Adli Hakimlik Sınavı Konuları ve Soru Dağılımı

Adli hakimlik sınavı konuları nelerdir? Adli hakimlik sınavı soru dağılımı nasıl? Adli hakimlik sınavı kaynak tavsiyeleri.

Adli Hakimlik Sınavı Konuları ve Soru Dağılımı

Adli Hakimlik Sınavı Konuları Nelerdir? Adli Hakimlik Sınavı Soru Dağılımı

Adli hakimlik sınavı kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Mezun adli yargı hakimlik sınavı ve avukatlıktan adli hakimliğe geçiş sınavı şeklinde isimlendirilmektedir. Her yıl aralık ayında yapılmakta olan mezun adli hakimlik sınavına hukuk fakültesi mezunu olan her aday girebilmektedir. Avukatlıktan adli hakimliğe geçiş sınavına ise 3 yıl fiilen avukatlık yapmış adaylar girebilmektedir. Bu kapsamda adli hakimlik konuları ve soru dağılımı nasıldır? Avukatlıktan adli hakimliğe geçiş sınavı konuları ve soru dağılımı nasıl ayrı ayrı inceleyeceğiz.

Adli Hakimlik sınavı konuları ve soru dağılımı ile idari hakimlik sınavı konuları ve soru dağılımı ilk bölümde birebir ortaktır ve aynı sınava girilmektedir. Daha net ifade etmek gerekir hangi hakimlik sınavı için girerseniz girin ortak alan aynı soru dağılımı ile hazırlanmaktadır. Bu kapsamda Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan ortak alan adli hakimlik konuları şunlardır.

Adli Hakimlik Sınavı Konuları

 • Türkçe
 • Türk Kültürü ve Medeniyetleri
 • Matematik
 • İnkilap Tarihi ve Atatürk İlkeleri
 • Vatandaşlık Bilgisi
 • İdare Hukuku
 • Anayasa Hukuku
 • İdari Yargılama Usul Hukuku
 • Medeni Hukuk
 • Hukuk Yargılama Hukuku

Ortak alanda 5 hukuk dışı ders sorulmakta olup genel kültür genel yetenek %20 etkilemektedir. Dolayısıyla genel kültür genel yetenek alanından en fazla 20 puan alabilikmekteyiz. Bir genel kültür genel yetenek doğrusu ise 0,66 puan getirmektedir.

Adli Hakimlik Sınavı Alan Konuları

 • Borçlar Hukuku Genel Hükümler
 • Borçler Hukuku Özel Hükümler
 • Ticaret Hukuku
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuk Özel Hükümler
 • Ceza Hukuku Genel Hükümler
 • Ceza Yargılama Usulü
 • İcra İflas Hukuku

Yukarıda yer alan konular  4 hakimlik sınavı (adli hakimlik mezun, idari hakimlik mezun, avukatlıktan geçiş adli hakimlik, avukatlıktan geçiş idari hakimlik)  içinde ortaktır. Ortak alan olarak bahsedilen alan bu kısım olup sorular birebir aynı sorulmaktadır. Altında yer alan konular ise ikinci oturum olan adli hakimlik alan sınavı konuları olup avukatlıktan adli hakimliğe geçiş ve mezun adli hakimlik sınavları için ortaktır. Ancak aynı konulardan farklı sorular sorulmakta olup 3 yıl ve üstü tecrübeli avukatlar istedikleri takdirde önce mezun adli hakimlik sınavına ardından avukatlıktan geçiş sınavına girebilirler.

Adalet Bakanlığı hakimlik sınavlarını her yıl kasım veya aralık aylarında  yapmaktadır. Sınavların mülakatlarının yapılıp hakimlik mülakat sonuçlarının açıklanması ise yaz aylarını bulmaktadır.

Adli Hakimlik Sınavı Soru Dağılımı  

Adli hakimlik sınavı süresi, adli hakimlik sınavı süresi konuları ve adli hakimlik sınavı süresi soru dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortak Alan Testi

Soru Sayısı

Sınav Süresi

Genel Kültür ve Genel Yetenek

65 soru

80 Dakika

Türkçe

6 soru

Matematik

6 soru

Vatandaşlık

6 soru

Atatürk İlke ve İnkilapları

6 soru

Türk Kültür ve Medeniyeti

6 soru

Medeni Hukuk

7 soru

Hukuk Yargılama Usulü

7 soru

İdare Hukuku

7 soru

İdari Yargılama Usulü

7 soru

Anayasa Hukuku

7 soru

Adli Hakimlik Alan Testi

35 soru

Ceza Hukuku

6 soru

50 Dakika

Ceza Yargılama Usulü

6 soru

Ticaret Hukuku

6 soru

İş Hukuku

5 soru

İcra İflas Hukuku

6 soru

Borçlar Hukuku

6 soru

Tablolardan da anlaşılabileceği üzere adli hakimlik sınavı neredeyse tüm hukuk derslerinin sorulduğu bir sınavdır. Alan soruları özellikle mevzuat ağırlıklı olup ortak alan sorularına göre çok daha detaylı ve eleyicidir. Ortak alan soruların İktisadi İdari Bilimleri Fakültesi (İİBF) mezunlarının da idari hakimlik sınavına giriyor olması nedeniyle daha kolay seviyede sorulmakta mevzuatın derinliklerine inilmemektedir.

Adli hakimlik alan dersleri ana başlıklar halinde hakimlik sınav kılavuzunda yazılmıştır. Ancak bazı dersler kendi içerisinde de farklı soru dağılımı ve ayrımlara sahiptir. Ticaret hukuku konuları arasında 6 sorunun 2 tanesi kıymetli evrak hukuku konularından gelmekte olup diğer 4 soru ise şirketler hukuku ve ticari işletmeler hukuku konularından sorulmaktadır.

Ceza hukuku konularından gelen 6 sorunun en tanesi ceza hukuku özel hükümler diğer 4 soru ise ceza hukuku genel hükümler derslerinden sorulmaktadır. Borçlar hukuku konuları arasından gelen 6 sorunun 4 tanesi borçlar hukuku genel hükümler diğer 2 soru ise borçlar hukuku özel hükümler konularından gelmektedir.

Adli hakimlik sınavında yanlış doğruyu götürmemekte olup hiç bir soruyu boş bırakmamanız tavsiye edilmektedir.

Adli Hakimlik Sınavına Nasıl Çalışılır?

Adli hakimlik konuları ve adli hakimlik soru dağılımı hakkında merak edilenleri anladığımıza göre artık adli hakimlik sınavına nasıl çalışılır sorusunu sormak yanlış olmayacaktır.

Adli hakimlik sınavı her ne kadar daha fazla kontenjanlarda hakim alımı yapsa da idari hakimlik sınavına göre daha zor ve teknik bir sınavdır. Adli hakimlik sınavı çok geniş bir müfredata sahip ve her dersi detaylı bilmek neredeyse imkansız. Dolayısıyla en kapsamlı kitabı alır detaylı çalışırım diyen ayrıntıda boğulacaktır. Bizim tavsiyemiz adli hakimlik kaynak kitapları arasında tüm dersleri anlatan net bir kaynak belirlemek, bu kaynağı mevzuat okumaları ve mevzuat tekrarlarıyla desteklemek ve çıkmış soruları analiz ederek çözmektir.

Ezber hafızanızı açık tutmak için uyku düzeninizi ayarlamak, odaklanabilmek için sesten izole bir ortamda çalışmak, çalışmaya uzun süre boyunca ara vermemek temel çalışma yönteminiz olmalıdır. Unutmayın ki adli hakimlik sınavı muhakeme veya anlama kabiliyetinizi değil ezber gücünüzü ölçen bir sınavdır. Her dersin temel mevzuatı olan ilgili kanun başta olmak üzere o alanda yoğun biçimde uygulanan kanunları sürekli olarak anlayarak okumak sizin sınav esnasında  hatırlamanızı da kolaylaştıracaktır. Özellikle usul dersleri olan medeni usul hukuku, ceza usul hukuku, idari yargılama usul hukuku gibi dersler mutlaka kanun metni okunarak çalışılmalıdır.

Adli Hakimlik Sınavı Kaynak Tavsiyeleri

Adli hakimlik sınavı için ders ders kaynak kitap almak, sınava hazırlık amaçlı yazıldığı iddia edilen kitaplardaki teorik tartışmaları okumak fayda sağlamayacaktır. Bunun yerine hakimlik kampı veya bu tarzdaki benzer bir kitap setini almanız ve ana kaynak olarak kullanmanızı öneririz. Bu kaynak haricinde çıkmış sorular için Konsensus, özgün sorular için ise Justice kitapları kaynak tavsiyelerimiz arasındadır. Satın aldığınız kaynağın güncel yani son basım olmasına dikkat edin, mevzuatlar oldukça hızlı değişmekte olup eski kaynaklarla çalışmanız başarılı olmanızı zorlaştıracaktır.

Hangi kaynak kitabı kullanırsanız kullanın mutlaka ama mutlaka mevzuat sürekli yanınızda açık olsun ve sık sık karşınıza çıkan maddeleri tamamıyla ezberleyin. Ayrıca tablolar hazırlayarak anlamanızı ve ezberlemenizi kolaylaştıran kaynakları tercih edin. Özellikle sürelerle ilgili olarak karşılaştırmalı tablo kullanan kaynaklar adli hakimlik konularını daha kolay anlamanızı kolaylaştırır.

Anlamadığınız veya sürekli olarak fazla yanlışınız çıkan dersler için ayrı bir kaynak kitap almanız veya dershane notları gibi alternatiflerle desteklemeniz anlamanızı kolaylaştıracaktır.

Adli Hakimlik Sınavına Hazırlanırken Okunması Gereken Mevzuat

Adli hakimlik sınavına hazırlanırken okunması gereken farklı kanunlar olmakla birlikte olmazsa olmazları listeledik.

 • T.C. Anayasa Metni
 • TBMM İç Tüzüğü
 • Türk Ticaret Kanunu
 • Türk Borçlar Kanunu (Genel Hükümler)
 • Ceza Muhakemeleri Kanunu
 • Türk Medeni Kanunu
 • İdari Yargılama Usul Kanunu
 • Türk Ceza Kanunu
 • Köy Kanunu
 • Danıştay Kanunu
 • Devlet Memurları Kanunu
 • İcra İflas Kanunu
 • İş Hukuku
 • Belediye Kanunu
 • Kabahatler Kanunu

Adli hakimlik sınavı çıkmış soruları incelendiğinde belirli mevzuatların yoğun biçimde sorulduğu görülecektir. Adli hakimlik soru dağılımı yıllar arasında fazla değişmemekte olup önemli olan husus ilgili mevzuatları sürekli olarak okumak gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020, 04:11

Ahmet

33 yaşında eğitmen, öğrenci, araştırmacı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER