Sözleşmeli Er Maaşı 2021 Ne Kadar? 

Sözleşmeli Er Nedir? Ne İş Yapmaktadır? 2021 Sözleşmeli Er Maaşları, 2021 Sözleşmeli Er Şartları Nelerdir? Sözleşmeli Erlerin Çalışma Saatleri 2021, Sözleşmeli Er Özlük Hakları, Sözleşmeli Erlerin Normal Askerlerden Farklı Mıdır? 

Sözleşmeli Er Maaşı 2021 Ne Kadar? 

Sözleşmeli er maaşı 2021 en çok merak edilen sorulardan birisidir. Dönem dönem Millî Savunma Bakanlığı sözleşmeli er alımları yapmaktadır. Başvuru şartlarına uyan adaylar başvurularını E-Devlet üstünden gerçekleştirmektedir. Sözleşmeli er başvurusu yapabilmek için en az ilkokul mezunu olmak gerekmektedir.  Sözleşmeli er, erbaşlar 2 dönem olarak sözleşme imzalamaktadır. İlk yaptıkları sözleşme üç senelik yapılır ve sonrasında 2. sözleşme ise dört sene üzerinden imzalanmaktadır. 657 DMK'ya bağlı olarak maaş zamları tatbik edilmektedir. Yani memurlara verilen zam maaşlarına uygulanmaktadır.  Temel eğitimden geçmiş olan sözleşmeli erler ve erbaşlar, eğitim başladığından itibaren maaş almaya başlamaktadır. Temel eğitimden sonra tayinleri gerçekleşmiş olan erler, gittikleri bölgeye bağlı maaşlarını almaya devam etmektedir. 

Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf Subay Alımı 2021

Sözleşmeli Er Nedir? Ne İş Yapmaktadır? 

Birçok kişi sözleşmeli er denilince maaşını ön planda tutmaktadır. Ancak sözleşmeli erlik oldukça zor ve fedakârlık isteyen bir meslektir. Maaşından önce sözleşmeli erlerin ne olduğu ve ne iş yaptığı hakkında kişilerin detaylı olarak bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu meslek grubu genellikle askerlerin yapmış olduğu mesleklerin aynısını yaparlar. Bu meslek grubundan olabilmek için ilk olarak gerekli olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Sonuçta askerlik çok zor bir meslek grubu olduğundan kişilerin bu durumu göze önünde bulundurması gerekmektedir. Ayrıca bu meslek grubuna mensup olan bireylerin ülkenin savunmasında fedakâr davranan kişiler olması gerekmektedir. 

Vatani hizmetini yapan yükümlü olan erlerin yapmış oldukları görevleri belirli bir ücret karşılığı ile yapan asker bireye sözleşmeli er denilmektedir. Profesyonel asker ya da paralı asker de denilmektedir. Sözleşmeli erler operasyonel görevlerde de bulunmaktadır. Bilindiği üzere son dönemlerde normal askerlik yükümlülüğü yapmakta olan askerler terör operasyonlarında kullanılmamaktadır. Ancak profesyonel olan bir asker sözleşmeli erler terör operasyonlarına katılmaktadır.  

Astsubay Nedir, Ne İş Yapar?

2021 Sözleşmeli Er Maaşları 

Birinci Hizmet senesi maaşı; 2.500 – 4.400 TL ikramiye- 8.512,75 

İkinci Hizmet senesi maaşı; 2.550 – 4.490 TL ikramiye- 17.025,50 

Üçüncü Hizmet senesi maaşı; 2.700 – 4.550 TL ikramiye- 33.915,88 

Dördüncü Hizmet senesi maaşı; 2.770 – 4.640 TL ikramiye- 42.293,51 

Beşinci Hizmet senesi maaşı; 2.820 – 4.720 TL ikramiye- 50.671,14 

Altıncı Hizmet senesi maaşı; 2.850 – 4.800 TL ikramiye- 59.048,77 

Yedinci Hizmet senesi maaşı; 2.940 – 4.900 TL ikramiye- 84.181,65 

Sözleşmeli olan er ve erbaşlar, sözleşmeli er maaşı 2021 hariç yıllık olarak da ikramiye almaktadır. Bu ikramiyelerin miktarı görev yaptıkları yıla göre belirlenmektedir.  

2021 Sözleşmeli Er Şartları Nelerdir? 

 • Türk vatandaşı ve erkek olunması, 

 • En az ilköğretim ya da yurt dışındaki dengi bir okul mezunu olunması, 

 • Askerlik hizmetini er ve erbaş olarak tamamlamış olanlardan, başvurunun yapıldığı senenin ocak ayının ilk günü itibari ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmi beş yaşının bitirilmemiş olması, 
 • Askerlik hizmetine başlamamış ya da askerlik hizmetini tamamlamamış olan kişilerden, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre başvurunun yapıldığı senenin ocak ayının ilk günü itibari ile 20 yaşından gün almış, 25 yaşını bitirmemiş olmak, 
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinden ve Askerî okullardan her ne nedenle olursa olsun ilişiğin kesilmemiş olması, 
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce astsubay, subay, uzman jandarma ya da uzman erbaş, sözleşmeli er ve erbaş olarak istihdam edilmemiş olması, 
 • Cezaları bir süre ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birine çevrilmiş, özel ya da genel af kanunları kapsamına girmiş ya da haklarında ki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsa bile;  Halkı askerlikten soğutmak, Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türk Milletini, Devletin organ ve kurumlarını aşağılama ile iftira, zimmet, irtikâp, sahtecilik, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan yere yemin etme, yalancı tanıklık yapma, suç uydurmak, cinsel saldırıda bulunmak, fuhuş, cinsel tacizde bulunma, hileli iflas, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gayri tabii mukarenet gibi yüz kızartıcı ya da haysiyet ve şeref kırıcı suçlar ile ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,  Amir, firar ya da üste fiili taarruz, fesat ve isyan, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, üste hakaret suçlarından,  22 Mayıs 1930 tarihli olan ve 1632 sayılı olan Askerî Ceza Kanununun 148. maddesinde belirtilmiş suçlardan birinden mahkûm olmamak, 
 • Taksirli suçlar dışında bir suçtan bir ay ya da daha fazla hapis cezasıyla mahkûm olmamak,  
 • Milli Güvenlik Kurulu aracılığı ile Devletin milli güvenliğine karşı eylemde bulunduğuna karar verilen oluşum, yapı ya da gruplara veya terör örgütlerine üyelik, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunulmaması, 
 • Terör örgütleri ile eylem birliği içerisinde olmamış, terör örgütlere yardım etmemiş, kamu kaynak ve imkânlarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullandırmamış ya da kullanmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olunması, 
 • Askerlik hizmetini yaparken başvuru yapan adaylardan, askerlik hizmetinin en az üç aylık bölümünü tamamlayan kişiler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesinin alınmış olması, 
 • Kilo ve boy standartları tablosunda belirtilmiş olan değerler içerisinde olmak (Sözleşmeli er adaylarında kilo üst sınırı tablodaki üst sınırın 10 kg fazlası olabilmektedir.), 
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Er için belirtilen şartların taşınılması, 
 • Öğreniminin kendi adına yapmış olması ya da herhangi bir kuruluş veya kuruma karşı hizmet ya da tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

Sözleşmeli Erlerin Çalışma Saatleri 2021

Sözleşmeli olan erlerin ilk olarak imza attığı görev zamanı en az 3 senedir (Eğitim süresi hariç). Sözleşme uzatılmak isteniyor ise gerekli şartlar karşılandığı takdirde 1 ya da 2 sene daha imza atabilmektedir. Fakat en fazla 7 yıla kadar sözleşme uzatabilmektedir. 

 • Sözleşmeli Erler görev süresince sigortalı bir şekilde çalışmaktadır. Emekli sandığı üzerinden sigorta yatmaktadır.

 • Sözleşme imzalandıktan sonra istifa etme gibi bir hak bulunmamaktadır. Tazminatlı olarak ayrılmak için görev süresinin doldurması gerekmektedir.
 • 1 sene boyunca görev yapmış olan sözleşmeli erler komutanları tarafından uygun görmesi halinde onbaşılığa, iki senelik hizmeti olan sözleşmeli erlerse sözleşmeli çavuşluğa terfi eder. Tabi ki yapılan sınavlardan başarılı olmak şartıyla.
 • Sözleşmeli erler için beylik silahı söz konusu olmamaktadır. Yalnızca görev silahı taşıyabilmektedir. (G-3 piyade tüfeği gibi)
 • Ön sözleşme süresi boyunca (Eğitimde oldukları süre zarfı) mazeret izni hariç herhangi bir yıllık izin kullanılmamaktadır.
Sözleşmeli Er Özlük Hakları 
 • Yıllık 30 gün normal olarak 15 gün senelik mazeret izni alma hakları vardır.

 • Sözleşmeli erler ve erbaşlar kanunen bakmakla sorumlu oldukları aile fertlerinin genel sağlık sigortası hükümlerine göre bütün sağlık haklarından yararlanır.

Sözleşmeli Erlerin Normal Askerlerden Farklı Mıdır? 

Sözleşmeli erler 1111 sayılı olan askerlik kanunu kapsamındaki vatani hizmetini yapan erler gibi hafta sonu izinleri ve günlük faaliyetleri planlanmaktadır. Sözleşmeli erler ve erbaşlar 5510 sayılı kanun kapsamında genel sağlık sigortası ve sosyal sigorta kapsamına alınır. Normal askerlerden farklı olarak sözleşmeli erler kariyer yapabilmektedir. İlk sözleşmeleri 3 sene ikinci sözleşmeleri 4 sene olmak üzere toplam 7 sene hizmet sürelerini tamamlayan erler ya da bu süre içinde gerekli olan şartları taşıyanlar astsubay, uzman çavuş ve sivil memur olabilmektedir.  

Forum.hepsinibilio.com adresine tıklayarak meslekler ve maaşlar hakkında sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021, 22:14

Mehmet

Ekonomi hukuk, 34 yaşında, araştırmacı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER