Maden Mühendisliği Nedir? Maden Mühendisi Ne Yapar? Maden Mühendisliği Maaşları

İnsanlar tarihler süresince her zaman maden aradı, çıkardı ve işledi ve çağımızda madenler hala çok büyük bir öneme sahiptir. Bundan dolayı madencilik konusunda kendini geliştirmiş mühendislere talep vardır. Maden mühendisliği de bu konuda çok önemli bir yer alır. Yazımızda ise maden mühendisliği bölümünü sizler için hazırladık.

Maden Mühendisliği Nedir? Maden Mühendisi Ne Yapar? Maden Mühendisliği Maaşları

Maden Mühendisliği Nedir?

Maden mühendisliği kapsamı genişleyen mühendisliğe nazaran, geleneksel mühendislik alanlarından biri olarak, halkça fazla bilinen mesleklerden biridir. Yer üstü ve yer altında bulunmakta olan maden ve enerji türlerinin işletilmeye, çıkarılmasına elverişli olup olmadığını birtakım araştırmalar yoluyla belirleyen, buna karar veren, çıkarılması ve işlenmesi için gerekli tesislerin tasarlanmasını sağlamaktadırlar. Madenler ve enerjinin yaşamsal açıdan önemi, mesleğin ne denli önemli ve her geçen gün artan öneme sahip olduğunu anlayabilmek için önemlidir.

Günümüzün yaşam standartlarının sağlanmasında ve geleceğin dünyasının oluşturulması için yapılan araştırmalarda enerji ve madenler en önemli hususlar olarak öne çıkmaktadır. Bununla beraber enerji ve maden kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan maden mühendisleri, dünyanın yaşam kalitesi açısından çok önemli bir rol alır.

Maden Mühendisliği Dersleri

Maden mühendisliği bölümünün ilk senesinde Matematik, Fizik, Kimya gibi temel dersler, zorunlu olarak alınır. 2. Yıldan itibaren alan dersleri ek olarak başlar. Maden Mühendisliğine Giriş, Genel Jeoloji, Kaya Mekaniği, Alternatif Enerji Kaynakları, Mineraloji ve Petrografi, Temel Bilgi Teknolojisi, Diferansiyel Denklemler, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, Açık İşletme Yöntemleri, Harita Bilgisi Kullanımı, Mühendislik Etiği, Deniz ve Gelecek Madenciliği, Endüstriyel Hammaddelerin Zenginleştirmesi, Teknik İngilizce, Raporlama ve Sunum Teknikleri, Tesis Planlama ve Üretim, Agrega Madenciliği ve Üretimi, Agrega Deneyleri, Maden Arama ve Değerlendirme, Maden Ekonomisi, Ocak ve Tesis Tasarımı, Atık Yönetimi, Çimento Teknolojisi bölümün diğer farklı dersleridir.

Maden Mühendisliği Taban puanları 2020

Maden Mühendisliği taban puanı 291,75771 olarak, başarı sıralaması ise 173192 olarak belirlenmiştir. Tavan puan ise 357,72518 olarak Orta Doğu Teknik Üniversite’sindedir. Bu taban puan ve üzerindeki puanlara sahip olanlar tercihleri sırasında maden mühendisliği bölümünü tercih hakkına sahiptir.

Maden Mühendisi Kimdir?

Maden mühendisleri, bilimsel veriler ve teknolojinin desteğini, kendi becerileri ve teorik alt yapılarıyla sentezleyerek, dünyada var olan tüm enerji ve madenlerin analizlerini gerçekleştirmektedirler. Bu analizlerin sonucunda enerji veya maddenin işletilmeye değip değmeyeceği hususunda kesin sonuca ulaşan raporlamaları hazırlarlar. Bundan sonra maden veya enerjinin çıkarılması ve işlenmesiyle ilgili gerek duyulan tesislerin tasarlanması ve bu tesislerin yapılmasına neden olurlar. Mühendis olmanın bir gereği olarak hem projenin her safhasında yer alırlar ve hem de proje aşamasına gelinmesini sağlamış olurlar.

En çok bilinen , elmas, kömür, demir gibi madenlerin finansal değerleri, mesleğin önemine vurgu yapsa, endüstriyel değerlere ve paralel olarak ekonomik değerlere sahip olan daha pek çok maden ve enerji türünün, çıkarılması, işlenmesi aşamalarının yol kat edilmesini maden mühendisleri sağlarlar.

Maden Mühendisi Ne Yapar?

Çağımızda alan haline dönüşmüş olan jeoloji mühendisliği ve petrol mühendisliği, önceleri maden mühendisliği içindeydi. Bu manada maden mühendisleri, petrol, doğalgaz gibi önemli ve hem ekonomik ve hem de endüstriyel öneme sahip enerjilerin ve hem de ekonomik ve endüstriyel değere sahip madenlerin inceleme, analiz, tesis tasarlama ve işletme aşamalarının çoğunda yer alabilme potansiyeline sahiptir. Meslek tanımlarının bu anlamda geniş olması, iş bulma konusunda da sorun olmayan bir meslek dalı olmasını sağlar. Maden ve enerjinin dünyamızın ekonomik ve yaşam standartları açısından öneminin yanı sıra, gelişmesine sağladığı katkı, maden mühendisliğinin de sürekli değerli bir meslek grubu olmasını sağlıyor.

Özel sektörde yoğun ilgi gören bir meslek gurubu olmakla birlikte, kamuda da çok yoğun talep gören bir meslek grubudur. Bunun yanı sıra çeşitli bilimsel araştırma veya üniversitelerde akademik çalışma olanaklarının her zaman olması da, bu bölümün en önemli bölümlerden biri olmasına sebep oluyor. Yıllar içerisinde değeri çok artmaya devam eden hatta başka alt dallar oluşmasına rağmen değerlenmeye devam eden bir meslek dalıdır.

Matematik, fizik, kimya, jeoloji gibi bilim dallarına karşı ilgi sahibi olmak, sayısal düşünme becerisi, arazi ve yer altı koşullarına dayanıklılık gösterebilecek fiziksel durum, bölüm için gerekli ön özellikler olarak kabul edilir. Çalışma ortamının büro, laboratuvar olmasının yanında, şantiye, yer altı, açık arazi gibi alanlarda da olabilmesi, bu türlü çalışma ortamını hedefleyen kişilerin meslek olarak bu bölümü tercih etmesinde önemli rol oynamalıdır

Maden Mühendisliği Maaşları 2020

Yıllar boyunca devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam sağladılar. Fakat günümüzde kurumlar özelleşince ve yabancı firmalarda ülkemizde faaliyet gösterince, maden mühendisleri özel sektörde daha çok istihdama başladılar. Maden mühendislerinin maaşı da çalıştığı firma veya kurumlara, mesleki tecrübelerine, bilgi birikimleri ve yeteneklerine göre farklılıklar gösterir. Aşağıda ise Türkiye’de 2020 yılına göre maden mühendislerinin özel sektörde aldığı maaş aralıkları gösterilmiştir.

  • Yeni mezun olan bir maden mühendisi: 2750 TL – 5000 TL
  • Kendi alanında 2 yıllık tecrübeye sahip olan bir maden mühendisi: 3750 TL – 6500 TL
  • Kendi alanında 5+ yıllık tecrübeye sahip bir maden mühendisi: 5500 TL – 10.000 TL

Maden mühendisliği hakkında görüşlerinizi, merak ettiklerinizi ve önerilerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. İnşaat mühendisliği hakkında merak ettiklerinizi ilgili bölümden öğrenebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2020, 22:19

Mert Ardıç

24 yaşında, Psikolog, araştırmacı, okur, yazar.


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER