MEB Okul Müdür Yardımcısı Maaşı 2021

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda görev yapan MEB Okul Müdür Yardımcılarının 2021 Maaşı ne kadar oldu? EKYS sınavına hazırlanan okul müdür yardımcısı adayları maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Ayrıca emekli müdür yardımcısı maaşları, görevlendirme müdür yardımcısı ve özel okul müdür yardımcısı maaşları yazımızda…

MEB Okul Müdür Yardımcısı Maaşı 2021

Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise gibi kurumlarda okul işlerinin yürütülmesi okul yönetimi tarafından yapılmaktadır. Yazışma işleri, okuldaki öğrenci, öğretmen ve personelin ek dersi, maaşı gibi okulun bütün evrak işlerini yürüten MEB Okul Müdür Yardımcısı Maaşı 2021 yılında ne kadar oldu? Bu sorunun cevabını ayrıntılı şekilde yazımız içeriğinde bulabilirsiniz.

Öğretmen Yolluk Hesaplama

MEB Okul Müdür Yardımcısı Nasıl Olunur?

Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı değişiklik ile anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise gibi her kademedeki Müdür Yardımcısı ihtiyacını karşılamak için her yıl sınav yapıyor. Peki Müdür Yardımcısı nasıl olunur? Bir bakalım.

MEB’in yeni sistemine göre ilki 2019 yılında yapılan ve açılımı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı olan kısa adı ile EKYS sınavı her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir. 2021 yılında da yapılması beklenen EKYS sınavının bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek. MEB okullarında Müdür Yardımcısı olmak isteyenlerin bu sınava girmeleri gerekiyor. 2020 yılında 15 Mart Tarihinde gerçekleştirilen bu sınav için binlerce öğretmen ÖSYM’nin sınav tarihini açıklamasını bekliyor. Bir yandan yaşanan pandemiden dolayı EKYS sınavının ne zaman yapılacağı, acaba yapılmayacak mı? gibi sorular da akılları kurcalamaktadır. Bu sene açıklamanın gecikmesinden dolayı sınav tarihinin de pandemiden ötürü geçen yıllara göre daha ileri bir tarihte yapılacağı tahmin ediliyor.

MEB Okul Müdür Yardımcısı Nasıl Olunur? Kimler Okul Müdür Yardımcısı Olabilir?

Öncelikle kadrolu Müdür Yardımcısı olabilmek için MEB bünyesinde en az 1 yıl öğretmenlik yapmış olmak gerekiyor. 1 yıl öğretmenlik yapan herkes EKYS sınavına başvuru yapabilir.

ÖSYM duyurularını takip edip EKYS duyurusu yapıldıktan sonra başvuru tarihlerinde başvuru yapıp sınav tarihi geldiğinde sınava girmelisiniz.

Sınavdan en az 60 puan almanız gerekiyor. 60 puanın altında alanların ataması yapılmamaktadır.

60 puanın üstünde alan adaylardan tercihe açık olan kadro sayısının 3 katı kadarı puan üstünlüğüne göre mülakata çağırılır. Mülakat genelde sıkıntı olmamaktadır. Çünkü araştırmalarımıza göre ülkenin hemen her ilinde mülakat puanları EKYS puanlarına yaklaşık puan olarak verilmiştir. Mülakatların kaldırılma konusu da şu an gündemdedir. Yüzde 80’i EKYS yazılı sınavı, yüzde 20’si mülakat puanından oluşacak puan ile tercihler yapılacaktır.

Tercihlerinizi yaptıktan sonra puan üstünlüğüne göre yerleştirmeler yapılır. Atamaya yeterli puanınız varsa atamaya hak kazanırsınız.

MEB Okul Müdür Yardımcısı Maaşı 2021

MEB Okul Müdür Yardımcısı maaşı konusunda çoğu kişide yanlış düşünceler bulunmaktadır. 2021 yılı da dahil olmak üzere okullarda görev yapan müdür yardımcılarının öğretmenlerden farklı bir maaş aldıkları gibi yanlış bir düşünce halkımızda genel olarak hakimdir. Fakat durum pek te öyle değildir.  

Bir öğretmen öğretmenlik yaparken ne kadar maaş alıyorsa müdür yardımcılığına geçtiğinde yine aynı maaşı olacaktır. Müdür yardımcısı olunca maaşında herhangi bir farklılık olmayacaktır. Farklılık yaşanacak ek derslerde olacaktır. Müdür yardımcıları haftalık full ek ders alan öğretmenden daha fazla ek ders ücreti alır. Fakat günümüzde özellikle ortaokul ve liselerde hafta içi ya da hafta sonu kurs açan öğretmenlerin ek dersi müdürden de müdür yardımcısından da daha fazladır.

Kadrolu okul müdür yardımcısı maaşlarını hesaplamadan önce ne kadar ek ders aldıklarını yazalım. Bir ilkokul müdür yardımcısını baz alacak olursak;

Haftalık ek ders 19 saat,

Nöbet ek ders ücreti 3 saat, ( tatillerde ve eğitim olmadığı zamanlarda bu ücreti almaz. )

Okulda ikili eğitim ( sabahçı- öğlenci ) uygulanıyorsa fazladan 2 saat ( tatillerde ve eğitim olmadığı zamanlarda bu ücreti almaz. )

Toplam: 19+3+2: 24 saat ek ders alır. İkili eğitim yoksa 22 saat alır.

Bir ayda ortalama 22 gün olarak hesap yapacak olursak yaklaşık aylık alacakları ek ders saati 106 saattir.

2021 yılında memurlara toplu sözleşme gereği yüzde 3 zam ve enflasyon farkı olarak ta yüzde 4,36 zam toplamda yüzde 7,36 oranında zam yapıldı. Bu zamlarla birlikte ek ders ücreti saat başına 19,56 tl oldu. 106 saat çarpı 19,56 tl yaklaşık 2.073,36 gibi bir ek ders ücreti yapmaktadır. Şimdi örnek hesaplamalara geçebiliriz.

Yapılan zamlarla birlikte 2021 yılında bekar bir MEB Okul Müdür Yardımcısı maaşı ve ek dersi ile birlikte toplam kazançları yaklaşık olarak şu şekildedir;       

Derece/Kademe

Maaş

Ek Ders

Toplam Aylık Kazanç

8/2

4.805 tl

2.073 tl

6.878 tl

7/2 

4.824 tl

2.073 tl

6.897 tl

5/2

4.888 tl

2.073 tl

6.961 tl

4/1

5.172 tl

2.073 tl

7.245 tl

3/1

5.248 tl

2.073 tl

7.321 tl

1/1

5.453 tl

2.073 tl

7.526 tl

1/4

5.492 tl

2.073 tl

7.565 tl

NOT: Tatillerde ve okul olmadığı zamanlarda nöbet ücreti ( 3 saat ) ve ikili eğitim ücreti ( 2 saat ) alınmayacağı için haftalık yaklaşık 5 saat yani ortalama 97 tl eksik alır. 

NOT: Bu maaşlar bekar birine göre hesaplanmıştır. Kişinin evli olup olmaması, çocuğunun olup olmaması durumu, çocuk sayısı, engelli çocuk sayısı, bireysel emeklilik sistemi ( BES ) kesintisinin olup olmadığı, sendikalı olup sendika aidatı kesilip kesilmemesi durumu, ilk-san üyelik kesintisi durumu gibi durumlarda maaşlar değişecektir. Yazdığımız rakamlar kişinin bu gibi durumlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Özel Okul Müdür Yardımcısı Maaşı 2021

Sık sorulan ve cevabı fazla bilinmeyen konulardan biri de 2021 özel okul müdür veya müdür yardımcısı maaşlarının ne kadar olduğudur. Özel okul denince okul idaresinin devlet okullarında görev yapan idarecilerden daha fazla aldığı düşünülebilir. Özel okullarda görev yapan öğretmenler genel olarak devlette çalışan öğretmenlerde daha düşük maaşlar aldığını düşünecek olursak idarecilerin de devlet okullarından daha düşük alacağı normal bir durumdur. Fakat bazı özel okullar alanında iyi öğretmenlere görev verdiklerinde onlara çok yüksek maaşlar verebilmektedir.

Özel okullarda ek ders ücreti diye bir şey yoktur ve sadece maaş ücreti alınır. Özel okul müdür ve müdür yardımcısı maaşları hakkında her okulda uygulanan kesin bir ücret olamadığı için biz yapmış olduğumuz araştırmalarda bazı bilgilere ulaştık ve şu sonuca vardık. Özel okullarda idareci maaşları ilden ile, okulun kalitesine göre ve kademesine göre değişiklik gösteriyor. Yaptığımız araştırmalar doğrultusunda minimum ve maksimum maaşlar şu şekildedir;

Özel Anaokulu Müdür Yardımcısı maaşları 2021: 3.500- 6.000 tl

Özel ilkokul idareci maaşları 2021: 4.500- 7.000 tl

Özel Ortaokul idareci maaşları 2021: 4.500- 7.000 tl

Özel Liseler idareci maaşları 2021: 5.000- 9.000 tl

MEB Görevlendirme Müdür Yardımcısı Maaşı 2021

Milli Eğitim Bakanlığı, bünyesinde görev yapan öğretmenleri ihtiyaç duyulan, kadrosu boş olan okullara geçici olarak görevlendirerek idareci açığını giderir. Valilik oluru ile görevlendirilen öğretmenler kadrosu boş olan bir okula görevlendirilirse 19 saat ek ders alır. Eğer görevlendirildiği yerdeki kadro dolu olup o kişi başka okulda ya da izinde ise 18 saat ek ders alır. İlave olarak 3 saat nöbet ücreti ve 2 saat ikili eğitim ücreti alır. Toplamda kadrolu müdür yardımcısı ne kadar alacaksa o da o kadar alır. Fakat burada şöyle bir nüans vardır. Görevlendirilmesi yapılacak kişinin müdür yardımcılığına atanabilme kriterlerini taşıyor olması gerekir. Yani EKYS sınavına girebilme şartlarını taşıması en az 2 yıl öğretmenlik yapmış olması gereklidir. Bu durumda maaşlar kadrolu ile aynı olacağı için tablo şu şekilde oluşmaktadır;

Derece/Kademe

Maaş

Ek Ders

Toplam Aylık Kazanç

8/2

4.805 tl

2.073 tl

6.878 tl

7/2 

4.824 tl

2.073 tl

6.897 tl

5/2

4.888 tl

2.073 tl

6.961 tl

4/1

5.172 tl

2.073 tl

7.245 tl

3/1

5.248 tl

2.073 tl

7.321 tl

1/1

5.453 tl

2.073 tl

7.526 tl

1/4

5.492 tl

2.073 tl

7.565 tl

NOT: Tatillerde ve okul olmadığı zamanlarda nöbet ücreti ( 3 saat ) ve ikili eğitim ücreti ( 2 saat ) alınmayacağı için haftalık yaklaşık 5 saat yani ortalama 97 tl eksik alır. 

NOT: Bu maaşlar bekar birine göre hesaplanmıştır. Kişinin evli olup olmaması, çocuğunun olup olmaması durumu, çocuk sayısı, engelli çocuk sayısı, bireysel emeklilik sistemi ( BES ) kesintisinin olup olmadığı, sendikalı olup sendika aidatı kesilip kesilmemesi durumu, ilk-san üyelik kesintisi durumu gibi durumlarda maaşlar değişecektir. Yazdığımız rakamlar kişinin bu gibi durumlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

MEB Okul Müdür Yardımcısı Ne İş Yapar?

Müdür yardımcılarının ne iş yaptıklarını özetle şu şekilde sıralayabiliriz;

Müdür olmadığı zaman okulda müdürlüğe vekalet eder.

Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdüre ve eğer varsa Müdür Başyardımcısına karşı sorumluluğu vardır.

Okuldaki çizelge, defter, belge ve evrakları düzenler, gerektiğinde imza atar.

Kendi nöbet görevini yerine getirir. Nöbetçi öğrenci ve öğretmenlerin takibini yapar.

Komisyon, ekip ve kurullara katılıp gerektiğinde başkanlığını yapar ve bu işlerin yürütülmesini sağlar.

Veri tabanı üstünden bilgi alış verişi işlemlerini gerçekleştirir.

Öğrencilerle ve mezun olan öğrenci işleri ile ilgili tüm işleri yapar.

Müdürün vereceği bütün işleri yapmakla sorumludur.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021, 00:13

Mehmet

Ekonomi hukuk, 34 yaşında, araştırmacı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER