Banka Avukatı Maaşları Ne Kadar 2022

Banka Avukatı Maaşları Ne Kadar 2022, Banka Avukatı Kimdir? Avukat Maaşları,

Banka Avukatı Maaşları Ne Kadar 2022

Banka Avukatı Maaşları Ne Kadar 2022

Banka Avukatı Maaşları Ne Kadar 2022

Birçok gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de hem devlete hem de özel sektöre ait bankalar faaliyet göstermektedir. Ekonominin harekete geçirilmesi, ekonomik kaynakların dağıtımı ve günlük finansal işlemlerin yapılması gibi işlevlerin tamamını yerine getiren bankaların oldukça fazla sayıda şubesinin bulunmasının yanında personel sayısı da şube sayısı doğrultusunda artmaktadır. Kendi içlerinde küçük dünyalar barındıran bankaların çalışma kadrolarının da geniş yelpazede olduğu söylenebilir. Kısaca banka bünyesindeki kadrolara değinecek olursak gişe memuru, güvenlik personeli, temizlik elemanı, banka müdürü, satış temsilcisi, müşteri temsilcisi gibi kadroları içermektedir. Bu geniş çalışma yelpazesinin içinde banka avukatının yeri neresidir sorusu oldukça merak edilmektedir. Bankalardaki kadrolarda banka avukatı olmazsa olmaz personellerin arasında bulunmaktadır. Banka avukatının özellikle merak konusu olmasının nedenleri arasında bulunduğu pozisyon ve aldığı maaş kritik öneme sahiptir. Çünkü küresel dünyada her şey çok hızlı değişim içine girmekte ve bu değişime ayak uydurabilecek, yenilikleri kaldırabilecek çalışan profilinin aranmasının yanı sıra nüfus artışının da etkisiyle iş başvurusu yapan aday sayısında ciddi artış olmuş dolayısıyla iş bulunma olanağı son derece azalmış bu doğrultuda işsizlik oranları aşırı derecede artış göstermiştir. Ayrıca iş gücünün fazlalaşması ve bu emeğin karşılığında verilen tutarın azalması da potansiyel işçilerin motivasyonunun yok olmasına sebebiyet vermiş ve sabit olarak işçi profili oluşmasının önüne geçmiştir. Tüm bu bağlamda banka avukatının gerek itibar gerekse maaş yönünden iyi olması dikkat çekmeyi doğal kılmıştır.

Bankacılık ve Finans Hukuku Nedir?

Ülkemizde bankacılık faaliyeti uluslararası deniz ticaretinin gelişim göstermesiyle birlikte adını duyurmuştur. Sonraki yıllarda özellikle cumhuriyet döneminde ekonominin canlanmasının öneminin farkında olunup devlet eliyle büyük bankalar kurulmuştur. Bu sektörde yaşanan hızlı gelişmeler bazı temel yasaların çıkmasına sebep olmuştur. Bankacılık ve finans hukuku bankaların örgüt yapılanmasını temel almak üzere kuruluşunu, faaliyete geçmeyi hedeflediği konuları, faaliyete geçiş aşamasını, denetlenmesini, analiz edilmesini ve nihayete ermesini düzenlemektedir. Bankacılık işlemleri 5411 sayılı Bankacılık Kanununda düzenlenmiş olup, kamu tüzel kişiliğine haiz ve özerk bir kuruluş olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından denetlenmektedir. Bankacılık ve finans hukukuna ilişkin başlıca faaliyet ve uyuşmazlık konularına değinilecek olursa Türkiye’de bir bankanın kurulması veya yurt dışında kurulmuş bir bankanın Türkiye’deki ilk şubesinin açılması, Türkiye’de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyetinde bulunmak üzere banka kurulması veya yurt dışında kurulu bankalarca bu amaçla şube açılması, bankaların faaliyet alanları ile finansal raporlama ve denetim usulleri ve faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulması kararlarına ilişkin gerekli itiraz ve yasal başvuruların yapılması, Türkiye’de kurulmuş olan bankaların birleşme, bölünme ve hisse değişimi işlemlerini yapılması, İpotek ve teminatlı işlerden doğan davaların takibi, Bankalar Birliği, BDDK ve TMSF ile ilgili hukuksal işlemlerin yürütülmesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun görev ve yetki alanına ilişin hukuksal iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi faktörler sayılabilmektedir.

Banka personeli maaşları ne kadar? buradan ulaşabilirsiniz.

Banka Avukatı Kimdir?

Öncelikle avukat tanımına bakacak olursak hak arayan aynı zamanda hak koruyan profesyonelleri içeren meslek gruplarındandır denilebilir. Avukatlar sadece kendi ofislerini açma yetkileriyle sınırlı kalmamışlardır. Devlet kurumlarında çalışma hakları ve kadrolarının mevcudiyeti bulunmaktadır. Özel sektörde çalışmak da küresel dünyanın getirilerinden biri olup avukatları da bu döngüye çekmiştir. Bankalarda hizmet veren avukatlara banka avukatı unvanı verilmektedir. Diğer adıyla finans avukatı olarak da bilinmektedir. Kısaca banka avukatının görevlerine resmi kaynaklardan göz atılacak olunursa: Banka ve finans kurumlarına ilişkin ipotek, teminat, kredi ve benzeri diğer işlemlerin takip edilmesi, banka ve finans kurumları nezdinde kredi ve finansman vb. sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve görüş verilmesi, banka ve finans kurumlarının her türlü hak ve alacak takiplerinin yapılması temel görevlerindendir. Banka avukatının hangi alanlar üzerine çalıştığı bu bağlamda değerlendirilmelidir. En bilinen yanı ile başlanacak olursa banka avukatları davalar ile ilgilenmektedirler. Satış, devir, kiralamayla yakından ilgilenen personeller olup alacak yönetimi konusunda çalışmaktadırlar. Risk raporlama ve icra hukukuna yönelik faaliyet göstermektedirler. Bankacılık konusunda danışmanlık yapmakta ve destek vermektedirler. Bankalarda en çok görülen sözleşmelerde de aktif rol sağlamaktadırlar. Sözleşme hazırlama, düzenleme ve yorumlama yapmaktadırlar. Günümüzde çoğu insanın çeşitli sebeplerle mecbur kaldığı fırsat olarak görülen kredi çekme konusunda da çalışmalar yürütmektedirler. Hem yerel hem de uluslararası piyasalarda görev almaktadırlar. Banka alacaklarının tahsis edilme sürecindeki hukuki işlemleri yakından takip etmektedirler.

Avukat Maaşları

Günümüzdeki modern meslek gruplarından kabul edilen avukatlığın geçmişi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Sosyal varlık olarak kabul edilen insanlar bir arada yaşarlarken kurallar veya yasalara uymak zorundadırlar. Bundan dolayı avukatlık mesleği yıllar öncesinden günümüze kadar ihtiyaç duyulan meslek grupları arasında yerini almıştır. Güncel sitelerde personellerin yanıtladığı anketlere göre Türkiye’de avukatların en düşük ve en yüksek maaş aralığı 2.820-11.820 arasında gösterilmiştir. Bu örneklem 1700 kişi içermesi nedeniyle küçük bir örneklem olup anketin daha net sonuçlar vermesi için meslek grubu arasında çok daha geniş çaplı anketlerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Avukatların pozisyonları maaşlarını oldukça etkileyen bir faktördür. Pozisyonlar çalışılan yılın önemini de içeren kıdemli avukat ve avukat şeklinde ikiye ayrılmaktadır.

Banka Avukatı Maaşı Ne Kadar?

Öncelikle bankalarda hizmet veren personellerin maaşlarının ortalamadan yüksek olduğu belirtilmiştir. Banka müdürü gibi yüksek mevkiler çerçevesinde bulunan özellikle avukat ve müfettişler yüksek gelirli personel arasında yer almaktadırlar. Her şirketin gerek kamu kurumu gerekse özel kurumların farklılık göstermesi sebebiyle maaşlar da değişiklik gösterebilmektedir. Özel sektörün uzun mesai saatleri buna karşılık ortalamadan daha düşük maaş vermesi sebebiyle de bir takım karışıklıklar yaşanmaktadır. Ulusal ve uluslararası süreci sıkı sıkıya takip eden şirketler hatta personeller ön plana çıkmaktadırlar. Ayrıca dünyanın birçok yerindeki hukuk bürolarıyla irtibatta olmak da şirket profilini üst düzeyde etkilemektedir. Anlaşmazlıkların, tahkim davalarının da içinde bulunduğu çeşitli davaların çözümü birçok sulh anlaşmasının sağlanması kurum ya da şahıs bazlı ilerlemelerde önemli yer tutmaktadır. Piyasalar arasındaki sınırların kalkması, ani gelişmeler hukuksal yönden takibin ve gelişmelerin aktarılması açısından önemli bir yere sahip olmuştur. Bu durumda da pozitif ivme kazanmıştır. Tüm bu etkenler temel alınarak analiz yapıldığında önemli pozisyona sahip banka avukatlarının maaşlarının yüksek olması öngörülebilir bir durumdur. Banka avukatlarının maaşları 2022 yılında 7.000-10.000 arasında belirtilmiştir. Kıdem ve deneyim gibi önemli yetkinleştirici faktörler devreye girdiğinde ise maaş oranları artabilmektedir. Deneyimli ve kıdemli avukatlar bu çerçevede 15.000-20.000 bandında maaş alabilmektedirler. Yine de banka avukatlarını sadece bu sınırlandırmalarda değerlendirmek doğru sonuçların görülmesini engelleyecek koşulları oluşturabilmektedir. Bankalarla hukuki danışmanlık firmaları arasında sözleşmeler gerçekleşmektedir. Bu sözleşmeler çeşitli faktörlere göre farklılık gösterse de milyon dolarlık anlaşmalar yapılması olası bir durumdur. Özetleyecek olursak küresel piyasanın temel gereksinimlerinin sonuçlarından biri olarak ortaya çıkan banka avukatlığı hem potansiyel adayın sahip olduğu özelliklere hem de çalışacağı kurumun tıpkı adaydaki gibi yetkinliğine bağlı olarak maaş aralığına sahip olduğu kaynaklarda, verilerde açıkça ortaya konmuştur.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2021, 14:35

Mert Ardıç

24 yaşında, Psikolog, araştırmacı, okur, yazar.


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
YORUMLAR
stajyer bankacı
stajyer bankacı - 13 ay Önce

Bankaların in house avukat maaşları 2022 itibariyle 15-16k arası alır. Ancak çalıştıkları bağımsız hukuk büroları dosya başına ücret alır.

SIRADAKİ HABER