Memurun İdari İzin Yıllık İzin ve Toplam Rapor Alma Süreleri Kaç Gün?

Memurun yıllık izni kaç gün? Memurun ücretsiz izin hakkı ne kadar? Memur bir yılda toplam kaç gün rapor alabilir?

Memurun İdari İzin Yıllık İzin ve Toplam Rapor Alma Süreleri Kaç Gün?

Memurun İzin Süresi Ne Kadar?

Memurun idari izin, yıllık izin ve memurun toplam rapor alma süreleri kaç gün memurlar ve aileleri tarafından oldukça merak edilen bir konudur. Son zamanlarda devlet memurlarının izin ile ilgili fazlaca araştırma yaptığı görülmektedir. Kamuda memur olarak çalışanlar genel olarak hafta sonları izinli sayılmaktadırlar. Memurlar, devlet kurumlarının cumartesi ve pazar kapalı olması nedeniyle hafta sonları çalışmazlar. Bu nedenle bir memurun haftalık çalışma saati yaklaşık 40 saattir. İş Kanunu'na göre çalışanlara göre memurların izin hakları daha fazladır. Bunlara ek olarak memurların; idari izin, yıllık izin ve hastalık izni gibi izin hakları mevcuttur. Memurların izne çıkmadan önce izin hakları hakkında araştırma yapmaları onlar için daha sağlıklı olacaktır.

Memurun İdari İzni Kaç Gündür?

Memurun idari izin, yıllık izin ve memurun toplam rapor alma süreleri kaç gün net olarak bilinmemektedir. Bu soruların cevaplarını ayrı ayrı ele almakta fayda vardır. Bir memurun idari izninin kaç gün olduğu, memurlar tarafından oldukça merak edilmektedir. İdari izin, yalnızca devlet memurlarına verilmiş bir izin türüdür. Yani idari izinden özel sektör çalışanları faydalanamazlar. İdari izin, kişiye çalıştığı kurum tarafından verilen izin olarak tanımlanmaktadır. İdari iznin kaç gün olacağını Bakanlar Kurulu belirlemiştir. Günümüz koşullarında corona virüsünün oluşturduğu risk neticesinde idari izin 12 gün olarak belirlenmiştir. Devlet daireleri açık olsa bile risk altında olan memurlara verilen bir izindir. İdari izin belirlenmesine olağandan farklı olarak yaşanan olaylar etki edebilmektedir.

Memurun Yıllık İzni Kaç Gündür?

Memurun idari izin, yıllık izin ve memurun toplam rapor alma süreleri Sorusunun ikinci basamağı bir memurun yıllık izninin kaç gün olduğudur. Yıllık izin memurun çalışma yılına göre farklılık göstermektedir. Kamuda görev yapan ve 657 sayılı kanuna göre çalışan memurların yıllık izin süresi 1 yıl ile 10 yıl arasında çalışma gününü dolduran memurlar için 20 gün, 10 yıldan daha fazla çalışan memurla için ise 30 gün olacak şekilde belirlenmiştir. Memur yıllık iznini bir defade kullanabileceği gibi bölerek de kullanabilir. Bunlara ek olarak zorunlu bir durum söz konusu ise 2 günde yol izni verilmektedir. Eğitim sınıfına tabi olan memurlar yani öğretmenler, yaz tatili ile dinlenme tatilini gerçekleştirmiş olurlar. Öğretmenlere bunlar haricinde bir yıllık izin verilmemektedir. Hizmetleri esnasında radyoaktif ışınlarla çalışan memurlara, yıllık izinleri haricinde 1 aylık bir sağlık izni hakkı tanınmıştır.

Memurun Toplam Rapor Alma Süreleri Kaç Gündür?

Memurun idari izin, yıllık izin ve memurun toplam rapor alma süreleri kaç gün hususunun son ayağı ise memurların toplam rapor alma sürelerinin ne kadar olduğudur. Tek hekimlerin memurlara vereceği raporun adetinde bir sınırlama yoktur. Tek hekim, memura 40 günü geçmeme koşulu ile istenilen kadar rapor yazabilir. Ancak verilen rapor 10 günü geçemez. Tek hekim aracılığıyla alınan raporların toplamı 40 günü aşması halinde, aşan rapordan başlatarak, onaylanması halinde rapor izni hastalık iznine çevrilebilir. Tek hekim raporunda kontrol muayenesi belirtilmiş ise, kontrol esnasında aynı hekim rapor süresini 20 günü geçmemek kaydıyla uzatabilir. Kısacası, mevcut uygulamada tek hekimden alınan rapor süresi 10 gün ve daha sonra aynı doktor gerek duyarsa rapor süresini 10 gün daha uzatabilmektedir.

Memur maaşlarına ilişkin güncel tabloya buradan erişebilirsiniz.

Yıllık İzin Dışında Memurların İzin Hakları Nelerdir?

Memurun idari izin, yıllık izin ve memurun toplam rapor alma süreleri kaç gün? Sorusunda belirtilen izin hakları haricinde memurlara tanınan başka izinlerde mevcuttur. Bu izinlerin ilki hastalık iznidir. Hastalık izni; Memurların hastalanmaları sonucu doktorlardan aldıkları rapor sürecinde izinli oldukları türdür. Uzun süreli tedaviler için memurlara 18 aya kadar izin hakkı tanınmıştır. İşe dönüş esnasında memurlar iyileştiklerine dair raporu işyerine teslim etmek zorundadırlar. Bu izinlerin ikincisi refakat iznidir. Refakat izni; memurların ailelerinden birinin ağır bir şekilde hastalanması veya kaza sonucu hastanede yatması esnasında onlara refakat edebilmek adına aldığı izindir. Memur refakat iznini resmi olarak alabilir. Yasa gereği, bu hallerin belgelenmesi sonucunda memura 3 aya kadar izin hakkı verilmektedir. Eğer gerekli haller oluşursa bu izin bir katına kadar uzatılabilmektedir. Bu izinlerin sonuncusu ise mazeret iznidir. Mazeret iznini oluşturan etkenler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

  • Yeni doğum yapmış olan memurlara, doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olacak şekilde toplam onaltı hafta analık izni verilmektedir.
  • Eşi yeni doğum yapmış olan memura kendi isteği üzerine on güne kadar babalık izni verilmektedir.
  • Memurlara en az yüzde 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde ana veya babadan en az birine on gün rapor verilebilmektedir.

Yıllık İzinler Nasıl Kullanılmalı?

Yıllık izinler, işyerindeki amirin uygun bulacağı şekilde toptan veya ihtiyaç halinde kısım kısım kullanılabilir. Peş peşe iki yılın biriken izinleri beraber verilebilmektedir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşmektedir. Yıllık izin kullanabilmek için memurun bir yıl çalışma süresini doldurmuş olması gerekmektedir. Memurun idari izin, yıllık izin ve toplam rapor alma süreleri mutlaka iyi bilinmelidir ancak bunlar haricinde bu izinlerin nasıl kullanılması gerektiği de araştırılması gereken bir konudur.

Memurun Ücretli İzin Hakkı Ne Kadardır?

Memurun yıllık izin, idari izin, ve toplam rapor alma süreleri haricinde ücretli izinin ne kadar olduğu da merak edilen bir konudur. Memura, yıllık izin sürelerine bağlı kalmak şartı ile beş hizmet yılını tamamlamış olması halinde isteğine bağlı olarak memuriyeti boyunca en fazla iki defada kullanmak şartı ile ve toplamda bir yıla kadar aylıksız izin hakkı verilmektedir. Doğum yapan bir memura bu hak 24 aya kadar tanınmaktadır.

Memurların Taşınma İzni Var Mıdır?

Taşınma izni mazeret izni içerisinde yer alan ve resmi olarak memurlara tanınan bir haktır. Taşınma izninin yasal olarak bir sınırlaması yoktur. Ancak taşınma süresi genel olarak 2- 3 gün olarak kabul edilmektedir. Memur tarafından işyerine yapılacak olan yazılı veya sözlü bir bilgilendirme bu iznin kullanılması için yeterlidir.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020, 22:26

Ahmet

33 yaşında eğitmen, öğrenci, araştırmacı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER