Harita Mühendisliği Maaşları 2021

Harita mühendisliği maaşları 2021 ne kadar oldu? Net ve brüt maaş ne kadar? Harita mühendisleri kamuda ve özel sektörde ne kadar kazanmaktadır?

Harita Mühendisliği Maaşları 2021

Harita Mühendisliği Maaşları 2021

Harita mühendisliği maaşları 2021 ne kadar oldu? Net ve brüt maaş ne kadar? Harita mühendisleri kamuda ve özel sektörde ne kadar kazanmaktadır?

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

Ondalık ölçüm sistemine uygun olarak yeryüzünün tamamının veya bir kısmının çeşitli tekniklerle ölçülmesi ve bilgisayar ortamında değerlendirilip ifade edilmesine harita mühendisliği denir. Harita mühendislerinin kullanmış olduğu bu onluk sisteme de metrik denilmektedir. Bu işlemleri gerçekleştirme kabiliyeti ve vasfına sahip kişilere ise harita mühendisi denilmektedir. Harita mühendisi her türlü ölçüm, hesaplama, analiz ve görselleştirme çalışmaları ile de ilgilenir. Çağdaş gelişmeyi en iyi uygulayan ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bir bilim dalı olarak faaliyet gösteren harita mühendisliği geomatik mühendisliği ile harita ve kadastro mühendisliği olarak da anılmaktadır.

Amaçları arasında yeryüzünü daha iyi anlamak olan harita mühendisinin yine yeryüzünü daha iyi planlamak, izlemek, düzenlemek ve yönetmek için çeşitli mekansal teknikleri de kullanmakta ve böylelikle mühendislik projelerine ve topluma da uygun olarak harita oluşturmayı da amaçlamaktadır. Harita mühendisliğinin amaçları bunlarla da sınırlı kalmamakta ve çeşitli mekansal verilerin ve bilgilerin üretimi, arazi ya da mekana ilişkin her türlü projenin yeryüzündeki konumunun hassas olarak belirlenmesi gibi işlemleri de amaçları arasına almaktadır. Hem özel kurumlarda hem de kamuda yer alan meslekler arasındadır.

Harita Mühendisi Ne İş Yapar?

Web siteleri ve mobil cihazlar için uyumlu harita yapmak, alan düzenleme çalışmalarını kent ve kırsal alan için gerçekleştirmek, imar çalışmalarını destekleyip bu çalışmalar içerisinde yer almak, kadastro çalışmalarında bulunmak, coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulmasına katkı sağlamak, büyük ölçekli projelerin zemin etüdü ve benzeri süreçlerinde yer almak, çeşitli ölçeklerde basılı veya dijital, tematik ve topografik haritaları mühendislik projeleri için üretmek, temel olarak yerküreyi anlama amacına benzer amaçlara uygun olarak mekansal tekniklerin oluşturulup geliştirilmesi ve uygulanması işlemleri, altında çalışan personelin yönetim ve denetimini yapmak, harita mühendisinin görev alanları arasında yer almaktadır. Haritada gösterilecek şeylere bilimsel yöntemler ile karar vermek, tasarım haritaları, grafikler ve illüstrasyonlar hazırlamak, harita kaynak ve verilerini araştırmak ve değerlendirmesini yapmak da harita mühendislerinin işleri arasında bulunmaktadır. Her alanda olduğu gibi çeşitli güçlükler ile karşılaşmak mümkün olmaktadır. Hem işin kendisinin hem de çalışma ortamının getirdiği çeşitli zorluklar bulunmaktadır. Bu nedenle bu işi benimseyip sahiplenen kişiler tercih etmelidir.

Harita Mühendisi Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Harita mühendisi olabilmek için temel mühendislik, alet bilgisi, bilişim sistemleri, plan ve proje bilgisi gibi dersleri içeren harita, geomatik, jeodazi ve fotogrametri gibi mühendislik dallarından birinden lisans mezunu olmak gerekmektedir. Günümüz rekabet koşullarında ise temel olarak lisans mezunu olmanın yanında yüksek lisans, çeşitli kişisel gelişim faaliyetleri ve bir takım sertifikalar edinmek de çeşitli kurumlarda işe alımlarda etkili durumlar arasında yer almaktadır. Böylelikle rakipler arasında tercih dikkat çekme ve tercih edilip seçilme ihtimalini arttırmaktadır. Kamu ve özel sektör ayrımı günümüz şartlarında bu alan için de söz konusu olmakla beraber hem işe alımlarda hem de maaş ödemelerinde farklılık gösterebilmektedir.

Harita Mühendislerinin Kamu Ve Özel Sektörde İşe Alımlarda Karşılaştıkları Mülakat Soruları Nelerdir?

Harita mühendisleri de işe alımlarda diğer sektörlerde olduğu çeşitli işe alım durum ve koşullarıyla karşılaşmaktadır. Hem sanal hem de yüz yüze mülakatlar harita mühendisleri için de söz konusu olmaktadır. Harita mühendisleri mülakat esnasında benzerlerine sık rastlanan mülakat sorularıyla karşılaşmaktadırlar. Bu sorular arasında ise kariyer hedefini, başvurduğu işe alım sebebini, başvurulan firmayla neden çalışmak istendiği ve daha önceki iş deneyimlerini içeren çeşitli sorular yer almaktadır. Çeşitli web sitelerinde günümüz teknoloji çağının da etkisiyle bu ve benzer meslekler hakkında çeşitli bilgi deposuna ve özellikle sorulan mülakat sorularına oldukça sık yer verilmektedir. Hatta olumlu geçen iş görüşmeleri için mülakat sorularına verilen cevaplar da yer almaktadır.

Harita Mühendisi Maaşları Nasıldır Ve Maaşları Neye Göre Değişmektedir?

Her meslek gurubunda olduğu gibi mühendislerde de genel açıklamalardan sonra akla gelen en önemli sorulardan biri ne kadar gelir elde edileceğidir. Yani daha okurken bir çok üniversite öğrencisinin de aklından geçirdiği gibi çalışma ve emeğimin karşılığında ne kadar ödeme alınacağı her çalışanın kafasını meşgul eden bir konu olarak önem kazanmaktadır. ''Harita mühendisi ne kadar maaş alır? '' sorusu her mühendis öğrencinin aklına gelmektedir. Harita mühendislerinin maaşı kamu ve özel sektör ayrımına tabi olmaktadır.Bunun dışında çeşitli zaman aralıklarına göre de ödenen maaş değişim göstermektedir. Bu zaman aralığı işe başlanan yıl ile halen çalışılan yıl arasındaki farkı ifade etmektedir. Yani maaş çalışma yılına göre farklılık göstermektedir. Maaşlar her beş yıllık zaman ile artış göstermektedir. Beş yıllık harita mühendisi on yıllık mühendisten, on yıllık mühendis on beş yıllık harita mühendisinden daha az maaş almaktadır. 2021 yılı için maaş durumu ise yine bu beş yıllık çalışma sürecine göre farklılık göstermektedir. Yeni başlayan harita mühendisinin maaşı 6500- 6700 Türk Lirası arasında; beş yıllık harita mühendisinin maaşı 6600- 6800 Türk Lirası arasında; on yıllık harita mühendislerinin maaşı; 6750- 7000 Türk Lirası, on beş yıllık harita mühendisi maaşları 6900- 7000 Türk Lirası; yirmi yıllık harita mühendislerinin maaşları 7050-7250 Türk Lirası arasında; yirmi beş yıllık harita mühendislerinin maaşları 7250- 7500 Türk Lirası arasında değişim göstermektedir.

Harita Mühendislerinin 2021 yılı için kamu sektöründe aldıkları maaş çeşitli faktörlere bağlı olarak değişim gösterdiği için aralık olarak verilmiştir. Asgari geçim indirimi, aile yardımı, çalışılan kurumdan gelebilecek ek ödemeler gibi ödemelere bağlı olarak maaşlar değişebilmektedir. Ancak kamuda çalışıp yeni başlayan için harita mühendisi 2021 maaşı 6600- 6800 Türk Lirası arasındadır. Ancak bazı web sitelerinde ve sosyal medya uygulamalarında ödenen maaşların brüt tutarı verildiği için maaşların miktarı daha fazla görülmektedir. Bu tutar brüt maaş hakkında verilen tanımlardan da yola çıkılacak olunursa çeşitli kesintilerle beraber hesaplanan tutardır. Yani mühendislerin eline geçen miktar brüt tutar olmamakla beraber verilen aralıklardan 1000-1500 TL arasında farklılık da göstermektedir.

Harita mühendislerinin maaşı özel sektörde de çeşitli sebeplerle farklılık göstermektedir. Yapılan son zamma göre özel sektörde çalışan mühendis 2021 yılı için 2825 TL ile işe başlamaktadır. Tecrübe ve benzer durumlara bağlı olarak asgari ücretten biraz daha fazla ödeme olanağı bulunmaktadır. Kendini geliştirme de özel sektörde çalışan mühendis için maaş arttıran bir faktör olsa da maaşlar genellikle bahsedilen civar arasında kalmaktadır.

Harita Mühendisin Emeklilik Maaşı Ve Emeklilik İkramiyesi Ne Kadardır?

Harita mühendisinin emekli maaşı da maaş ödemesinde olduğu gibi özel sektör kurumları ve kamu kurumlarında çalışma durumuna göre farklılık göstermektedir. Harita mühendisi olarak görev yapan personelin özel sektör için alacağı emekli maaşı yatırılan prim miktarına göre değişim göstermektedir. Özelde ortalama 3.050 TL ile 11.100 TL arasında değişmektedir. Kamuda hizmet veren ve 25 yılını tamamlamış olup 1/4 dereceye sahip emekli mühendis 2021 yılı için 4600 TL emekli maaşı almaktadır. Kamuda çalışan için emekli ikramiyesi için emeklilik için gereken koşulları tamamlayan yada sağlayan kişiler için 4600 TL'dir.

Sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri takip edebilirsiniz.

Twitter: twitter.com/hepsinibilio

İnstagram: instagram.com/hepsinibilio

Facebook: facebook.com/hepsinibilio

Mert Ardıç

24 yaşında, Psikolog, araştırmacı, okur, yazar.


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER