İdari Hakimlik Sınavı Konuları ve Soru Dağılımı 2020

idari hakim sınavı soru sayısı. İdari hakimlik sınavı konu dağlımı 2020. İdari hakimlik sınavı konuları 2020. İdari hakimlik sınavı kaç dakika?

İdari Hakimlik Sınavı Konuları ve Soru Dağılımı 2020

İdari Hakimlik Sınavı Soru Dağılımı 2020

İdari hakimlik sınavı veya resmi adıyla idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavı ihtiyaca göre yılın son aylarında düzenlenmektedir. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ve yabancı dil şartı aranmaksızın hukuk fakültesi, İİBF (İktisadi idari bilimler fakültesi) ve denk kabul edilen bölüm mezunları başvuru yapabilmektedir. İdari hakimlik sınavı soru sayısı 2020 yılı için şu şekildedir:

Ders İsmi

Soru sayısı

GK, GY ve ortak alan (80 dakika)

Matematik

6 soru

Türkçe

6 soru

Atatürk İlke ve İnkilapları

6 soru

Temel vatandaşlık bilgisi

6 soru

Türk Kültür ve Medeniyetleri

6 soru

Ortak alan bilgisi testleri ve soru sayıları

Anayasa hukuku

7 soru

İdari yargılama usulü

7 soru

İdare hukuku

7 soru

Medeni hukuk

7 soru

Hukuk muhakemeleri kanunu

7 soru

İdari Yargı Testi ve Soru Sayıları (50 dakika)

Ceza hukuku

7 soru

Borçlar hukuku

7 soru

Vergi hukuku

7 soru

İktisat

4 soru

Vergi usul hukuku

7 soru

Maliye

3 soru

Soru sayısı toplam 100 soru sorulan sınavda genel kültür genel yetenek testi %20 etkili olup 20 puan getirmektedir. Diğer 70 soruluk hukuk, iktisat ve maliye soruları ise %80 etkili olup 80 puan getirmektedir. Toplam 130 dakika süren idari hakimlik yazılı sınavında yanlış doğruyu götürmemekte olup şans faktörü dolaylı biçimde de olsa etkilememektedir. Aynı zamanda standart sapma etkisi de barajı geçmede önemli bir faktördür. Ortalama doğru sayısının üzerinde olan adaylar diğer adaylara göre daha iyi puan almaktadır. Daha önce yapılan hakimlik sınavlarında 7 puana kadar standart sapma alan adaylar mevcuttur.

İdari Hakimlik Sınav Konuları 2020

 • Türkçe konuları
 • Paragrafta anlam
 • Sözcükte anlam
 • Yazım kuralları
 • Anlatım bozukluğu
 • Kelime Türleri
 • İmla ve Noktalama

Matematik Konuları

 • Fonksiyon
 • Basit eşitsizlikler
 • Mutlak değer
 • Bölünebilme kuralları
 • Oran orantı
 • Tablo ve grafikler
 • Köklü sayılar
 • Üslü sayılar
 • Üçgende uzunluk
 • Üçgende açı
 • Özel üçgenler
 • Üçgende alan
 • Dörtgenler
 • Çokgenler
 • Çemberde açı
 • Çemberde uzunluk
 • Analitik geometri
 • Dairede alan

Vatandaşlık Konuları

 • 1876 anayasası
 • 1921 anayasası
 • 1924 anayasası
 • 1961 anayasası
 • 1982 anayasası

Atatürk İlke ve İnkilapları Konuları

 • Kurtuluş Savaşı ve Muharebeler
 • I. TBMM dönemi
 • Atatürk İlkeler
 • Atatürk İnkilapları
 • Partileşme dönemi
 • Atatürk sonrası dönem

Tarih Konuları

 • İslamiyet öncesi Türk tarihi
 • Anadolu kültür ve medemiyeti
 • Selçuklu kültür ve medeniyeti
 • Osmanlı kültür  ve medeniyeti
 • I. Dünya Savasşı
 • Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi

Anayasa hukuku Konuları

 • Anayasa türleri
 • Siyasi iktidar türleri
 • Temel hak ve özgürlükler
 • 1982 anayasası metni
 • TBMM iç tüzüğü
 • Anayasa değişiklikleri
 • Yüksek yargı
 • Anayasa yargılaması

Medeni Hukuk Konuları

 • Başlangıç hükümleri
 • Velayet vesayet hükümleri
 • Boşanma
 • Mal paylaşımı
 • Ayrılık hükümleri
 • Nişanlanma
 • Dernkler
 • Vakıflar
 • Gaiplik
 • Ayni haklar
 • Şahsi haklar
 • Sınırlı ayni haklar
 • Mülkiyet hukuku
 • Mirasçılıktan çıkarma
 • Miras paylaşımı hükümleri
 • Kat mülkiyeti

Medeni Usul Hukuku Konuları

 • Görevli mahkeme
 • Yetkili mahkeme
 • Hakimin yasaklılığı
 • Hakimin reddi
 • Eski hale getirme
 • Islah
 • Dilekçeler teatisi
 • Delil ikamesi
 • Davaya katılma
 • İstinabe
 • İsticvap
 • Basit yargılama usulü
 • Adli yardım
 • Arabuluculuk
 • Tahkim yargılaması
 • Çekişmesiz yargılama
 • Olağan kanun yolları
 • Olağanüstü kanun yolları

İdare Hukuku Konuları

 • İdare kavramı
 • İdari işlem
 • İdari teşkilat
 • İdare sözleşmeler
 • Kamulaştırma
 • Devlet memurları
 • İdarenin mali sorumluluğu
 • İhale usulleri

İdari Yargılama Usulü Hukuku Konuları

 • İdari yargılamanın konusu
 • İdari başvuru usulleri
 • İdari yargıda görev
 • İdari yargıda yetki
 • İptal davası
 • Tam yargı davası
 • Uyuşmazlık yargısı

Ceza Hukuku Konuları

 • Suçun unsurları
 • Yetkili mahkeme
 • Cezanın takdiri
 • Yargılama yetkisi

Vergi Hukuku Konuları

 • Vergi hukuku kavramları
 • Vergilendirme yöntemleri
 • Vergi türleri
 • Vergi uyuşmazlığı
 • Vergi cezaları
 • Vergi yargılaması

Türk Vergi Sistemi Konuları

 • Gelir Vergisi
 • Katma Değer Vergisi
 • Kurumlar vergisi
 • Servet vergileri

Diğer vergi türleri

İktisat Konuları

 • Milli gelir hesaplama yöntemleri
 • Basit Keynesyen model
 • Sızıntı ve enjeksiyonlar
 • Mal ve para piyasalarında denge
 • İşsizlik türleri
 • Enflasyon
 • Philips eğrisi
 • IS-LM-BP Modeli
 • Yatırımlar
 • Üretim imkanları eğrisi
 • Tüketici teorisi
 • Arz ve talep dengesi
 • Denge fiyatı
 • İthalat ihracat
 • Piyasa türleri

İdari hakimlik sınavı konuları incelendiğinde KPSS A grubu sınavı ile kısmen benzerlik gösterdiği görülmektedir. Sınavın en belirleyici bölümü son 35 sorudan oluşan kısmıdır. Ortak alan hukuk soruları İİBF mezunları da girdiği için çok basit seviyede sorulmaktadır. Ancak vergi hukuku, Türk vergi sistemi konuları detaylı sorulmakta hakimlik mesleği ile ilgisi olmamasına karşın 4 iktisat sorusu yöneltilmekte ve belirleyici rol oynamaktadır. Dolayısıyla idari hakimlik sınavı hazırlık sürecinde olan  adaylara tavsiyemiz vergi, maliye ve iktisat derslerine ağırlık vermeleridir.

İdari Hakimlik Sınavında Mülakata Kaç Doğru İle Kalınır?

İdari hakimlik yazılı sınavında mülakata kalabilmek için 25 genel kültür genel yetenek, 60 alan doğrusu genellikle yetmektedir. Soruların zorluğuna göre bir iki doğru daha az veya fazla yapmanız gerekebilir. Sınavda yanlış doğruyu götürmediği için kesinlikle hiç bir soruyu boş bırakmayınız.

Mülakata 3 kat aday çağırılmakta olup en alım sayısı doldurulmak zorunda değildir. Yani 100 kişilik idari hakimlik alımı için 300 kişi mülakata çağrılmaktadır ancak 100 alınması gibi bir zorunluluk olmayıp daha az aday alınabilir. Mülakatta %20 İİBF mezunu kotası bulunmakta olup kota uygulamasının iki temel nedeni vardır. Birincisi hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde hukuk mezunu olmayan kişilerin hakimlik yapması mümkün olmamaktadır. İkincisi ise yazılı sınavda iktisat, maliye soruları sorulması vergi sisteminin derinlemesine sorulup hukuk sorularının temel seviyede tutulması hukuk mezunlarının dezavantajlı konuma getirmektedir. Bu anlamda yazılı sınav ve mülakatı dengelemek adına mülakat kotası uygulanmaktadır.

İdari hakim maaşlarını buradan öğrenebilirsiniz.

İdari hakimlik konuları ve soru dağılımı 2020 yılı güncel mevzuat bilgilerine göre bu şekildedir. ÖSYM (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi)  verileri ve çıkmış sınav soruları incelendiğinde sorulan konular yukarıda sayılan konulardır. İdari hakimlik yazılı sınavı hakkında sormak istediklerinizi yorum kısmını kullanarak bize yöneltebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020, 01:39

Ahmet

33 yaşında eğitmen, öğrenci, araştırmacı.

YORUM EKLE
YORUMLAR
taner yıldız
taner yıldız - 3 yıl Önce

ben açık öğretim kamu yönetimi mezunuyum ve bu sınava görmek istiyorum, açık öğretim mezunu olmak beni ne kadar dezavantajlı duruma getirir, mülakata kalırsam bu atanmam için engel mi ve bu gün açık öğretim mezunu olup görevde olan hakimler var mı ?

ihsan
ihsan - 2 yıl Önce

aöf mezunu olup idari hakim olan bilmiyorum hocam.

fazilet
fazilet - 2 yıl Önce

İdari hakimlik sınav konuları 2021 yılı için de aynı ancak en fazla soru çıkan konular hangisi bilen var mı?

Vatandaş
Vatandaş - 9 ay Önce

Peki bu konu dağılımlarına ilişkin bilgileri nasıl edindiniz bir kaynağı var mı bunun acaba? ÖSYM'nin sitesinde mi yazıyor?

SIRADAKİ HABER