Çevre Sağlığı Teknikeri Nedir? Çevre Sağlığı Teknikeri Ne İş Yapar?

Çevre sağlığı teknikeri nedir? Çevre sağlığı teknikeri ne iş yapar? Çevre sağlığı teknikeri iş imkanları nelerdir?

Çevre Sağlığı Teknikeri Nedir? Çevre Sağlığı Teknikeri Ne İş Yapar?

Çevre Sağlığı Teknikeri Nedir?

Çevre sağlığı teknikeri insan sağlığını düşündüğü kadar çevresel sağlık koşullarını da eşit şekilde ele alıp uygun şartları oluşturmaya yönelik çalışmalar yapması gereken kişidir. Çevre mühendisine yardımcı teknik personel ve bir çevre sağlığı sorumlusudur. İnsan sağlığı ile çevre uyumunu ve doğal kaynaklardaki verimi artırmaya yönelik projeler tasarlayan kişilere Çevre Sağlığı Teknikeri denir.

Nasıl Olunur, Kimler Çevre Sağlığı Teknikeri Olabilir?

Çevre sağlığı teknikeri nasıl olunur ? Çevre sağlığı teknikeri olma yolunda atılacak ilk adım üniversitelerin iki senelik ön lisans bölümlerinden mezun olmaktır. Her meslek dalında olduğu gibi bu mesleği yapabilmek içinde alakalı bölümlerde okumak gerekmektedir. Bu bölümler çevre, çevre sağlığı, çevre koruma, çevrenin korunması ve kontrolü, çevre kirliliği ve tedbirleridir. Elbette bu bölümlerden mezun olacak her aday çevre teknikeri olur demek doğru olmaz. Ön lisans mezuniyeti ilk adım olmakla birlikte uyulması gereken başka gerekliliklerde mevcuttur. Özel bir firmada işe başlamak isteyen bir tekniker adayı firmanın adayda aradığı özellikleri bilmelidir. Varsa ilave kurs, sertifika, dil eğitimi vb. istekleri bunların da tamamlanarak Cv hazırlama esnasında eklenmesi gerekir. Eğitim yaşamından veya varsa is deneyiminden gelen kuvvetli bir referansa sahip olmak iş arama sürecinde sizi diğer adayların önüne çıkaracaktır.

Devlet memuru statüsünde çevre teknikeri olabilmek için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) den sağlık bakanlığının bu iş için aradığı geçerli notu almış olma şartı vardır. Geçerli notu almış olmakta kesin olarak memurluğa hak kazanıldığı anlamına gelmiyor elbette. Binlerce aday aynı puanı almış olabilir çünkü. Bu durumda çevre teknikeri ihtiyacı olması durumunda sağlık bakanlığının vereceği ilandaki diğer kriterlere de uygun olmak şartı aranır. Kriterlere uyan adaylar başvuru yaparak merkezi atama sonuçlarını beklemeleri gerekir.

Verdikleri Hizmetler Nelerdir?

 Çevre Teknikerleri çevre mühendislerine yardımcı teknik sağlık personelleridir. Çevre sağlığı ve insan sağlığına eşit oranda önem verirler. Yapacakları işler sağlık bakanlığının meslek dalları için yayınlamış olduğu mesleki sorumluluklar ve görev tanımları yönetmeliğinde çok açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre çevre sağlığı teknikeri ne iş yapar:

 • Bulaşıcı hastalıkları önleyici tedbirler almaya yönelik çalışmalar yapmak.
 • Endüstriyel ve Tıbbi atıkların denetlenmesi ve sürecin kontrolünü sağlamaları gerekliliği.
 • Yüksek ve tehlikeli olabilecek radyasyonun açığa çıktığı bölgelerde denetim yapmak kontrolü sağlamak.
 • Genel iş sağlığı denetiminde bulunmak ve koruyucu tedbirler almak.
 • Hava kirliliğini ölçümlemek.
 • Havanın kirlenmesine sebebiyet veren unsurları tespit edip müdahale etmek veya ilgili kurumlara bildirmek.
 • Aşırı gürültüye maruz kalan bölgeleri tespit edip yüksek ses ölçümü yapmak.
 • Aşırı gürültüyü önleyici tedbirler almak.
 • Atık madde numuneleri toplamak ve laboratuvarda analiz yapmak.
 • Laboratuvar cihazlarının teknik özelliklerini bilmek ve ayarlarını yapabilmek.
 • Sosyal medyayı etkin kullanmak, çevresel sorunlarla ilgili şikayetleri dikkate almak.
 • Yetkileri kapsamında ihlaller için icra kanunları gereği kanuni işlemleri başlatmak.
 • Kural ihlallerini tespit için sahada gezmek.
 • İçme suyu ve baraj çevrelerinin sterilizasyonunu yapmak.
 • Devlet memurlarını çevre sağlığının önemi hakkında bilgilendirmeye yönelik eğitimler vermek yaptığı işler arasında sayılabilir

Çalışma Saatleri ve İş İmkanları Nasıldır?

 Çevre Teknikerinin aynı zamanda bir sağlık çalışanı olduğunu düşünürsek genel olarak sağlık sektörü çalışanlarının işleri yoğundur demek mümkün. Hastanede sürekli çalışan bir sağlık çalışanının yoğunluğu kadar olmasa bile Çevre Teknikerlerinin işlerinin de yoğun olduğunu söylemek doğru olur. Özellikle sahada çalışıyor olmaları katı atıklar, tehlikeleri maddeler, radyasyon tehlikesi, gürültü kirliğinin tespiti gibi psikolojik bakımdan insanı yıpratabilecek unsurlara maruz kalmak bedensel ve ruhsal yorgunluklara neden olabilir.

Çalışma yerleri ihtiyaca göre değişebildiği için sabit mesai saatleri vardır demek doğru olmaz. Sahada, laboratuvarda ve masa başında olmak üzere 3 farklı şekilde çalışma ortamları vardır.  Sahada çalışırken işin ne zaman biteceğini kestirmek güç olduğundan eve dönüş saati de belli olmayacaktır. Laboratuvarda da işler bazen uzayabilmektedir. Araştırma yapılan konu genelde bir ekip işi olduğu için mesai arkadaşlarının çalışıyor olması Çevre Teknikerinin de onlara eşlik etmesini gerektirecektir. Bu durumda eve dönüş saati yine belirsizleşecektir.

Devlet dairesinde toplam çalışma saati 40 saat olarak düzenlenmiştir. Özellikle hastane ve sağlık merkezlerinde çalışan teknikerler için bu süre bazı durumlarda artabilmektedir. Acil hizmetler ve nöbetler, ilave işler olması standart mesai saatlerinin artmasındaki unsurlardır.

Çevre Teknikerinde bulunması Gereken Özellikler Nelerdir

Çevre Teknikerliği sosyal sorumluluk bilinci yüksek kişilik sahibi olmayı gerektirir. Yaptıkları iş hem çevreyi hem de insan sağlığını korumaya yöneliktir. Bunun için sürekli raporlamalar yaparlar. Bu raporlar düzenli, disiplinli ve dikkatli bir çalışmanın eseri olmalıdır. Raporlama yapabilmek iyi analiz yapabilmeyi matematik biliminden ve istatistiki bilgilerden faydalanmayı ve gelişmelere yönelik neden sonuç ilişkisini iyi kurabilmeyi gerektirir.  Çevresel sorunların kaynağını tespit edip kaynağı durduracak işlemleri yapmaya yönelik bilimsel ve kanuni çalışmalara yönelebilmekte başarı sağlamak Çevre Teknikerlerinde bulunması gereken özelliklerdir. Çevre sağlığı teknikeri nedir, ne iş yapar? Çevre sağlığı teknikeri nasıl olunur? İdeal bir tekniker nasıl olmalı? Sorularına ilave cevap olarak olayları algılama kapasitesinin yüksek olması eklenebilir. Çevresel bir sorun ortaya çıkmışsa ve nedeni tam olarak tespit edilemiyorsa olası sebeplerden en uygun olanı seçebilme yeteneğine sahip olmak, zaman kayıplarını ve oluşabilecek fuzuli masrafları önlemiş olacaktır. Son olarak, ideal bir Çevre Teknikeri Kimya, fizik, biyoloji bilimi temellerine hakim olmalıdır.

Çevre Sağlığı Teknikerleri Nerelerde İş İmkanı Bulurlar?

Genellikle hastane veya sağlık ocaklarına atanırlar. Devlet hastaneleri, araştırma hastaneleri, sağlık ocakları, Üniversite hastaneleri, Çevre şehircilik bakanlığı merkez ve müdürlükleri, kaymakamlık ve belediyeler, orman bakanlığı, su işleri bakanlığı, gıda ve Tarım bakanlıklarıdır diyebiliriz.

Çevre sağlığı teknikeri çalışma alanları nelerdir? Özellikle kamu kurum ve kuruluşları için KPSS puanı şartı aranırken özel hastanelerde böyle bir şart bulunmamaktadır. Türkiye'de çevre bilinci henüz tam olarak oluşmuş değil. Bu sebeple çevre Teknikerlerinin iş alanları da fazla değil. Son yıllarda özellikle küresel ısınmaya bağlı olarak başta dünya genelinde dolayısıyla da ülkemizde bu konuda ciddi çalışmalar yapılmaya başlandı. Ülkemizde dünya standartlarına uyum çalışmaları nedeniyle çevre bilincinin oluşması konusunda yeni yeni yasal çalışmalar yapılmakta ve gerekli eğitimler verilmektedir. Çevre sağlığını büyük oranda tehdit edebileceği düşünülen firmaların bünyelerinde çevre sağlığı teknikeri bulundurma zorunluluğu da yasa kapsamına girmesi beklenmekte. Bu sebeple ilerleyen süreçte Çevre Teknikerlerinin ülkemizde de iş bulma olanaklarının artacağını söylemek mümkün.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020, 21:00

Ahmet

33 yaşında eğitmen, öğrenci, araştırmacı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER