Unvanlara Göre Akademisyen Maaşları 2021

Profesör maaşları 2021. Doçent maaşları 2021. Araştırma görevlisi maaşları 2021. Akademisyen maaşları 2021.

Unvanlara Göre Akademisyen Maaşları 2021

Akademisyen Maaşları 2021

Unvanlara göre akademisyen maaşları 2021 yılı itibari ile ne kadar? Her üniversitede binlerce kişi akademisyen olarak görev almaktadır. Üniversitelerin akademisyen alımları, yıl içerisinde yapılmakta olup akademik personellerin maaşları da her kadroya göre değişiklik göstermektedir.

2020 yılı içerisindeki 2. altı aylık enflesyonlardaki veriler baz alınarak akademisyenlerin maaşlarında yeni bir artış olacağı öngörülmekte. Bu yıl içerisinde akademisyenlerin maaşlarına 2021 yılı Ocak ayı itibari ile zam yapılması karara bağlanmıştır. Hakem kurulu kararınca belirlenmiş olan zam oranı, yılın ikinci yarısı itibari ile enflasyon oranının %4’lük kısmını aşması durumunda yükselecek. Üniversitelerde görev alan akademik personellerin ücretleri, bulunmuş oldukları üniversite kadrosu ve statüye göre değişkenlik göstermektedir. Bu değişiklik çizelgelerinin de içerisinde birbirinden farklı meslek grupları (Araştırma görevlisi, doçentler ve profesörler) yer almaktadır. 657 sayılı kanuna göre atama, özlük ve maaşlar belirlenmektedir. Akademisyenler, 2020 yılının ilk 6 ayında belirli oranlarda enflasyon farkları almıştır. 2020 yılının 2. Altı ayı içerisinde de akademisyen ücretlerinde, belirlenen oranlarda zam yapılmıştır.

Devlet üniversitelerinde görev alan akademisyenler için devlet memuru kanunu gereği, özlük ve maaş hakları belirlenmektedir. Yukarı da bahsedildiği üzere akademik personeller birbirinden farklı meslek gruplarını oluşturmaktadır. Akademik personel grupları içerisinde araştırma görevlisi, doçentler, profesörler, dekanlar, rektörler gibi personel grupları yer almaktadır.

2020 yılı baz alınarak 2.yarısının ilk 5 ayı yani Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ayında toplam enflasyon oranı artmıştı.

2020 yılında 15 Temmuz ayı itibari ile bazı derece ve kıdemler baz alınarak akademisyen maaşlarında net maaşlar şu şekilde idi :

*Doçent kadrosunda yer alan 2.derece - 1.kıdemdekiler: 7.483 TL

*Doktor öğretim üyesi kadrosunda yer alan 3. derece 1.kıdemdekiler: 7.302 TL.

*Araştırma görevlisi kadrosunda yer alan 4 derece 1.kıdemdekiler: 6.593 TL.

*Profesör kadrosunda yer alan 1.derece 1.kıdemdekiler: 9.682 TL

Gerçekleşen toplam enflasyon oranının artmasından dolayı, 1 Ocak 2021 yılı itibari ile kamu görevlilerinin maaşlarına enflasyon farkı artışları yapılacaktır.

Aralık ayı itibari ile gerçekleşmesi düşünülen enflasyon artışlarının, enflasyon artış-azalış oranlarına göre değişkenlik arz edebileceği belli olacak. Enflasyon oranının arttırılması halinde ise bu oranının hangi dilimlerde yapılacak olması gündemde. Günümüz rakamlarına göre 2021 yılı itibari ile maaşlara ilave bir zam yapılması beklenmekte. 3 Ocak itibari ile açıklanması beklenen son rakamlar neticesinde, 15 milyon memur-emeklinin zam oranlarının da bu doğrultuda kesinleşmesi gündemde.

Unvanlara göre akademisyen maaşları 2021 yılı 1 Ocak itibari ile geçerli olacak akademisyen maaş zamlarına, asgari geçim indirim tutarı da eklenecek. Şöyle ki; bu ayın son gününde kararlaştırılacak asgari geçim indirim tutarlarındaki artış oranı da maaş zammına eklenecek. Buna ek olarak TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksleri) 2020 yılının Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayları olmak üzere toplam bir artış söz konusu olmuştur. Bu nedenle aralık ayı enflasyon oranlarının 0 çıkması halinde akademik personel maaş oranlarının da artacağı gündemde. Fakat yapılması beklenen maaş artışları oranı, 4 Ocak 2021 günü itibari ile netlik kazanacaktır.

Maaşlardaki Değişim

Akademisyen maaşları, 2020 yılında toplu sözleşme zamları ve enflesyon zamları ile birlikte netleşmişti. Akademisyen maaşlarının zamları da diğer devlet memurları gibi enflesyon zamları ve toplu sözleşmeler ile verilmişti. Elbette ki özel üniversitelerde çalışanlar için politika şartları belirlenmektedir. Bu da farklılık göstermektedir. Araştırma görevlilerinin alacakları maaşlar da eşin çalışıp çalışmaması, çocuk sayıları ve medeni durumlarına göre farklılık göstermişti. 2020 yılındaki maaş oranları, net maaşlardı ve ek dersler, ilave ödemeler ile bu oran yükselmişti.

Öğretim görevlisi maaşlarında da 5 kademede ve 1. derecede olan toplam çalışma süreleri bazında belirli oranda ücretlendirilmişti. Eğer çalışan kişi evli, eş çalışmıyor ise ve çocukta var ise ortalama net bir maaş belirlenmişti. Ayrıca bu oran, yine ilave dersler ile ve diğer ek ödemeler ile yükselmişti.

Doçent maaşlarında ise kademesi 5 ve 1.derecede olan doçent maaşlarında bu oran, net maaş tutarında idi. Bekar ve çocuğu olmayan doçentler için net maaş tutarı, belirlenen kriterler bazında ücretlendirilmiştir. Diğer akademisyen maaşlarında olduğu gibi doçentlerde de net maaş oranı, ilave yapılan ödemelerle yükselmişti.

Profesör maaşlarında ise çalışan yıla göre değişiklik arz etmektedir. Bu bağlamda, 3 yıldan az görev yapmış olan proflara taban maaş ödenirken, 3 yıldan fazla görev yapan proflara yüksek maaşlar ödenmişti.

Akademik personeller, özel üniversitelerinde ve devlet üniversitelerinde istihdam edilmektedir. Toplu sözleşmeler kapsamında, her yılın Ocak ve temmuz aylarında maaş zamları uygulanmaktadır. Ayrıca bu oranlara enflasyon farkları da eklenmekte olup yürütmüş oldukları çalışmalar, yazmış olduğu kitaplardan gelir elde etmeleri de mümkündür.

Araştırma Görevlisi Maaşları 2021

Araştırma görevlisinin yeni maaş oranı ne kadar? Haziran ayı içerisinde enflasyon rakam oranlarının bu kapsamda araştırmalara göre açıklanması neticesinde memur maaşlarının ne kadar zamlanacağı merak konusu olmuştu. İlk 6 aylık süre diliminde enflasyon verileri baz alınarak memur maaşlarına zam yapılacağı gündemde. Bu kapsamda da akademisyenlerin yeni maaşları da bir hayli merak konusu.  Peki, araştırma görevlilerinin maaşları ne kadar zamlanacak? 2020 yılı içerisinde yapılacak olan Temmuz zamlarının illere göre, derecelerine göre ücretleri ne kadar?

TUIK tarafından yapılan açıklamaya göre; Haziran ayının enflasyon veri oranları açıklanmıştır. Yapılan bu gelişmenin akabinde araştırma görevlilerinin maaşlarına yılın 2.yarısında hangi oranda zam yapılacağı belli olmuştu.

Araştırma görevlisi maaşları, özel öğretim ve devlet yüksek öğretim kurumlarında farklılık göstermektedir. Özel kurumlardaki araştırma görevlisi maaşları, kendine özgü olmakla birlikte farklılık arz etmektedir. Devlet kurumlarındaki araştırma görevlisi kadrosundaki maaşlar ise derecelerine ve kademelerine göre farklılık arz etmektedir. Bu kapsamda araştırma görevlisi maaşları, 7/1 derece ve kademesine göre, 5/1 derece ve kademesine göre ve 4/1 derece ve kademesine göre değişiklik göstermektedir. Bunun dışında aile yardımları, çocuk yardımları gibi yapılan ek ödemeler neticesinde de maaşlar farklılık göstermektedir. Ayrıca araştırma görevlilerinin maaşlarında, ara derece ve kademelerine göre de farklılık göstermektedir. Bunların dışında kalan akademik teşvik ödenekleri ve geliştirme ödenekleri bu farklılıklara dahil olmamaktadır. Unvanlarına göre akademisyen maaşları 2021 yılı itibari ile bu kriterler doğrultusunda ücretlendirilecektir.

Üniversitelerin çalışanlarından biri olan araştırma görevlilerinin maaşlarının ne kadar olacağı gündemde merak konusu iken bilmeyenler için araştırma görevlisinin ne olduğunu da açıklayalım. Araştırma görevlisi, yükseköğretim kurumlarında araştırılması istenen, incelenmesi gereken, deneylere yardımcı olunması istenen işlerde görev alan kişilere verilen ünvandır. Bu kapsamda araştırma görevli olabilmek için istenen şartları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • İstenilmiş olan tecrübelere sahip olmak
 • ALES sınavından istenen puanların alınmış olması gerekmektedir.
 • ALES sınavının yanı sıra yabancı dil sınavlarına da girilmiş olması ve istenilmiş puanlarında alınmış olması gerekmekte.
 • Belirli yaş kriterlerine uyulması gerekmektedir.
 • Eğitim şartlarına uyulması gerekmektedir.
 • İstenilmiş olan bölümlerden mezun olunması şartı da araştırma görevlisi olmak için aranan şartlardandır.

Peki araştırma görevlisi hangi işi yapmaktadır? Araştırma görevlisinin sorumlulukları aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Müfredat planlamaları yapmak, müfredat planlamalarına yardımcı olmak
 • Çalışma planlarının hazırlanması
 • Öğrencilerin katılım ve başarılarını takip etme
 • Bilimsel yayınlar ve makale yazabilmek
 • Dersleri yürütmek ve hazırlamak
 • Seminerlere katılabilmek
 • Mesleki gelişimlerini sürdürebilmek
 • Bölüm başkanlarının istemiş olduğu görevleri diğer görevleri de yerine getirmek.

Araştırma görevlileri kimlerdir? Araştırma görevlileri, ihtisas alanları neticesinde yüksek lisans eğitimlerini tamamlamış olan ve belirli fakültelerde kendi dalları neticesinde atamaları gerçekleşen kişilerdir. Buna ilaveten araştırma görevlileri, profesör yardımcılığı ya da doçentlik yapan kişilerdir.

Araştırma Görevlisi Nasıl Olunmaktadır? Araştırma görevlisi olabilmek için öncelikle bir fakülteden mezun olunması ve sonrasında belirli alanda yüksek lisans eğitimi yapılmış olunması gerekmekte. Yüksek lisans eğitiminin bitmesinin ardından fakülteler tarafınca kabul edilmesi ve atanılması gerekmektedir.

Araştırma görevlisi ne tür işler yapar? Araştırma görevlisi, fakültelerin belirlenmiş olan bölüm öğrencilerinin danışmanlıklarını yapmaktadır. Buna ilaveten öğrencilerin gelişim ve sınavları hakkında takip ve araştırmacı görevini üstlenirler. Ve öğrencilerin ders seçme işlemlerine danışmanlık yapmaktadırlar.

Araştırma Görevlileri Doçent Olabilir Mi? Araştırma görevlisi olunduktan sonra farklı çalışmalarda yer alıp, gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra doktora olunması mümkündür. Araştırma görevlisi olunduktan sonra farklı çalışmalarda yer alıp, gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra doktora olunması mümkündür.

Araştırma Görevlileri Ne Kadar Süre Boyunca Görev Alır?

Araştırma görevlilerinin adına belirli süre sınırlamaları olmamakla beraber belirli koşulların sağlandığı süre boyunca görevlerine devam etmesi de söz konusudur.

Araştırma Görevlileri Kamu Personeli Sayılır Mı?

Araştırma görevlisi, kamu üniversitelerinde görev alırlarsa kamu personeli neticesinde değerlendirilmektedir. Unvanlarına göre akademisyen maaşları 2021 yılı itibari ile kamu ve özel sektöre göre de değişkenlik gösterecektir.

Doçent Maaşları 2021

Doçent maaşları, 2020 yılı itibariyle kademe ve derecesine göre değişkenlik göstermektedir. Bu bağlamda doçent maaşları;

* 3.derece ve 1. Kademe maaşları,

* 2.derece ve 1. Kademe maaşları,

* 1. Derece ve 1. Kademe maaşları bağlamında değişkenlik göstermektedir.

Bahsedilen bu farklılıklara, geliştirme ödenekleri ve akademik teşvik ödenekleri dahil edilmemiş olup yabancı dil tazminatları da eklenmemiştir. Bu tazminatları almaya hak kazanmış kişilerin maaşları da yüksek olmaktadır.

SSK VE BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları, Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere daha önceki 6 aylık dönemlerdeki enflasyon oranlarında artırılmaktadır. Memur maaşları ile memur emeklilerinin aylıklarında yer alan artış oranı, toplu sözleşmelere göre yapılmaktadır. Fakat daha önceki 6 aylık dönem içerisinde yapılmış olan toplu sözleşme zamları, enflasyon altı bir oranda kalmış ise aradaki farklar maaş zamlarına yansıtılmaktadır. Peki Temmuz ayında ne olmuştu? Temmuz ayında, SSK-BAĞ KUR emekli aylıklarında artış yapılmıştı. Aralık ayının enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur maaşları ile SSK-BAĞ-KUR-Emekli sandığı aylıklarında Ocak ayında artışlar meydana gelmiştir.

Profesör Maaşları 2021

Profesörler, akademik araştırmalar yapan ve yürütme yetkilerine sahip olan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin materyal hazırlamalarına ve ders öğreten kişilerdir. Üniversitelerin akademik kadro süreçlerinde en üst seviyede yer alan kişilerdir. Uzun bir eğitim süreçlerini tamamlanması beklenen profesörlerin kendini birçok alanda yetiştirmesi ve yeniliğe açık olması beklenmektedir.

Profesör maaşlarında ise ciddi oranda uzun ve zor eğitim süreçlerinden sonra, verilecek emeğe eş değer bir oranda artış söz konusudur. Profesör maaşları, kişinin kıdemi ve derecesi baz alınarak hesaplanmakta olup bu oranda değişiklik arz etmektedir. Bunun yanı sıra profesörün kaç yıldır profesör unvanı ile çalışmış olduğu da maaş kriterlerini etkileyen faktörler arasındadır. Bu bağlamda 2020 yılında belirlenen profesör maaşlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • 2 yıldan daha az bir süre içerisinde profesör olarak çalışmış ve 1.derece 1.kademede yer alan profesör maaşları 2020 yılı için belirli oranda hesaplanmıştır.
 • 2 yıl süresi boyunca profesör unvanı ile çalışan 1.derece 2.kademe profesör maaşları 2020 yılı itibari ile belirli oranlarda hesaplanmıştır.
 • 3 yıl boyunca 1.derece 3.kademe olan profesör maaşları belirli oranlarda hesaplanmıştır.
 • 4 yıl ve üzeri profesör unvanları ile çalışan profesör maaşları belirli oranlarda hesaplanmıştır.

Bu kapsamda verilen maaşlar, kişiden kişiye değişkenlik göstermekte olup profesörün almaya hak kazanmış olduğu ödemeler ve maaşlar daha fazladır. Profesör maaşlarını etkileyen faktörler şu şekildedir:

Enflasyon farkları, geliştirme ödenekleri, akademik teşvik ödenekleri, evli olup olmaması, yabancı dil tazminatları ve çocuk sahibi olunup olunmadığı gibi faktörlerdir. Unvanlarına göre akademisyen maaşları 2021 yılı itibari ile bu kriterlere göre değerlendirilmektedir.

Yardımcı Doç. Ve prof gibi unvanlarda bulunan akademisyen maaşları, belirli oran aralığında değişmektedir. Devlet bünyesinde olan üniversitelerin dışında vakıf ve özel üniversiteleri de bulunmaktadır. 125'i aşkın vakıf ve özel üniversitelerde akademisyen ücretleri sözleşmelere bağlıdır. Bu bağlamda profesör maaşları belirli oranlarda değişiklik arz etmektedir.

Akademik Personel Kime Denir?

Akademik personeller, herhangi bir üniversitenin herhangi bir kademesinde, eğitimden sorumlu kişilere akademik unvanlara verilen isimlerdir. Akademik kademelere bağlı olarak Profesör, Öğretim Görevlisi, Doçent, Araştırma Görevlisi gibi unvanlar taşımaktadır. Akademik personel kadrolarında yer alanların birçoğu, öğretim, araştırma ve idari sorumlulukları bilen araştırma rollerine sahiptir.

Kelimenin etimolojik kısmına bakılırsa, akademi yüksek okul kökünden türemiş olan ve akademisyen kelimesi de Türkçede öğretim üyesi anlamına gelmektedir. Akademisyenlik, üniversitelerde ve yüksek öğrenim kurumlarında bilimsel araştırmalar yapan kişiler olarak tanımlanabilmektedir. Bu anlamda ülkenin gelişmesi ve kalkınmasında, teknoloji ilerlemelerinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Akademisyenler, üniversite öğrencilerinin derslerine girmektedirler. Bunların yanı sıra bilgi ve beceri yönünden de öğrencilerin kendini yetiştirmesine öncülük etmektedirler. Ders programları, eğitimler, idari işler, sınavlar vs. Bir çok alanda iş yapmaktadır. Buna ilaveten bilimsel makaleler yazarlar ve teknoloji, mühendislik, edebiyat ve tıp alanlarının beyin takımlarıdır. Akademisyenlik mesleğinde de bazı unvanlar bulunmaktadır. Öncelikle bu unvanlar, kişinin akademik kadro unvanı bazında başlamaktadır. Sonrasında yardımcı doçent ve doçent olarak devem etmekte olup profesör unvanında meslek son bulmaktadır. Bahsedilen bu unvanlar, akademisyenin yapmış olduğu çalışmalar ve meslek yılı baz alınarak belirli bir zaman diliminde hak edilmektedir. Her unvan değişikliklerinde akademik tezler hazırlanmaktadır. Sonrasında bu tezler, bir kurula sunulmakta ve jüri kararı neticesinde kabul edilmesi halinde unvanlar hak edilir. Ayrıca bu nitelikteki unvanlara sahip olabilmek için belirli sayılarda kitaplar, makaleler ve bildirilerin hazırlanmış olması gerekmektedir.

Akademik Personel Olarak Göreve Alan Kişilerin Ne Gibi Sorumlulukları Bulunmaktadır?

Akademik personel sorumlulukları da belirlenen kademelere göre farklılık göstermektedir. Fakat akademik personel kadrosunda yer alan tüm üyelerin ortak sorumlulukları, hangi kademe olduğu fark etmeksizin her zaman için yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu yetki ve sorumlulukları genel başlık altında toplarsak;

 • Sorumlu alanda uzman olmuş olduğu öğrencilere eğitimler vermek.
 • Eğitim-öğretim yönetmeliğini güncel tutmak.
 • Tez yazım süreçlerine uygun olarak danışmanlık hizmeti vermek.
 • Öğrencilerin gelişimini ve bilgisini ölçmeye dayalı proje hazırlanmasını sağlayarak bunları değerlendirmek.
 • Yurt dışı sempozyumlara akademik temsil sağlamak
 • Öğrencilerin kaynak araştırması için temel bilgiler edinmelerini sağlamak.
 • Öğrenci materyallerini çağın gereklerini baz alarak düzenlemesi.
 • Meslektaşları ile fikir alışverişi ve iletişim içerisinde bulunmak.
 • Etkileşim içeren eğitim ortamları oluşturmaktır.

Akademik Personel Kadrosunda Çalışan Kişilerin Nitelikleri Nelerdir?

Akademik personel kadrosunda çalışan kişinin nitelikleri, eleştirel yaklaşımlarda bulunabilmek, disiplinler arası çalışmalara açık olmak, çalışmış olduğu sahadaki akademik gelişmeden haber olmak vb. Niteliklerdir.

Akademisyen Nasıl Olunur?

Akademisyenlik kadroları için ilk adım, lisansüstü eğitim almaktır. Lisans eğitimini tamamlamış olan kişi, ardından yüksek lisans yani master diploması almalıdırlar. Yüksek lisans eğitimlerinden sonra sırası ile doktora, isteğe bağlı olarak ta post doktora yapılmaktadır. Yüksek lisans eğitimleri genelde, 1,5 ile 3 yıl arasında tamamlanmaktadır. Doktora eğitimi ise 3,5 ve 6 yıl arasında tamamlanmaktadır. Doktora eğitiminden sonra ise yardımcı doçent unvanları elde edilmektedir. En son aşamada ise doçent ve profesör olunmaktadır. Yüksek lisans ve doktorasını peş peşe yapan ve uzatma sürelerini kullanmayan biri 6 yıl sonra yardımcı doçent olmaktadır. Doçentlik için yayınlanmış olan bir çalışma gerekmektedir. Yayın ile birlikte bilim ve İngilizce sınavlarına girilmekte olup bu sınavların kazanılmasının ardından doçent olunmaktadır. Çalışma hızı da göz önüne alınırsa yardımcı doçentlikten yaklaşık 3 ve 4 yol sonrasında da doçent olunmaktadır. Doçentlik kadrosunun 5 yıllık süre zarfından sonra da profesör olunmaktadır. Az çok nasıl akademisyen olunur anladıktan sonra  akademisyen olmak oldukça zordur demek yanlış olmayacaktır.

Doçent Nasıl Olunur?

Doçent kelimesinin anlamı, Latincede öğretme anlamını ifade etmekte olup Doçen kelimesinden türemişti. Akademik kariyer anlamında, uzman ile profesör arasında yer alan bir unvandır. 3-5 yıl uzmanlık neticesinde asistanlık yaptıktan sonra uzman unvanına sahip olunmaktadır. Uzman olunduktan sona ise hazırlamış olduğunuz dokümanlar ile birlikte UAKB yani Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığına başvurulması gerekmektedir. Bu başvuru aşaması için istenmiş olan belgeler, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığınca uygun görülmesi gerekmektedir. Uygun görüldüğü takdirde jüri, kişiyi sözlü mülakata çağırmaktadır.

Doçent olunabilmesi için öncelikle Yüksek Öğretim Kurumu Dil Sınavı olan YÖKDİL veya Yabancı dil sınavı olan YDS sınavından 60 ve üzeri puan alınmış olunması gerekmektedir. Sonraki aşamada ise Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı olan UAKB 'ye ait siteden temin edilmesi gereken evrakların tedarik edilmesi gerekmektedir. Her alan için farklı evraklar istenmiş olup sitede listesi bulunmaktadır.

Doçentlik başvurularında 5 asıl ve 2 yedekten oluşan 7 kişilik grup bulunmaktadır.

Akademisyen emeklilik şartları

İster kamuda ister özelde ilk etapta 1 Mayıs 2008 tarihli veya sonrasında göreve başlayan akademisyenler:

* Bayanlarda emekli olmak için 58 yaş

*Erkeklerde ise emekli olmak için 60 yaşında olmak gerekmektedir.

Eğer sigorta primleri, emekli sandığı bazında yatıyor ise tamamlanması gereken prim gün sayıları, 9000 gündür. SSK bazında yatıyor ise bu oran, 7200 günde olmaktadır. Ayrıca bu tarih sonrasında emeklilikte kademeli geçiş hükümleri de uygulanacaktır.

Akademisyen Unvanlarının Sıralaması

Akademilere göre farklı kadro ve unvanlarda yüzbinlerce personel bulunmaktadır. Farklı maaşlara, kadrolara ve farklı yetkilere sahip kadroların sıralaması şu şekildedir:

 • Uzman, öğretim planlama ısı, çevirmen, okutman, öğretim görevlisi, öğretim üyesi, araştırma görevlisidir. Bunun yanı sıra araştırma görevlisi doktor, doçent, doçent doktor, profesör, profesör doktor ve ordinaryüstür.

Akademisyenlerin Çalışma Saatleri

Akademisyenlerin çalışma saatleri ve çalışma şartları esnektir. Derslerde öğrencilere eğitim vermek, makale yazmak, araştırmalar yapmak gibi görevleri bulunmaktadır. Hafta içi en az 1-2 gün evde vakit geçirebilirler.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021, 03:42

Ahmet

33 yaşında eğitmen, öğrenci, araştırmacı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER