Trafikten Men Cezası Nedir? Trafikten Men Cezası Nasıl Kaldırılır ?

Trafikten men cezası nedir? Trafikten men cezası ne zaman uygulanır? Trafikten men cezası nasıl uygulanır?

Trafikten Men Cezası Nedir? Trafikten Men Cezası Nasıl Kaldırılır ?

Trafikten Men Cezası Nedir? Trafikten Men Cezası Nasıl Kaldırılır ?

Trafikten men Cezası bazı tescil koşulları yerine gelmediğinde , trafik kurallarında belirtilen hükümlere  uyulmayan bazı koşullarda aracın trafiğe çıkarılmasını yasaklayan ve kanunen belirlenen yerlerde alıkonulma işlemidir. Trafikten men işlemi karayollarında trafik düzenini sağlamak can ve mal güvenliğini korumak için alınan önlemler arasında yer almaktadır. Trafik Kanununda açıkça belirtilen kurallara uymayan sürücüler hakkında hem idari para cezası kesilmekte  bazı durumlarda sürücünün ehliyetine el konulmakta  bazı durumlarda ise araçları kısıtlı haller dışında trafikten söz konusu eksiklik giderildiği beyan edilene kadar men edilmektedir. Bu işlemlerde amaçlanan trafikte yer alan diğer araç ve yayaların can ve mal  güvenliğini korumak ve kurallara uymayan araç sürücülerine kanunlarla belirli yaptırımlar koymak esaslıdır.

Trafikten Men Cezası Hangi Hallerde Uygulanır ?

 • Araç tescil işlemleri yapılmadan trafiğe çıkarılan taşıtlarda söz konusu  tescil işlemleri tamamlana kadar trafikten men cezası uygulanır.
 • Araç plakasının yönetmelikte belirlenen kurallara uygun olmaması durumunda ( plaka ölçü uzunluğunun farklı olması , mevzuatta belirtilen sayıda plaka takılmaması halinde , plakanın okunurluğunun olmaması veya farklı okunmaya müsait olan durumlarda )  sürücüye 412 TL idari para cezası verilir ve istenilen plaka  değişiklik işleminin yapılması için bir hafta süre tanınır. Söz konusu süre dolduğu halde plaka değişiklik işleminin yapılmaması durumunda araç trafikten men edilir.
 • Aracın tescil belgesinin  ve tescil plakanın araç içerisinde bulundurulması yasal zorunluluktur. Tescil belgesini ve plakasını araçta bulundurmayan sürücüler için 92 TL idari para cezası verilir. Taşıdın tescili teyit edilene kadar ve tescil plakasının yerine takılıncaya kadar araç trafikten men edilir.
 • Tescili yapılan taşıdı plaka olmadan kullanan sürücüler için idari para cezası uygulanır ve plaka takılıncaya kadar olan sürede araç trafikten men edilir.
 • Başka bir taşıta ait plakanın kullanılması veya sahte plaka kullanan sürücüler hakkında idari para cezası ve trafikten men cezası  uygulanır.
 • Hurda taşıtların trafikte kullanılması yasaktır , bu gibi durumlarda araçların tespiti durumunda araçlara el konularak trafikten men edilir.
 • Tescil işlemleri tamamlanmayan araçlarda geçici trafiğe çıkabilmeleri için geçici trafik belgesi ve geçici plaka almaları gerekmektedir. Bu belgeleri almadan trafiğe çıkan araçlar trafikten men edilir.
 • Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin araçları trafikten men edilir ve sürücünün ehliyetine altı ay süre ile el konulur.
 • Özel kullanıma mahsus bazı araçlarda bulunması gereken ışıklı veya sesli uyaranların izinsiz diğer araçlarda takılması ve kullanılması yasaktır. Belirli taşıtlarda plaka ,renk ,ışık, sembol ve yazı gibi ayırım işaretleri bulunması ise zorunludur. Bu gibi araçlarda işaretlerin bulunmaması durumunda araç trafikten men edilir. Örneğin devlet kullanımına mahsus bazı araçlarda plaka belirli bir renk olur bu renkler özel kullanım araçlarda kullanılamaz . Kullanılması durumunda araç ilgili yanlışlık düzeltilene kadar trafikten men edilir.
 • Aracın teknik bir kusurunun trafiği tehlikeye atması gibi durumlarda araç trafikten men edilebilir. (  lastiklerle ile ilgili uyumsuzluklar , servis freni ile ilgili problemler , fren ve dönüş sinyalleri bozuk ve dışarıdan bakıldığında tehlikeli sayılabilecek durumlarda )
 • Taşıt üzerinde mevzuat dahilinde yaptırılan her tür değişiklik işleminin aracın tescil belgesine kayıt ettirilmesi gereklidir. Teknik olarak yapılan değişikliklerde tescil işlemi güncellenmediyse araç trafikten işlem yapılana kadar men edilir. Trafiği tehlikeye sokabilecek değişimlerde araç trafikten men edilebilir.( Örneğin çok gürültü çıkaran aksesuarların taktırılması trafikte yer alan diğer araç sürücülerinin dikkatini dağıtacağından men sebebi olabilmektedir.) Araç üzerinde yapılan değişikliklerin trafiği tehlikeye atmadığı durumlarda ihtar verilerek tekrarı engellenmeye çalışılır.
 • Her aracın belirli periyodlarda muayene olması gereklidir. Muayene şartından geçmeyip trafikte yakalanan sürücülere idari para cezası uygulanır. Belli bir tarihe kadar tanınan muayene süresince yaptırılmayan işlemlerde araç trafikten men cezası uygulanarak  muayene istasyonuna gönderilir.
 • Tehlikeli madde taşıyan araçların bu maddeleri izinsiz taşımaları durumunda ve ağırlık ve boyutları itibari ile taşınması izne bağlı olan maddelerin izinsiz aşınması durumunda gerekli izinler tamamlanıncaya kadar araç trafikten men edilir.
 • Geçersiz ve sahte sürücü belgeleri ile trafikte yakalanan sürücü ve araç trafikten men edilir.
 • Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan sürücüler idari para cezası öder ve ilgili eksiklik tamamlana kadar araç trafikten men edilir.
 • İlgili mercilerden onay almaksızın ticari yönlü yolcu taşıma esnasında yakalanılması durumunda araç trafikten men edilir.

Trafikten Men Cezası Nasıl Kaldırılır ?

Trafiktenmencezasınasılkaldırılır sorusunun cevabı için cezai işlemin sebebinin ortadan kaldırılması ve aracın alıkonulduğu yere ait masrafların ödenmesi ve söz konusu belgelerin  Trafik Tescil Müdürlüklerine ibrazı gereklidir. Trafikten men cezası,

 • Aracın tescil işlemlerinden kaynaklanıyor ise tescil işlemlerine ilişkin eksikliklerin giderilmesi ve giderildiğine dair evrakların ibraz edilmesi ile ,
 • Araç plakasının gerekli özelliklere uymadığı durumlarda kanunda yazılı şekline getirildiğine dair tescil işleminden sonra ,
 • Plaka olmamasından kaynaklı men durumlarında araca plaka takıldığında ve tescili durumunda ,
 • Geçici trafik belgeleri ve geçici plakası olmayan araçlarda geçici plaka işlemlerinin tamamlanmasının ardından ,
 • Aracın teknik bir kusurundan ötürü trafikten men edilen taşıtlarda teknik kusur düzeltildikten sonra gerekli tescillerin yapılmasından sonra ,
 • Trafiği tehlikeye sokan durumlarda örneğin belirtilenden daha fazla yük taşıma , uygun boyutlarda olmayan eşya taşınması gibi durumlarda aracın trafikten men edilmesi durumunda gerekli izinlerin tamamlanıp uygun koşullara gelme durumunda,
 • Zorunlu trafik sigortası olmadığından men edilme durumunda söz konusu sigortanın yaptırılıp ibrazı durumunda,
 • Muayene süresi geçtiği için men edilen araçlarda istenilen muayene evraklarının tamamlanması koşulu ile ,
 • Taşıt üzerinde yaptırılan değişikliklerin tescil edilmemesinden kaynaklı men işlemlerinde değişiklik mevzuata uygunsa tescil işleminden sonra ,
 • İzinsiz kullanılan siren ve ışık gibi aksesuarların sebep olduğu trafikten men işlemlerinde bu ilavelerin sökülerek uygun koşula getirilmesi durumlarında trafikten men cezası kaldırılır. Aracın teslim alınabilmesi için araç otoparkta kaç gün süre ile kaldıysa bu masrafın cezaya tabi tutulan araç sürücüsü tarafından karşılanması ve bu belgenin de ibrazı gerekmektedir.

Trafikten Men İşlemi Nasıl Sorgulanır

Trafikten men edilen aracın eksiklikleri giderildiğinde men işlemi iptal edilir . Bir aracın üzerinde men şerhi bulunup bulunmadığı özellikle ikinci el araç satın almak isteyenlerin bilmek istediği önemli bir konudur. Bu işlem şu an sadece noterlikler tarafından yapılabilmektedir. E-devlet ve Tramer kayıtlarından önceden yapılabilen sorgulamalar şu an güvenlik nedeni ile yapılamamaktadır. 2.el araçların alım satımı esnasında trafikten men işlemi sorgulaması yaptırılabilir.

Araç Kullanmaktan Men Cezası Nedir? Araç Kullanmaktan Men Cezası Nasıl Kaldırılır?

 Bir sürücüye uygulanabilecek en ağır ceza yaptırımı araç kullanmaktan men cezası olarak belirlenmiştir. Mevcut trafik kanunu ile belirlenen 4 halde araç kullanmaktan men cezası uygulanmaktadır. Bu haller:

 • Alkollü araç kullanma
 • Uyuşturucu madde ile araç kullanma
 • Dinlenme sürelerine uymama
 • Mevzuata aykırı plaka takmak

Bu dört hal dışında sürücüyü araba kullanmaktan men eden bir trafik ihlali mevcut değildir. Toplam 3 defadan fazla alkollü araç kullanıldığı tespit edilen sürücü araba sürmekten ömür boyu men edilir. Plaka şartlarını taşımayan aracın sahibi yedi gün botunca araba sürmekten men edilir süre içerisinde trafik vakfı ile görüşüp aracın plakası gerekli mevzuata uygun hale getirilmelidir.

Tüm men cezaları için itiraz ve dava merci cezanın uygulandığı yer sulh ceza hakimliği olarak belirlenmiştir. İtiraz süresi cezanın tarafa bildirildiği tarihten itibaren 7 gündür.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020, 00:29

Ahmet

33 yaşında eğitmen, öğrenci, araştırmacı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER