Mühendislik Mezunları KPSS’de Hangi Oturumlara Girmeli?

Mühendislik mezunları KPSS'de hangi oturumlara girmeli? KPSS mühendislik alan sınavı var mı? Mühendislik bölümleri nelerdir? Mühendislik mezunları KPSS puan türü. Mühendislik mezunları hangi KPSS ile atanır?

Mühendislik Mezunları KPSS’de Hangi Oturumlara Girmeli?

Mühendislik Fakültesi Bölümleri Nelerdir?

KPSS mühendislik hangi sınav? Mühendislik bölümü mezunları KPSS’de hangi oturumlara girmeli? Mühendislik mezunları hangi hangi testleri çözmeli? Mühendislik bölümü mezunları hangi oturumlara başvurmalı? 

Mühendislik fakültesi bölümleri 56 tane olup Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen aşağıdaki sayıyla sınırlıdır. Yurtdışında ayrı bir mühendislik bölümü olarak belirlenen bölümler Türkiye’de lisans bölümü olarak açılmayabilmektedir. Aynı şekilde Türkiye’de ayrı bir mühendislik bölümü olan bölümler yurtdışında açılmayabilmektedir. Tüm mühendislik bölümleri KPSS lisans sınavına girebilmekte olup mühendislik mezunları KPSS’de hangi oturumlara girmeli açıklamaya çalışacağız.

 • Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü
 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü
 • Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümü
 • Biyosistem Mühendisliği Bölümü
 • Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü
 • Çevre Mühendisliği Bölümü
 • Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü
 • Biyomühendislik Bölümü
 • Deri Mühendisliği Bölümü
 • Elektrik Mühendisliği Bölümü
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
 • Fizik Mühendisliği Bölümü
 • Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
 • Maden Mühendisliği Bölümü
 • Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü
 • Makine Mühendisliği Bölümü
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü
 • Malzeme Mühendisliği Bölümü
 • Matematik Mühendisliği Bölümü
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
 • Genetik ve Biyomühendislik Bölümü
 • Geomatik Mühendisliği Bölümü
 • Harita Mühendisliği Bölümü
 • Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü
 • İmalat Mühendisliği Bölümü
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
 • İşletme Mühendisliği Bölümü
 • Jeofizik Mühendisliği Bölümü
 • Kimya Mühendisliği Bölümü
 • Mekatronik Mühendisliği Bölümü
 • Meteoroloji Mühendisliği Bölümü
 • Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü
 • Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümü
 • Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
 • Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü
 • Optik ve Akustik Mühendisliği Bölümü
 • Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
 • Orman Mühendisliği Bölümü
 • Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü
 • Polimer Mühendisliği Bölümü
 • Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü
 • Tıp Mühendisliği Bölümü
 • Uçak Mühendisliği Bölümü
 • Yazılım Mühendisliği Bölümü
 • Uzay Mühendisliği Bölümü
 • Tekstil Mühendisliği Bölümü
 • Ziraat Mühendisliği Bölümü

Tüm mühendislik bölümleri KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile kamuya mühendis olarak atanamamaktadır. Çünkü kamu kurumlarında bazı bölümler için uygun bir iş tanımı ve ihtiyaç bulunmamaktadır. Bununla birlikte lisans KPSS sınavına tüm mühendislik bölümleri mezunları girebilmektedir. Kendi bölümlerinden alım olmadığı takdirde lisans mezunları 4001 kadroları tercih edebilmektedir. Peki mühendislik mezunları hangi KPSS oturumlarına başvurmalı ve girmeli?

Mühendislik Mezunları Hangi KPSS Oturumlarına Başvurmalı ve Girmeli?

Mühendislik kadroları B kadro olarak ifade edilen kadrolardır. Dolayısıyla mühendislerin çift yıllarda yapılan lisans KPSS genel kültür genel yetenek sınavına mutlaka girmeleri gerekmektedir.

Mühendislik bölümleri için özel olarak hazırlanmış alan soruları bulunmamaktadır. Dolayısıyla mühendis kadrolarına atama yapılırken çift yıllarda yapılan KPSS p3 puanı kullanılmaktadır. KPSS p3 puanı ise Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, güncel bilgiler ve vatandaşlık derslerinden toplam 120 sorudan oluşmaktadır. Mühendislik mezunları için KPSS alan sınavı bulunmamaktadır.

Mühendislik Mezunları KPSS Alan Sınavlarına Girebilir mi?

Mühendislik mezunları için ayrı bir alan sınavı olmadığını belirtmiştik. Ancak KPSS atamalarında KPSS A grubu kadrolar olarak bilinen müfettiş, uzman yardımcısı, denetçi gibi kadrolara az sayıda da olsa mühendis alımı yapılmaktadır. Özellikle endüstri mühendisliği, çevre mühendisliği, makine mühendisliği, ziraat mühendisliği gibi mühendislik bölümü mezunları KPSS p1, KPSS p2, KPSS p3 puan türleri ile bu mesleklere girmektedir. Dolayısıyla KPSS alan sınavlarına girmeden KPSS a kadrlarına Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı ve KPSS genel kültür genel yetenek netleri ile başvurabilmektedir.

KPSS a grubu mesleklerde ayrı bir yazılı sınav ve mülakat süreci olduğundan KPSS puanı ile yalnızca kuruma başvuru yapılmaktadır. Açılan ilanda yer alan alım kontenjanına göre KPSS puanı en yüksekten başlayarak adaylar sınava girmeye hak kazanmaktadır. Yazılı sınav ve mülakat aşamasını geçen adaylar mesleğe kabul edilmektedir.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), PTT AŞ (Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi), Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) KPSS A ile mühendis alımı yapan kamu kurumlarıdır. 

KPSS Tek Yıl Çift Yıl Farkı Nedir?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı), ÖSYM tarafından her sene yapılan bir sınavdır. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ve KPSS A  her yıl yapıldığı için KPSS genel kültür genel yetenek sınavı da her sene yapılmaktadır. Ancak ÖSYM, aday yoğunluğunu azaltmak amacıyla yalnızca çift yıl KPSS p3 puanları ile mühendis alımı gibi alımların yapılmasını kararlaştırmıştır. Merkezi atama ile yapılan tüm mühendis alımları için KPSS p3 puanı kullanılmaktadır. Dolayısıyla mühendislik mezunları çift yıllarda yapılan KPSS genel kültür genel yetenek sınavlarına girmelidir.

Mühendis Alımı Yapan Kurumlar Hangileri?

Mühendis alımı yapan kurumlar çoğunlukla kamu iktisadi teşebbüsleridir (KİT). Mühendisler merkezi atama tercih kılavuzu içerisinde açılan kadroları ais.ösym.gov.tr üzerinden tercih ederek atanmaktadırlar. Merkezi atama dönemleri değişmekle birlikte genellikle haziran ve aralık aylarında yapılmaktadır.

En fazla mühendis alımı yapan kamu kurumları Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Tohum İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri ve il özel idaresidir.

Mühendis alımı yapan kurumların aradıkları özel şartlar nadiren bulunmakla birlikte bunlar ÖSYM merkezi atama tercih kılavuzu içerisinde yer alan nitelik kodları ile belirtilmektedir. Mühendislik mezunlarından istenen nitelikler genellikle yabancı dil ve yüksek KPSS puanıdır.

KPSS’siz Mühendis Alımı Yapan Kurumlar?

İhtiyaca göre sözleşmeli ücret tavanının 3 katı veya 4 katı maaşla KPSS’siz mühendis alımı yapan kurumlar mevcuttur. Ancak bu kadrolar genellikle geçici olup bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve benzeri bölümleri bitirmiş adaylar içindir. Kurumların spesifik ihtiyaçları için aldığı bu tür personellerin sayısı oldukça azdır. Bir bakanlık merkezinde en fazla 10 kişi KPSS’siz mühendis alımı yapılan kadrolarda çalışabilmektedir.

KPSS Mühendis Atama Puanları Kaçla Kapatıyor?

Mühendislik bölümleri arasında KPSS atama puanları en düşük olanlar ziraat mühendisliği atama puanları, bilgisayar mühendisliği atama puanları ve gıda mühendisliği atama puanlarıdır.

Mühendis atama puanları alımı yapan kuruma, alım yapılan ile ve maaşlarına göre değişmektedir. Mühendislere en yüksek maaş veren kurum olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) atama puanı 90 civarındayken, Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı mühendis atama puanı ise 70’e kadar inmiştir.

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2020, 17:26

Ahmet

33 yaşında eğitmen, öğrenci, araştırmacı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER