

3

Ay

Yargılamanın İadesinde Azami Süre

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

377

Hükmün Kesinleştiği Tarih

10

Yıl

Çekişmesiz Yargı İşlerinde Verilen Karara Karşı İstinaf Başvuru Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

387

Kararın Öğrenildiği Tarihi

2

Hafta

İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanmasını Talep Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

393

Kararın Verildiği Tarih

1

Hafta

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

394

Tedbirin Uygulandığının Öğrenildiği Tarih

1

Hafta

İhtiyati Tedbir Kararından Sonra Esas Hakkındaki Davayı Açma Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

397

Tedbirin Uygulanmasını Talep Tarihi

2

Hafta

Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat Davası Açma Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

399

Hükmün Kesinleştiği veya Tedbirin Kalktığı Tarih

1

Yıl

Delil Tespiti Talebine İtiraz Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

402

Delil Tespiti Dilekçesinin Davalıya Tebliği Tarihi

1

Hafta

Karşı Tarafın Yokluğunda Verilen Delil Tespiti Kararına ve Alınan Bilirkişi Raporuna İtiraz Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

403

Delil Tespiti Kararının, Tespit Tutanağının Ve Bilirkişi Raporunun Davalıya Tebliği Tarihi

1

Hafta

Tahkim Sözleşmesine Aykırılığa İtiraz Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

409

Aykırılığın Öğrenildiği Tarih

2

Hafta

Hakemin Reddi Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

418

Red Sebeplerini Öğrenme Tarihi

2

Hafta

Hakemin Reddi Talebinin Reddine Karşı Mahkemeye Başvuru Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

418

Red Talebinin Kabul Edilmediğini Öğrenme Tarihi

1

Ay

İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Kararından Sonra Tahkim Davası Açma Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

426

İhtiyati Tedbir veya İhtiyati Haciz Kararının Verildiği Tarih

2

Hafta

Tahkim Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

427

Tek Hakemin

Seçildiği veya Hakem Kurulunun İlk

Toplandığı Tarih

1

Yıl

Hakem Kararının Tavzihi veya Düzeltilmesini Talep Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

437

Kararın Bildirildiği Tarih

2

Hafta

Hakem Kararının Başvuru Üzerine Tavzihi veya Düzeltilmesi Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

437

Başvuru Tarihi

1

Ay

Hakem Kararının Kendiliğinden Tavzihi veya Düzeltilmesi Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

437

Kararın Verildiği Tarih

2

Hafta

Hakem Kararının Tamamlanmasını (Tamamlayıcı Hakem Kararını) Talep Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

437

Kararın Bildirildiği Tarih

1

Ay

Tamamlayıcı Hakem Kararı Verilmesi Süresi

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

6100

437

Başvuru Tarihi

1 + 1

Ay

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020, 01:50

Ahmet

33 yaşında eğitmen, öğrenci, araştırmacı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER