2021 Evde Bakım Maaşı Ne Kadar?

Evde bakım maaşı ne kadar 2021? Evde hasta bakım maaşı 2021 yılı kaç tl? Evde bakım maaşı kimler alabilir?

2021 Evde Bakım Maaşı Ne Kadar?

Evde Bakım Maaşı Ne Kadar 2021?

Evde bakım hizmetleri, yatağa bağımlı veya yaşlılık nedeniyle bakıma ihtiyaç duyan bireyler ile tedavisi evde devam edilmesi gereken kronik hastalıklara sahip bireyler için uzman bir ekiple evde hizmet sunulmasıdır. Hastaların muayene, tahlil ve tıbbi bakım gibi ihtiyaçlarının evlerinde uzman kişiler tarafından sağlanmasıdır.

Evde Bakım Ücreti veya Evde Bakım Destek Yardımı Tutarı Ne Kadardır?


​​​​​​Evde bakım maaşı veya destek yardımı her bir engelli birey için her ay, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154. maddesinde aylık tabloda yer alan rakamlar ile ek gösterge tablosundaki rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak olan aylık katsayının çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ödenir. Araştırmanın yöntemi, hedefi, konusu, amacı, süresi, etik kurul kararı, nerede yapılacağına ilişkin bilgileri içeren dosya ile birlikte araştırmayı yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekir. İl Müdürlüğü tarafından incelendikten sonra bu dosyaya Müdürlüğün görüşü de eklenerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekir. 2020 yılında memur maaşına yapılan zam oranı kadar hasta, engelli ve yaşlı kişilere bakan 1. derecedeki yakınlarına ödemekte olan bakım maaşlarına da aynı oranda zam yapılır. Yapılan zam oranı ile Temmuz temmuz evde bakım maaşı 1.544,60 TL'ye yükselmiştir. Her yıl memur maaşlarına yapılan zam, 2021 yılı evde bakım maaşı zam oranını da belirler.

Sağlık kurulunun verdiği rapor ile engellinin en az yüzde 40 olduğu tespit edilmiş olan bireyler engelli aylığı almaktadırlar. Engellilik oranına göre bireylere verilen engelli aylığının miktarı değişmektedir. Engelli aylığı almak için kişinin 18 yaşından büyük olması gerekir. Sigortalı olarak çalışan veya Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alınması durumunda engelli maaşını alamaz. Nafaka alan veya nafaka bağlanması mümkün olan engelli bireylerde maaş alamazlar. Evde Bakım Hizmeti maaşı almak için, çalışmayan ve Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık almayan bireyler engelli maaşı almaya hak kazanırlar. Engelli maaşı almak için sadece çalışmamak değil gelir sınırını da geçmek gerekir. Yaşadıkları hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekir. ​​​​​​Bakım parasının bağlaması süreci her il için değişse de bunun sebebi genellikle illerdeki yoğunluğa bağlı olmaktadır. Ortalama 1 ile 3 aylık bir sürede maaş bağlanmaktadır.

Evde bakım maaşı alabilmek için engelli olan kişi ile bakan kişiyle aralarında kan bağı bulunması gerekir. Engelli bireylere bakan herkese bakım ücreti verilmemektedir. Hazırlanan yönetmelik çerçevesinde üvey akrabalar da evde bakım parası alabilmektedirler. Engelliye bakacak olan kişinin engellinin yaşadığı adreste kalması da şartlardan biridir, eğer yaşamadığı tespit edilirse bakım hizmetinin tam olarak yerine getirilmediği düşünülerek evde bakım parası ödenmez. Bakacak kişinin bulunamaması durumunda ve engelli kişi veya yasal olarak kendisini temsil eden kişinin özel ya da resmi kurumlarda evde bakım hizmeti almak istememesi halinde, bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin de görüşü ile farklı adreste bulunan engelli bireye yakın olan her gün rahatlıkla gelip bakımını yapacak akrabasına izin verilir.
Evde bakım aylığı konusunda en fazla eleştirilen konulardan biri de evde bakım aylığı için belli bir gün olmayıp bakım parası her il hatta ilçede ayrı ayrı tarihlerde yatmaktadır. Örneğin İzmir için ocak ayında evde bakım maaşı ayın 13’ünde yatmış ise gelecek ayda ise şubat ayında da aynı tarihte yatacağının garantisi yoktur. Ortalama bu süre 5 ile 10 gün arası değişmektedir.

Evde Bakım Hizmetinin Amacı

* Hasta ve yaşlılıktan dolayı ihtiyaçlarını görmeyen bireylere destek verilmesi.

* Kişisel bakımlarını yeterli bir şekilde yapamayan veya yapmakta zorluk çeken bireylerin bakımlarının yapılması.

* Hasta bireylere ve ailelerine gerekli görülen her türlü eğitim verilerek, bakım uygulamaları sırasında yanlışlıklardan dolayı meydana gelebilecek her türlü sorunun engellenmesi

* Evde bakım hizmeti, kapsamında hastanın ihtiyacı olan tedavinin yapılması, tedavi için gerekli olan tahlil ve tedavi takibinin yapılması şeklinde sıralanabilir.

Hangi Bireyler Yararlanmaktadır

 Kanser hastaları,

 Nöroloji hastaları,

 Koah hastaları,

 Hareket kısıtlılığı ileri derecede olan kas hastaları,

Diyabet rahatsızlığı olan hastalar,

Ameliyat sonrası bakıma ihtiyacı olanlar,

Ortopedi ve travmatoloji hastalığı,

Akciğer hastaları ile solunum rahatsızlığı olanlar ve oksijen tedavisi olan hastalar,

Bakıma muhtaç engelli ve yaşlı bireyler ile Alzheimer veya demansı olan, yatağa bağımlı, felçli hastalar,

İleri derecedeki organ yetmezliği olan hastalar (kalp, böbrek, akciğer vb.)

Spastik çocuklar (ağır durumda olanlar) vb. Durumlarda kişiler bu hizmetten yararlanmaktadırlar.

Evde Sağlık Hizmetinin Avantajları Nelerdir?

 • Bu hizmete ihtiyacı olan kişiler daha özgür ve kendi kontrolünde olur.
 • Ailenin ve hastanın çevresinde olan kişilerin hasta için daha rahat bir süreç geçirmesi sağlanmaktadır.
 • Hastaların kendi kurallarına önem verilir.
 • Hastanede kaldığı esnada hasta için enfeksiyon riski daha yüksek olduğundan, evde bakım ile enfeksiyona yakalanma riski daha da azalmaktadır.
 • Evde sağlık ve bakım hizmetinin hastanın yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkisi vardır.
 • Hastaneye gidemeyecek durumda olan hasta bireyler için kolaylık sağlar.

Evde Sağlık ve Bakım Hizmetinin Dezavantajları Nelerdir?

 • Bakım hizmeti detaylı bir eğitim programı ve denetim gerektiren bir yapıya sahiptir.
 • Evde bakım hizmetini veren kişiler, hasta olan bireyler ve ailesi ile her zaman olumlu bir iletişim kuramamaktadır
 • Sağlık personelinin her an hastanın evinde bulunamaması durumunda, evde sağlık hizmetlerinin sınırlı olması durumu.

Evde Sağlık Hizmeti İçin Nereye ve Nasıl Başvuru Yapılır?

Evde bakım hizmeti, hasta ya da yakınları talep etmesi durumunda önce 444 3 833 numaralı telefonu arayarak" Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu" doldurmalı ya da Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliği Birimleri aracılığı ile il koordinasyon merkezlerine başvurmalıdır. Talepleri yerinde görülen hastanın durumu değerlendirildikten sonra kayıtlı olduğu Aile Hekimliği Birimi görevlendirilir.

Koordinasyon Merkezi tarafından görev verilen birim ya da Aile Hekimliği Biriminin, hizmeti talep edilen yere gidip yapacağı değerlendirme sonucunda hastanın evde bakım hizmeti verilip verilmeyeceğini kayıtlı olduğu Aile Hekimliği ve Koordinasyon Merkezine iletir. Evde Bakım Hizmetleri komisyonunun düzenlediği hasta için verilen karar, hizmeti verecek olan birime bildirilir. Komisyonun almış olduğu karar kesin karardır. Böylece evde bakım hizmeti başlar. Hizmeti İl veya İlçe Belediyeleri tarafından da verilir. Belediyelerin verdiği evde sağlık hizmeti için iletişim telefonlarını arayarak faydalanılabilir.

​​​​​Evde Bakım Maaşı Almak İçin Neler Gerekir?

-Evde bakım maaşı ve destek yardımından yararlanabilmek için hastanelerin vereceği 16.12.2010 tarihinde ve 27787 Sayılı yasaya göre” Engellik Ölçüsü ve Engellilerin alacağı Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı %50 ve üzeri olan engelli olması gerekmektedir.

- Engelli bireylerin, başka birinin yardımına ve bakımına ihtiyaç olmadan hayatını devam ettiremeyecek olması gerekir.

- Kişinin kendisine ait veya aynı evde yaşadığı kişi sayısına göre, kişinin almış olduğu ortalama aylık geliri dikkate alarak, kişinin bir aylık net asgari ücret üzerinden hesaplandığında 2/3’ünden daha az olduğunun ve diğer bir hesapla Ocak 2019 tarihi itibariyle 1219 TL olarak belirlenen gelir kriteri dikkate alınmaktadır. Örnekle açıklayacak olursak 4 kişilik bir ailede ayda 4.876 TL'nin altında bir gelir var ise bakım maaşı için başvuruda bulunur. Evde bakım raporu ile tespit edilmesi gerekir. Her türlü gelirler toplamı esas alınır. Bu hesaplamalar yapıldığında aynı evde yaşayan her bireyin, vatani görevini yapanlarda sayılmaktadır, gelir toplamında üniversitede okuyan bireylerin almış olduğu öğrenci kredisi ve bursların miktarı ne kadar olursa olsun gelir kapsamına dahil edilmez.

- 30.07.2006 tarih 26244 sayılı yasa ile “Engelli Bireylerin Bakıma İhtiyaç duyup duymadığı, durumunun Tespit edilmesi ve Bakım Hizmetinin Temel Kurallarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında bakıma ihtiyacı olan engelli koşullarına sahip olmak gerekmektedir.

Evde bakım maaşı alabilmek için yaşamakta olduğunuz adrese en yakın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il ya da ilçe müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Bakım parası almak için başvuru sırasında engelli bireyin de bulunması gerekmektedir. İstenilen belgeler ile yapılan başvurular değerlendirildikten sonra evde bakım parası bağlanmaktadır. Engelli bakım parasından yararlanmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının vermiş olduğu sevk ile sağlık raporu vermeye yetkisi olan hastanelere gidilir. Hastanelerin verdiği sağlık kurulu raporu için ücret alınmamaktadır. Sağlık raporunda belirtilen engellilik oranından sonra engellinin muhtaçlığının değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, engellilik oranına göre belirlenir daha sonra engelli aylığı bağlanır.

Başvuruda İstenilen Belgeler

- Başvuru dilekçesi,
​​​​​​- Engelli olan kişi ve bakmakla görevli olarak belirtilen kişinin kimlik fotokopisi.

- Devlet Hastanelerinden alınan ağır özürlü olduğunu gösteren özürlü sağlık kurulu raporu veya fotokopisi.

- Engelli kişiye ait varsa Öğrenim durumunu gösteren diploma veya diplomanın fotokopisi.

- Engelli bireye ait 2 adet vesikalık fotoğraf,

- Hanede bulunan bireylerin kimlik bildirim formu,

- Talep Formu,

- Engelli kişinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmış ise, bunu gösteren mahkeme kararı.

- Anne ve babanın boşanması hâlinde, boşanmaya gösteren mahkeme kararı.

Başvuru Ne Zaman Sonuçlanır?


Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü' ne ulaşan başvuru takibinde, engelli ve ailesi hakkında, doktor, fizyoterapist, hemşire, sağlık memuru, çocuk gelişimci ve sosyolog gibi elemanların oluşturduğu en az üç kişiden oluşan bakım ve değerlendirme heyeti, engelli ve ailesinin ikametgah adresine ve ikamet adresinde yaşamıyorlar ise fiilen yaşadıkları yerde gerekli görülen incelemeler yaptıktan sonra bakım raporu hazırlanır. Raporun hazırlanması aşamasında, acil durumlar dışında belgelerin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü' ne ulaştıktan sonra başvuru sahibinin oturduğu yer dikkate alınarak işlem sırasına göre yapılır. Başvuru sonuçlanma zamanı normal süreçlerde 3-6 aylık süre aldığı belirtilir.

Evde Bakım Hizmetlerinin Sona Erme Sebepleri?

 • Hastalanan kişinin artık evde bakım hizmetine ihtiyacı olmaması,
 • Hastalanan kişinin iyileşmesi veya ölmesi
 • Hastanın ya da evde bakımı ile ilgilenecek yakınının bu hizmeti verebilecek durumda olması,
 • Evde sağlık hizmeti verilip verilmeyeceğini denetleyen kişilerin olumsuz rapor vermesi,
 • Verilmiş olan hizmetten yarar sağlanmadığının tespiti
 • Evde bakım hizmeti yapılan bireyin ya da ailesinde birinin isteğiyle hizmetin sonlandırılmak istenmesi,

Hasta, herhangi bir nedenle bulunduğu yerden taşınırsa eğer bu hizmetten hala yararlanmak istiyorsa; hasta sağlık hizmetleri komisyonuna durumu bildirmesi ile yeni taşındığı yerde hizmetinin devam etmesi sağlanır.

Bakıcı en fazla 2 engelli bireye bakabilir ve her ikisi için de ayrı ayrı bakım ücreti ödenmektedir. Aynı evde bakıma ihtiyaç duyan daha fazla engellinin bulunması durumunda ise onlar için de bakım ücreti alınabilmesi için ayrı bir bakıcının daha olması gerekir.

Evde bakım maaşı verilen kişilerin ücretin kesilmemesi için sağlık kurulu raporlarına dikkat etmesi gerekir. Hastanelerden almış olduğu sağlık kurulu raporunun süresi bitmeden, yeni rapor çıkarılmalı ve tekrar bu rapor Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüklerine teslim edilmelidir.

Hastanın ikamet ettiği adres ya da gelir durumunda bir değişiklik olduğunda kesinlikle bildirilmesi gerekmektedir. İkametgâh değişikliğini 15 gün içinde, gelir durumundaki değişikliği ise 3 ay içinde bildirmek zorundadır.

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020, 04:17

Ahmet

33 yaşında eğitmen, öğrenci, araştırmacı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER