KPSS İktisat Konuları ve Soru Dağılımı

KPSS iktisat konuları ve soru dağılımı. KPSS alan iktisat konuları nelerdir? KPSS alan iktisat soru dağılımı. KPSS iktisat testini hangi bölümler çözmelidir?

KPSS İktisat Konuları ve Soru Dağılımı

KPSS İktisat Konuları ve Soru Dağılımı 2021

Üniversiteden mezun olduktan sonra gençlerin önünde iş hayatına atılmak için iki yol bulunmaktadır. Bu yollardan biri özel sektörde çalışmaktır, diğer yol ise kamu personeli olmaktır. Kamu personeli olmak için Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda belli bir başarının yakalanması gerekir. İktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi veya Mühendislik Fakültesi mezunları KPSS A grubu Alan Sınavı'na girerler. Bu sınav üç oturum şeklinde gerçekleştirilir. Cumartesi ve pazar günleri bu oturumlar gerçekleştirilir. Oturumlarda işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, istatistik, muhasebe, kamu yönetimi, maliye, hukuk ve iktisat derslerinden 40'ar soruluk testler bulunur.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) mezunları kamuda A grubu meslekler olarak bilinen kadrolara atanabilmek için KPSS alan sınavlarına girmek zorundadır. Bu nedenle önce KPSS genel kültür genel yetenek, ardından KPSS alan oturumalarına girilmelidir. Hukuk fakültesi mezunları ise yalnızca KPSS genel kültür genel yetenek ve KPSS hukuk testlerini çözerek KPSS A grubu mesleklere başvurmak için yeterli gerekli puanı almaktadır.

İktisat Konuları ve Soru Dağılımı

KPSS A grubu sınavında 40 soruluk iktisat testinin çözümü için 50 dakika süre verilir. İktisat testi 7 adet iktisat dersini kapsamaktadır. İktisat konuları ve soru dağılımı şöyledir; Mikro İktisat 12 soru, Makro İktisat 10 soru, Türkiye Ekonomisi 4 soru, İktisadi Büyüme ve Kalkınma 4 soru, Para Banka ve Kredi 4 soru ve iktisadi Doktrinler Tarihi'nden 2 sorudur. Konu fazlalığı nedeni ile göz korkutan bire derstir. Fakat bu derste başarılı olan bir aday sınavda da iyi bir puan alabilir. Bu yönüyle iktisat dersi KPSS'nin temel derslerinden biridir. İyi ve sıkı çalışan bir aday bu testte başarılı bir sonuç alabilir.

İktisat Testi Hangi Puan Türlerinde Ne Kadar Etkilidir?

A grubu İktisat sınavı için temel derslerden biridir. İktisat dersinin etkili olduğu puan türleri; P5 (%20), P8 (%20), P9 (%15), P11 (%15), P14 (%60), P15 (%50), P16 (%40), P17 (%30), P18 (%20), P21 (%20), P22 (%15), P23 (%15), P26 (%20), P27 (%20), P28 (%15), P31 (%15), P32 (%15), P33 (%20), P36 (%15), P37 (%15), P38 (%20), P41 (%15), P42 (%15), P43 (%20), P46 (%20), P47 (%20), P48 (%20). Bu oranlara bakıldığında iktisat testinin sınavın büyük bir kısmını etkilediği görülmektedir. Sınavın büyük bir kısmını etkileyen bu ders iyice çalışılmalıdır.

İktisat Dersine Nasıl Çalışılır?

İktisat dersi sınavın en kapsamlı dersi olduğu için çalışılmaya başlanan ilk ders olmaktadır. Konuların hem sayısal beceri hem de sözel beceri istemesi sebebi ile sıkı ve aksatılmayan bir çalışma gerekmektedir. Her çalışılan konudan sonra olabildiğince çok soru çözülmelidir. Bir konu çalışılıp bitirilse bile sık sık tekrarları yapılmalıdır. Çünkü insan beyni tekrar etmediği bilgiyi unutur. Tüm bu çalışmalar, tekrarlar ve soru çözümleri bittikten sonra denemeler çözülmelidir. Çözülen denemelerde yanlış yapılan sorular işaretlenip o soruların bulunduğu konular yeniden tekrar edilmelidir. Tüm bu aşamalar başarı ve azimle tamamlanırsa sınavda iktisat testinde büyük oranda başarı sağlanabilir.

İktisat Puan Türleri ile Hangi Meslekler Seçilebilir?

KPSS'nin temel ve en etkili derslerinden biri olan iktisat testinin çözümü ile elde edilebilecek puanla pek çok meslek seçilebilir. Bu mesleklerden ilki Gelir Uzman Yardımcılığı'dır. Diğer meslekler ise; Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı, T.C. Merkez Bankası Uzman Yardımcılığı, Bankacılık Uzman yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı, TÜİK Uzman Yardımcısı, İl Göç Uzman Yardımcısı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı gibi mesleklerdir. Bu mesleklere girebilmek için öncelikle KPSS'den yeterli puan alınmalıdır. Sonrasında ise bu kurumlardan gelen ilanlara göre kurumlardaki kadrolara başvurulur. Çoğu zaman kurumlar KPSS'den ayrı olarak kendi kurum sınavlarını da yapabilir. Bu kurum sınavlarında da iktisat dersi ağırlıklı derstir. Tüm bu nedenlerle iktisat dersi önemsenmeli ve bu derse iyi çalışılmalıdır.

KPSS İktisat Konuları ve Soru Dağılımı

Üniversiteden mezun olduktan sonra gençlerin önünde iş hayatına atılmak için iki yol bulunmaktadır. Bu yollardan biri özel sektörde çalışmaktır, diğer yol ise kamu personeli olmaktır. Kamu personeli olmak için Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda belli bir başarının yakalanması gerekir. İktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi veya Mühendislik Fakültesi mezunları KPSS A grubu Alan Sınavı'na girerler. Bu sınav üç oturum şeklinde gerçekleştirilir. Cumartesi ve pazar günleri bu oturumlar gerçekleştirilir. Oturumlarda işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, istatistik, muhasebe, kamu yönetimi, maliye, hukuk ve iktisat derslerinden 40'ar soruluk testler bulunur.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) mezunları kamuda A grubu meslekler olarak bilinen kadrolara atanabilmek için KPSS alan sınavlarına girmek zorundadır. Bu nedenle önce KPSS genel kültür genel yetenek, ardından KPSS alan oturumalarına girilmelidir. Hukuk fakültesi mezunları ise yalnızca KPSS genel kültür genel yetenek ve KPSS hukuk testlerini çözerek KPSS A grubu mesleklere başvurmak için yeterli gerekli puanı almaktadır.

İktisat Konuları ve Soru Dağılımı

KPSS A grubu sınavında 40 soruluk iktisat testinin çözümü için 50 dakika süre verilir. İktisat testi 7 adet iktisat dersini kapsamaktadır. İktisat konuları ve soru dağılımı şöyledir; Mikro İktisat 12 soru, Makro İktisat 10 soru, Türkiye Ekonomisi 4 soru, İktisadi Büyüme ve Kalkınma 4 soru, Para Banka ve Kredi 4 soru ve iktisadi Doktrinler Tarihi'nden 2 sorudur. Konu fazlalığı nedeni ile göz korkutan bire derstir. Fakat bu derste başarılı olan bir aday sınavda da iyi bir puan alabilir. Bu yönüyle iktisat dersi KPSS'nin temel derslerinden biridir. İyi ve sıkı çalışan bir aday bu testte başarılı bir sonuç alabilir.

İktisat Testi Hangi Puan Türlerinde Ne Kadar Etkilidir?

A grubu İktisat sınavı için temel derslerden biridir. İktisat dersinin etkili olduğu puan türleri; P5 (%20), P8 (%20), P9 (%15), P11 (%15), P14 (%60), P15 (%50), P16 (%40), P17 (%30), P18 (%20), P21 (%20), P22 (%15), P23 (%15), P26 (%20), P27 (%20), P28 (%15), P31 (%15), P32 (%15), P33 (%20), P36 (%15), P37 (%15), P38 (%20), P41 (%15), P42 (%15), P43 (%20), P46 (%20), P47 (%20), P48 (%20). Bu oranlara bakıldığında iktisat testinin sınavın büyük bir kısmını etkilediği görülmektedir. Sınavın büyük bir kısmını etkileyen bu ders iyice çalışılmalıdır.

İktisat Dersine Nasıl Çalışılır?

İktisat dersi sınavın en kapsamlı dersi olduğu için çalışılmaya başlanan ilk ders olmaktadır. Konuların hem sayısal beceri hem de sözel beceri istemesi sebebi ile sıkı ve aksatılmayan bir çalışma gerekmektedir. Her çalışılan konudan sonra olabildiğince çok soru çözülmelidir. Bir konu çalışılıp bitirilse bile sık sık tekrarları yapılmalıdır. Çünkü insan beyni tekrar etmediği bilgiyi unutur. Tüm bu çalışmalar, tekrarlar ve soru çözümleri bittikten sonra denemeler çözülmelidir. Çözülen denemelerde yanlış yapılan sorular işaretlenip o soruların bulunduğu konular yeniden tekrar edilmelidir. Tüm bu aşamalar başarı ve azimle tamamlanırsa sınavda iktisat testinde büyük oranda başarı sağlanabilir.

İktisat Puan Türleri ile Hangi Meslekler Seçilebilir?

KPSS'nin temel ve en etkili derslerinden biri olan iktisat testinin çözümü ile elde edilebilecek puanla pek çok meslek seçilebilir. Bu mesleklerden ilki Gelir Uzman Yardımcılığı'dır. Diğer meslekler ise; Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı, T.C. Merkez Bankası Uzman Yardımcılığı, Bankacılık Uzman yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı, TÜİK Uzman Yardımcısı, İl Göç Uzman Yardımcısı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı gibi mesleklerdir. Bu mesleklere girebilmek için öncelikle KPSS'den yeterli puan alınmalıdır. Sonrasında ise bu kurumlardan gelen ilanlara göre kurumlardaki kadrolara başvurulur. Çoğu zaman kurumlar KPSS'den ayrı olarak kendi kurum sınavlarını da yapabilir. Bu kurum sınavlarında da iktisat dersi ağırlıklı derstir. Tüm bu nedenlerle iktisat dersi önemsenmeli ve bu derse iyi çalışılmalıdır.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021, 00:39

Ahmet

33 yaşında eğitmen, öğrenci, araştırmacı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER