İhracatçı Birliği Personel Maaşları 2022

İhracatçı Birliği Personel Maaşları 2022, İhracatçı Birliği Görevleri, İhracatçı Birliği İçin Ne Gibi Şartlar Gerekmektedir?

İhracatçı Birliği Personel Maaşları 2022

İhracatçı Birliği Personel Maaşları 2022

İhracatçı birlikleri ihracatçı birliklerin kuruluşları belirlenmiş bir örgüt yapısı altında toplaması neticesinde işbirliği gerçekleştirmek veya geliştirmek amacı ile oluşturulmuş birlikleri temsil etmektedir. Hizmet ve ürün grupları arasında değerlendirilen farklı birlikler, bölgesel anlamda farklı ad ile birleşmişlerdir. Bu bağlamda ihracatçı birliklerin genel anlamda amacını ifade edecek olursak,

 • İhracatçılar arasında birlik – beraberlik ve dayanışmayı sağlamak
 • İhracatçıları organize edebilmek
 • Yapılacak olan ihracatları tutar ve miktar olarak arttırmak
 • İhracatçıların yaşamış olduğu bürokratik ve demokratik problemlerin çözümüne yardım edebilmek
 • Bürokrasi ve ihracatçı arasında belirli bir köprü kurabilmektir.

Ülkelerin ekonomik anlamda genişlemesi bakımından en önemli kriter, dış ticarettir. Çünkü ihracatın artması, gerek ülke ekonomisinin artmasını sağlarken gerekse ihracatı gerçekleştirmiş olan ihracatçıların büyümesi anlamına gelmektedir. İhracat birlikleri de ihracatın artış göstermesi amacı ile gerek ülkeye gerekse ihracatçılara bu anlamda büyük avantajlar sağlamaktadır.

Ülkelerin ekonomik anlamda gelişebilmesi amacı ile dış ticaret dahilinde ilk defa 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından ihracatçı birliği kurulmuştur. İhracatçı birliğin kuruluş amaçları doğrultusunda bir diğer etkenler, ihracat yapanlar arasındaki dayanışmayı sağlamak, ihracat yapanların ilişkilerini genişletmek bu birlikteliği genişletirken meydana gelmiş olan problemleri çözebilmek ve ihracatçılara bu yönde kılavuzluk yapmaktır. İhracatçı birlikler, günümüz çağında ‘Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. İhracat birliklerinin esasen, üye olmuş firmaların ticaret kapasitelerine olumlu katkılar sağladığı bilinmelidir. Bunun akabinde, farklı sektörlerde faaliyetlerini yürütmüş olan ihracatçılar faaliyette bulunmuş oldukları alanlar bazında ihracatçı birliklerine üye olmaktadır. Keza ihracatçı birliklerinin ihracat faaliyetlerinde bulunmak isteyen bazı kurumları kendi bünyesine dahil ederek belirli bir örgüt yapısı altında topladığını yukarıda da belirtmiştik.

İhracatçılar, ihraç etmiş olacağı mal ile ilgili ihracatçı birlikleri genel sekterliğine üye olmuş olan, vergi numarası olan tüzel veya gerçek kişiler ile tüzel kişi statüsünde olmayan mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi olan ortaklıklardan meydana gelmiştir. Fatura düzenleyebilmek adına gerekli olan vergi mükellefiyet kaydının oluşturulması koşulu ile gerçek kişiler de ihracatçı birliklerine üyelik gerçekleştirmek sureti ile ihracat yapılabilmektedir. Peki ihracatçı birliklerine üye olmak zorunlu mudur? İhracat yapmak isteyen gerek tüzel gerekse gerçek şahısların istemiş oldukları malların ait olduğu sektörlerde faaliyet göstermekte olan birliklere üye olmaları, 5910 sayılı kanunca zorunlu tutulmuştur. Ve İlgili olan ihracatçı birliğin onayı olmaksızın gümrük idareleri tarafınca ve gümrük beyannameleri tarafınca işleme alınmamaktadır. Birliklerin faaliyetleri kapsamında yer almış olan ürünlere yönelik ihracat kaydı oluşturmak, UR - GE projelerine katılım sağlamış olmak gibi görev ve sorumluklar geliştirilmiştir.

Peki ihracatçı birliklerden istenmiş olan evraklar nelerden oluşmaktadır? Tek vergi numarasına sahip olunmasını teşvik eden belgeler, tüzel firmalar adına düzenlenmiş olan Ticaret Sicil Gazetesi , ödeme dekontu, yürürlükteki hükümlere istinaden tüzel statüsüne sahip olmayan ortaklıklar için belirtilen ortaklık sözleşmesi vs. gibi belgeler istenmektedir.

2022 Yılı İtibari İle İhracatçı Birlikleri Personel Maaşları Ne Kadardır?

Kurumun asıl işini yapmış olan diğer bir deyim ile ihracatla ilgili görevlerini yapmış olan personel ihracatçı birlikleri uzman sınıfında yer almakta olup bunun haricinde uzman yardımcı sınıfı da bulunmaktadır. Bu sebeple yeterlilik sınavı, tez ve birtakım benzer prosedür ve kuralları aşmanız gerekmektedir. Bu kapsamda uzman yardımcısı olarak işe başlamanızın akabinde uzman pozisyonunda ilerlemeniz mümkündür. Daha sonraki yıllarda ise genel sekreter yardımcısı , daire başkanı / genel sekreter olabilirsiniz. Kurumlardan farklı olarak uzman maaşları yani personel maaşları ve uzman yardımcısı maaşları her sene olduğu gibi 2022 yılında da farklılık göstermekte olup parçalı halde ödenmektedir.

İhracatçı birlikleri personel maaşı, yılda 12 değil 16 maaş olacak şekilde belirlenmiştir. Yani toplamda 16 maaşın toplanıp 12 ‘ye bölünmesi sonucu elinize net miktar geçmektedir. Bununla birlikte İstanbul ‘da performans primleri öngörülmektedir. Unutmayın ki !! Maaşlardaki farklılıklar, belirlenmiş olan ( İhracat operasyon uzman yardımcısı, ihracat uzmanı, ihracat müdür yardımcısı personeli vs. ) pozisyonlara göre değişiklik arz edecektir.

İhracatçı Birlikleri 2020 Personel Maaşları ve Çalışma Şartları

İhracatçı Birliği Görevleri

İhracatçı birliklerinin görevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür :

 1. TİM tarafınca verilecek olan dış ticarete ilişkin olarak diğer görev/sorumlulukları yerine getirmek
 2. Dış ticaretin ülke çıkarlarına uygun olacak şekilde faaliyetlerine devam etmesi
 3. Türkiye İhracatçılar Birliği’nin fikrini ve Müsteşarlığın onamını almak koşulu ile ilgili eğitim/öğretim kurum ve kuruluşlarına yardımda bulunmaktır. Bunun yanı sıra yeni kurum ve kuruluşların kurulmasına öncülük ederek katkıda bulunmaktır.
 4. Yine Türkiye İhracatçılar Birliği’nin fikrini ve Müsteşarlığın onamını almak koşulu ile, vakıf kurmak , bütçe doğrultusunda hareket ederek gerekli koşullarda hizmet ve mal almak, ipotek ve rehin gibi işlemleri tesis ederek kaldırmaktır.
 5. Test, laboratuvar ,muayene, ve belgelendirme konularında üyeleri desteklemektir.
 6. Düzenlenecek sergi ve fuar gibi faaliyetlere iştirak etmektir.

Elbette ki yukarıda belirtilmiş olan ihracatçı birliği görevlerinin yanı sıra Genel Sekreter, Denetim Kurulu ve Yönetim Kurulu’nun da belirlenmiş olan birtakım görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Şimdi dilerseniz bu bahsettiğimiz bölümlerin genel sorumluluklarına bir göz atalım :

 • Genel Sekreter görev/sorumlulukları : Genel Kurulda alınmış olan kararları yerine getirmek, birliğin yıllık gelir-gider bütçesine ilişkin çalışmalar yapmak gibi pek çok farklı konularda yükümlülükleri bulunmaktadır.
 • Denetim Kurulu görev/sorumlulukları : Genel kurul ve mevzuat gereğince birliklerin işlem /hesap faaliyetlerini sürekli denetleyerek rapor oluşturmak, genel kurul toplantıları zarfında denetim raporlarının hazırlanması gibi çeşitli görev ve sorumlulukları bulunmktadır.

İhracatçı Birliği İçin Ne Gibi Şartlar Gerekmektedir?

İş sözleşmesi ile birlikte personel çalıştırması mümkün olup gerek uzman kadrosu gerekse memur kadrosunda yer alan KPSS P3 puan türünde ve sadece lisans mezunları arasından başvurular kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra adaylar arasından kontenjanın yaklaşık 4 katı aday mülakata çağrılmaktadır. Uzman kadrosunda yer almak isteyen şahıslar için YDS puanı /70 şart koşulmuş olup C seviyesinde İngilizce bilme zorunluluğu bulunmaktadır. TOFFLE /IELTS puanlarının da kabul edilebilmesi mümkündür.

İhracatçı Birliklerin Sayısı

Her sektör kendi bünyesi dahilinde toplanmakta olup ihracatçı birliğinin sayısı 60 ‘tan 42 ye inerken, sektör sayısı 26 dan 42’ye çıkmıştır. Peki Türkiye sınırları içerisinde kaç adet ihracatçı birlikleri yer almaktadır? Tim 27 sektör olmak üzere 61 ihracatçı birliği ile toplamda 95 bini aşacak cinste ihracatçı temsil edilmektedir.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliğine Genel Bakış

İhracatçı birlikleri , ihracatçıların yerel ve bölgesel olarak bir araya gelmiş olduğu Tim’in ( Türkiye İhracatçılar Birliği) bünyesinde faaliyet göstermiş olan kuruluşlar bakımından ülke ekonomisinin vazgeçilmez unsuru olmuştur. GAİB adı verilen Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, çeşitli sektörler dahilinde faaliyet göstermiş olan 4 adet farklı Genel Sekreterlik bünyesinde toplanması ile oluşmuştur. 1984 tarihinden beri bölgenin ihracatçılarına hizmet sunmakta olup, Gaziantep merkezlidir. Aynı zamanda merkeze bağlı olarak Malatya, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adıyaman, Cizre , Kilis gibi illerde irtibat büroları da yer almaktadır. Yaklaşık 8.000’i aşkın bir üye sahipliği bulunan GAİB ( Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği) çatısı altında yer alan birlikleri sıralayacak olursak ;

 1. Güneydoğu Anadolu Hammadde/Tekstil ihracatçılar Birliği
 2. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçılar Birliği
 3. Güneydoğu Anadolu Yağlı Tohumlar/ Hububat/ Bakliyat mamulleri İhracatçılar birliği
 4. Güneydoğu Anadolu Kuru meyve- mamülleri ihrcatçılar birliğidir.

Sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri takip edebilirsiniz.

Twitter: twitter.com/hepsinibilio

İnstagram: instagram.com/hepsinibilio

Facebook: facebook.com/hepsinibilio

Mert Ardıç

24 yaşında, Psikolog, araştırmacı, okur, yazar.


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER