İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı Nedir? İnşirah Suresi Fazileti

İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı Nedir? İnşirah Suresi Fazileti, İnşirah suresi oku ve dinle, İnşirah Suresi Tefsiri.

İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı Nedir? İnşirah Suresi Fazileti

İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı Nedir? İnşirah Suresi Fazileti

İnşirah suresi Kur’an-ı Kerim’de bulunan doksan dördüncü suredir. Mekke döneminde nazil olan İnşirah suresi 8 ayeti içermektedir. Bulunan en kısa surelerden birisidir İnşirah suresi. Kelime manası olarak açılmak ve genişlemek anlamına gelmektedir. Bu surede anlatılmak istenen her güçlükle beraber bir kolaylığın da olduğudur. Allah’ın (C.C) Hz. Muhammed’e manevi lütufları özetlenmiş haldedir. Hadisi kaynaklarında bu sureyle alakalı İnşirah suresi faziletleriyle alakalı önemli bilgiler vardır. İnşirah suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı nedir? İnşirah suresi Fazileti nedir? İnşirah suresi oku ve dinle.

İnşirah Suresi Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

İnşirah suresinin 5-6. Ayetlerinden anlayacağımız şunlar olmaktadır: Hz. Muhammed(s.a.v) yaşadığı tüm zorlukları ortaya çıkan kolaylıklarla aşmıştır. Bundan dolayı her insan ne kadar ağır ve zor sınavlarla karşılaşsa dahi Allah’a sığındıkça bunu aşar. Her gece iki gündüz arasındadır her zorluk da iki kolaylık arasındadır derler.’’Bir zorluk iki kolaylığa asla galip gelemez.’’

 • Sıkıntı çeken, bunalan, daralan birinin üzerine doğru okunursa şifa bulmaktadır.
 • Göğüs darlığı yaşayan birine bu sure okunur, rahatsızlıktan kurtulmuş olur.
 • Günde 7 kere okunan İnşirah suresi kalp sıkıntısını giderir ve rızk artar.
 • Kederden kurtulmak, kalbin huzurlu olmasını sağlamak için her namazdan sonra okunur.
 • Ezber sorununu gidermektedir.
 • Böbrek taşı ve kumu bulunan kişilere şifa gelmektedir.

Nazar duası okunuşu ve yazılışı. Nazar duası nedir. buradan bakabilirsiniz.

İnşirah Suresi Konusu Nedir?

İnşirah suresi konusu nedir, İnşirah suresinde Allah’ın Hz. Muhammed’e manevi lütufları özet halinde anlatılmıştır. Yaşanan zorluklarla beraber daima bir kolaylığın olacağı bildirilerek Mekke’de putperestlerin baskısından dolayı sıkıntı çeken Resulullah ile müslümanlara teselli ve ümit verilmiş, Allah’a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri talep edilmiştir.

Hz. Muhammed ve tüm müslümanlara seslenir İnşirah Suresi. İnşirah suresi 4. Ayeti Hz. Muhammed ile alakalıdır. Göğsünün genişletildiği ve üzerindeki ağır yüklerden kurtulduğundan bahsedilir. Sonraki diğer ayetlerde ise zorluklardan sonra daima bir kolaylığın getirileceği anlatılır.

İnşirah Suresi Kaç Ayet ve Sayfadan Oluşur? İnşirah Suresi Ne Zaman İnmiştir?

8 ayetten oluşur ve en kısa surelerden biridir. Tek sayfadır. Kuran’ı-Kerim tebliğ etmeye yeni başladığı dönemde inmiştir. Zor bir dönemde ve zor koşullarda inen İnşirah suresinde Hz. Muhammed teselli edilir ve kendisine tebliğ görevine devam etmesi gerektiği bildirilmektedir.

Yatsı namazı kaç rekat?

İnşirah Suresi Hangi Sayfa ve Cüz İçerisindedir?

596. sayfada ve 30. Cüzün içerisindedir.

İnşirah Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Ezber okumak sıkıntılı değildir fakat Kur’an- Kerimi elle ya da dokunarak okumak kabul görmemektedir.

İnşirah Suresi Okunuşu

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

 • Elem neşrah leke sadrâk.
 • Ve vada’nâ ’anke vizrâk.
 • Elleziy enkada zahrâk.
 • Ve refa’nâ leke zikrâk.
 • Feinne me’al’usri yusrâ.
 • İnne me’al’usri yusrâ.
 • Feizâ ferağte fensab.
 • Ve ila Rabbike ferğab.

İnşirah Suresinin Anlamı, Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Senin için bağrını açmadık mı?
2- İndirmedik mi senden o yükünü?
3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
4- Senin şanını yüceltmedik mi?
5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

İnşirah Suresi Tefsiri

Senin kalbini açıp genişletmedik mi?” diye çevirdiğimiz 1. âyetteki “şerh-i sadr” kavramını Râgıb el-İsfahânî, “kalbin ilâhî bir nur ile Allah tarafından bir huzur ve sükûnet, bir rahatlık ile genişletilmesi” şeklinde açıklamıştır (el-Müfredât, “şrh” md.). Hz. Peygamber’in kalbinin açılıp genişletilmesi ifadesini, Zümer sûresinin 22. âyeti de dikkate alındığında, onun beşerî idrak kapasitesinin vahiy ile arttırıldığına ve âzami seviyeye çıkarıldığına işaret olarak anlamak uygun olur. Müfessirler bunu, ona indirilen vahyi anlaması, koruması ve peygamberlik görevini yerine getirebilmesi için kendisine verilmiş olan zihin açıklığı, mâneviyat yüksekliği gibi mânalarla da açıklamışlardır. Bazı müfessirler ise Duhâ sûresinin devamı mahiyetinde olan bu âyetlerde, bir süre ara verilmiş olan vahyin yeniden başlamasıyla Hz. Peygamber’in mâneviyatının güçlendirildiğine değinildiği kanaatindedir.

2 ve 3. âyetlerde, Resûlullah’ın belini büktüğü bildirilen “yükün kaldırılması”ndan maksadın ne olduğu konusunda değişik açıklamalar yapılmıştır (bk. Râzî, XXXII, 4-5). Bize göre Allah’ın bir lütuf olarak onun omuzlarından kaldırdığı yük iki şekilde açıklanabilir: a) Arasında yaşadığı topluluğun inanç ve ahlâk yönünden içine düştüğü durumdan dolayı duyduğu ıstırabın, Allah’ın kendisini vahye mazhar kılıp kalbine ümit ve ferahlık vermesi suretiyle dindirilmesi veya hafifletilmesi; b) Tevhid inancını ve insan ilişkilerinde adalet, dürüstlük, merhamet, iyilikte yardımlaşma gibi erdemleri hâkim kılma mücadelesinde birçok ilâhî destek ve inayete mazhar kılınması.

Hz. Peygamber’in “şanının yüceltilmesi”ne müfessirler, Resûlullah’ın adının mukaddes kitaplarda zikredilmesini ve geleceğinin müjdelenmesini, kelime-i şehâdette onun isminin Allah’ın ismiyle birlikte yer almasını, gökyüzünde melekler, yeryüzünde müminler tarafından hürmetle anılmasını, Kur’an’da Allah’a itaatle birlikte ona da itaat edilmesinin emredilmesini örnek gösterirler (bk. Şevkânî, V, 542). Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olması da (bk. Enbiyâ 21/107) onun şanının yüceltildiğini ifade eder. Ayrıca erken döneme ait olan bu âyeti, ileride Resûlullah’ın isminin ve tebliğ ettiği dinin bütün dünyada tanınıp yayılacağını bildiren bir müjde olarak anlamak da mümkündür. Yine, Kur’an’da onun müstesna niteliklerini, Allah katındaki konumu ve değerini açıklayan âyetler de bu bağlamda “şanını yüceltme” olarak değerlendirilebilir.

Hz. Peygamber ve arkadaslari Mekke döneminde müsriklerin giderek türlü iskencelere kadar varan baskilarindan aci çekiyorlardi. Bu durum hem peygamberi hem de müminleri üzüyordu. Yüce Allah resulünü ve müminleri teselli edip gönüllerini rahatlatmak için bu âyetleri indirerek sikintilardan sonra ferahligin ve basarinin gelecegini müjdelemistir. Rivayete göre bu sûre inince Hz. Peygamber, 5 ve 6. âyetlerde güçlügün yaninda kolayligin da bulunacaginin iki defa zikredilmesini göz önüne alarak kendisine inananlara, “Müjdeler olsun! Size kolaylik geldi; artik bir güçlük iki kolayliga asla galip gelemez!” buyurmustu (Muvatta’, “Cihâd”, 6; Taberî, XXX, 151).

Oldukça muhtasar ve degisik sekillerde açiklanmaya elverisli olan “O halde önemli bir isi bitirince digerine koyul” meâlindeki 7. âyetle ilgili olarak çok farkli yorumlar yapilmistir (meselâ bk. Taberî, XXX, 152; Râzî, XXXII, 7). Bize göre Ibn Âsûr’un, âyeti herhangi bir özel is ve ibadetle sinirlamadan, “Önemli islerden birini tamamlayinca ardindan baska bir ise yönel ki böylece bütün vakitlerini önemli islerle deger­lendirmis olasin” seklindeki açiklamasi isabetli görünmektedir (XXX, 416-417). Bu yoruma göre âyette Resûlullah’a ve onun sahsinda müslümanlara bütün vakitlerini hayirli ve yararli faaliyetlerle degerlen­dirmeleri, ibadet, dua, teblig ve irsad gibi dinî faaliyetlerin de; çalisma, üretme, ögrenme-ögretme, yardimlasma ve dayanisma gibi dünyevî faaliyetlerin de hakkini vermeleri istenilmistir. Son âyette ise kisinin, gerek çalismasinda gerekse ibadetinde yalniz Allah’a yönelmesi, her isini öncelikle O’nun rizasini gözeterek yapmasi, ne diliyorsa O’ndan dilemesi, ne istiyorsa O’ndan istemesi emredilmistir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt:5 Sayfa:642-644

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 02:53

Mert Ardıç

24 yaşında, Psikolog, araştırmacı, okur, yazar.


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER