Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Nasıl Olunur?

Silahlı özel güvenlik görevlisi nasıl olunur? Özel güvenlik görevlisi olması şartları nelerdir? Silahlı özel güvenlik şartları nelerdir? Sabıka kaydı özel güvenlik olmak için engel mi?

Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Nasıl Olunur?

Özel Güvenlik Görevlisi Nasıl Olunur?

Özel güvenlik görevlileri, çeşitli kurumların güvenlik departmanlarında asayişi ve mal güvenliğini sağlamakla görevli olan kişilerdir. Özel güvenlik görevlileri özellikle tenha alanlarda mal, eşya güvenliğini sağlamakla sorumludurlar. Aynı zamanda, kalabalık olan yerlerde asayişi sağlamak görevleri vardır. Özel güvenlik görevlileri, kurumları, kişileri, eşyaları, değerli varlıkları koruyan kişilerdir. Özel güvenlik görevi yapacak olan kişiler öncesinde birçok alanda eğitim alırlar. Eğitim aldıktan sonra sınava tabii tutulurlar ve sınavdan başarılı olmaları şartı aranır. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişilerin almış oldukları eğitim hangi konuları içermektedir? Özel güvenlik görevlilerinin aldıkları eğitimler, afetler, iletişim, patlayıcılar, güvenlik sistemleri, kişi koruma, yangınlar, ilk yardım, hukuk, olay yeri incelemesi, narkotik, kalabalık alanlar, silahlar gibi önemli konuları kapsamaktadır.

Bunun yanı sıra, Özel güvenlik görevlileri tam olarak hangi işi yapmaktadırlar? Özel güvenlik görevlileri, hastanelerde, sitelerde, tiyatro, konser gibi etkinlik alanlarında, bankalarda, kamu ya da özel sektör kurumlarında, okullarda ve benzeri birçok çalışma alanında güvenliği sağlamak işini yerine getirirler. Özel güvenlik görevlilerinin çalışma alanları oldukça geniştir. Bu yüzden her zaman Özel güvenlik görevlilerine olan ihtiyaç bulunmaktadır. Özel güvenlik görevlisinin görevini layığıyla yapması oldukça önemlidir. Bu yüzden birçok eğitim alarak, sınavlara tabi tutulurlar. Ayrıca bazı şartları sağlamaları beklenir. Bu şartlardan en önemlisi, Özel güvenlik görevlisi olacak kişilerin sabıka kaydının olmaması gerekmektedir. Özel güvenlik görevlisi olacak kişiler iki farklı türde güvenlik görevlisi olarak çalışabilirler. Bunlardan birisi, Silahlı özel güvenlik görevlisi diğer silahsız özel güvenlik görevlisidir. Her iki görev alanı için bazı şartların tamamlanması gerekir. Silahlı özel güvenlik görevlisi olabilmek için 21 yaşını doldurmak gerekir. Eğitim olarak en az lise mezunu olmak şartı aranır. Silahsız özel güvenlik görevlileri için, 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Ayrıca, en az sekiz yıllık ilköğretim mezunu olmak şartı aranır. Bay ya da bayan adaylar bu şartları sağladıkları takdirde Özel güvenlik görevlisi olabilmek için başvuru yapabilirler.

Güvenlik Görevlilerinin Sorumlulukları ve Görevleri Nelerdir?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişiler özel güvenlik görevlisi olarak hangi işi yapacaklarını bilmek isterler. Özellikle çalışma alanları ve yetkileri önemlidir. Güvenlik görevlilerinin sorumlulukları ve görevleri nelerdir? Özel güvenlik görevlilerinin güvenliği sağlamak için birçok yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır. Güvenliği sağlamakla sorumlu oldukları alanlardan geçen kişilerin üstlerini arama, eşyalarının kontrolünü yapma, duyarlı kapıdan geçirme işlemlerini yaparak güvenlik sistem geçişini sağlamaktadırlar. Spor maçları, konser, toplantı ve sahne gibi çeşitli etkinliklerde kimlik kontrollerinin yapılmasını sağlamaktadırlar. Güvenlik görevlileri, deprem, yangın gibi çeşitli afet olaylarında iş yerine ve evlere girerek kontrolleri gerçekleştirirler. Bununla birlikte, hakkında mahkûmiyet kararı ya da yakalanma emri verilen kişileri bulma ve yakalama işlemlerini yaparlar. Özel güvenlik görevlisi, bulunmuş ve terk edilmiş olan eşyaları emanete alırlar. Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'nun bazı maddelerine istinaden zor kullanma işlemlerini yaparlar.

Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Alanları

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenler nasıl özel güvenlik olunacağını, özel güvenlik olduktan sonra ne gibi görevlerin yerine getirileceğini ve iş olanaklarını öğrenmek isterler. Özel güvenlik görevlilerinin çalışma alanı oldukça geniştir. Hastanelerde, sitelerde, tiyatro ve sahne gibi çeşitli etkinlik ve organizasyonlarda, bankalarda, okullarda ve birçok yerde çalışma olanağı bulmaktadırlar. Özel güvenlik görevlisine ihtiyaç çok fazla olduğu için çalışma alanları da çok fazla olmaktadır. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak olan kişiler gece ve gündüz görev almaktadırlar. Çoğu zaman vardiyalı sistemde çalışmaktadırlar.  Özel güvenlik görevlileri silahlı ya da silahsız özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilirler. Silahlı ya da silahsız özel güvenlik görevlileri için çalışma alanları da farklılık gösterebilmektedir. Bazı kurumlar silahsız özel güvenlik görevlisi bulundururken, bazı sektörlerde silahlı özel güvenlik görevlisi istihdam edilmektedir.

Özel Güvenlik Görevlisi Olma Zorlukları Nelerdir?

Özel güvenlik görevlisi olarak hem gece hem gündüz çalışılması gerekebilir. Ayrıca özel güvenlik görevlilerinin çalışma saatleri esnek ve fazla olmaktadır. Yağmur, kar, soğuk gibi olumsuz hava koşulları mesleklerini yapmalarına engel değildir. Bu sebeple özellikle esnek çalışma saatinde ve vardiyalı sistemde çalışabilecek olan kişilerin özel güvenlik görevlisi için başvuru yapması gerekir. Bu mesleğe girmeden önce tüm zorluklarının bilinmesi ve araştırılması önemlidir.

Özel Güvenlik Görevlileri Polis Olabilir mi?

Ülkemizde her geçen gün polise olan ihtiyaç arttığından dolayı sıklıkla polis alımları olmaktadır. Polislik mesleğini güvenli bir şekilde yapacak olan kişilerin özel güvenlik görevlilerinden olabileceği konusu her zaman için gündemde olan ve merak edilen bir konudur. Özel güvenlik görevlilerinin bu meslekten polislik mesleğine geçebilmeleri için çeşitli çalışmalar yapıldı fakat uygulamada ger hangi bir gelişme sağlanmadı. Bu yüzden hali hazırdaki mevzuata göre özel güvenlik görevlileri, polislik mesleğine geçemezler. Polis olmak için polis olma şartları harifye sağlanmalıdır.

Özel Güvenlik Görevlileri Bıyık, Sakal Bırakabilir mi, Dövme Yaptırabilir mi?

Bıyık bırakma konusu her meslek için merak edilen bir konudur. Özel güvenlik görevlilerinin bıyık ya da sakal bırakıp bırakamayacakları önemlidir. Çünkü bu mesleği yapacak olan kişilerin özel güvenlik görevlisi mesleğine başvuru yapmadan önce detaylı araştırma yapmaları önemlidir. Özel güvenlik görevlisi olduktan sonra bıyık ya da sakal bırakma konusunda bir yasaklama yoktur. Yani özel güvenlik görevlisi olan kişiler isterlerse sakal ya da bıyık bırakabilecekleri gibi dövme de yaptırabilirler. Dolayısıyla özel güvenlik olma şartları içinde sakal ya da bıyık bırakılamayacağı gibi bir şart bulunmamaktadır. Fakat güvenlik görevlisi olarak çalışılacak kurum özel nitelikte olduğundan dolayı, özel kurumun kendi içinde bu konuda herhangi bir kuralının olup olmadığı önemli olmaktadır. Yani özel kurum eğer sakal ya da bıyık bırakma konusunda kural getirmişse özel güvenlik görevlisi olarak iş başı yapacak olan kişilerin bu kurala uymaları gerekmektedir.

Özel Güvenlik Görevlisi Nasıl Olunur?

Özel güvenlik görevlisi silahlı ya da silahsız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Özel güvenlikle ilgili eğitim veren kurumlardan sertifika alınması ile birlikte özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlanabilir. Bunun yanı sıra yapılan sınavdan başarılı olmak en önemli şartlardandır. Sınavlar her yıl yapılmaktadır. Sınavların düzenlenmesini Emniyet Genel Müdürlüğü yerine getirmektedir. Sınavın ismi kısaca ÖGS olmaktadır. Sınavı geçmek şartları da bulunmaktadır. Özel güvenlik Görevlisi sınavları her yıl altı kez yapılmaktadır. Sınavda başarılı olma şartı belirli bir puana bağlanmıştır. Yani sınavı geçebilmek için en az olarak 60 puan alınmalıdır. 60 puan ve üstü bir puan alanlar özel güvenlik görevlisi olabilirler.

Özel güvenlik eğitimi sonucu sertifika vermeye yetkili olan firmalar araştırılmalı ve bu firmalardan eğitim alınmalıdır. Özel Güvenlik Görevlisi sınavının ilk girişte kazanılamaması durumunda ardı sıra dört sınava daha girme hakkı vardır. Fakat tekrar sınava girmek için sınav harcının ödenmesi gerekir. İki farklı özel güvenlik görevlisi bulunmaktadır. Silahlı özel güvenlik görevlisi ve silahsız özel güvenlik görevlisidir. Her iki güvenlik görevlisi için de aranılan şartlar ve istenilen evraklar farklı olmaktadır. Bununla birlikte, her iki güvenlik görevlisi için verilen eğitimler farklı planlanmıştır. Silahlı özel güvenlik görevlisinin eğitim süresi 120 saat olmaktadır. Bu dersler temel derslerdir. Temel dersler yaklaşık olarak on beş gün sürmektedir. Bununla birlikte, üç gün boyunca silah dersi verilir. Silah dersi hem teorik hem de uygulamalı öğretilir. Silahsız özel güvenlik eğitimleri için toplam der süresi yaklaşık olarak 100 saat olmaktadır. Bu temel dersler on beş gün boyunca verilir. Eğitimlere zorunlu katılım bulunmaktadır. Devamsızlık hakkı belirlenmiştir. Belirlenen devamsızlık süresini kesinlikle aşmamak gerekir.

Özel Güvenlik Görevlisi Olma Şartları Nelerdir?

Her dönem çalışma alanı oldukça fazla olan güvenlik sektöründe, özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak için birçok kişi başvuru yapmaktadır. Özel güvenlik görevlilerin iş olanaklarının fazla olması sebebiyle bu mesleği yapmak isteyen kişiler oldukça fazladır. Bu yüzden özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişiler nasıl özel güvenlik görevlisi olabileceklerini merak ederler. Özel güvenlik görevlisi ne iş yapar? Özel güvenlik görevlisi hangi sektörlerde ve hangi şartlarda çalışabilir? Ve en önemlisi de özel güvenlik görevlisi olabilme için hangi şartları sağlamak gereklidir?

Özel güvenlik görevlisi olmaya karar verenler için, nereye nasıl başvuru yapacakları konusu da önemlidir. Özel güvenlik görevlisi olabilmek için bulunulan ilde özel güvenlik sertifikası vermeye yetkili kurumlara başvurmak gerekir. Yetkili kurumların araştırması yapıldıktan sonra, şartları sağlıyorsanız başvurabilirsiniz. Özel güvenlik sertifikası vermeye yetkili olan kurumlara başvuru yaptıktan sonra kurum tarafından eğitim programına dahil edilirsiniz. Kurumların verdikleri eğitimler silahlı ya da silahsız özel güvenlik görevlisine göre farklılık göstermektedir. Eğitimler çok çeşitli alanlarda verildikten sonra sınav yapılır.

Sınavlar, her sene tam altı kez yapılmaktadır. Sınavları Emniyet Genel Müdürlüğü düzenler. Sınavda başarılı olmak şartı vardır. Sınavda başarılı olmak için sınavdan en az 60 puan alınmalıdır. Sınava bir yılda 6 kez girebilirsiniz. Eğer sınavı ilk girişte kazanamazsanız, bundan sonra gireceğiniz sınavlara sınav harcı ödemeniz gerekir. Özel güvenlik olma şartları kapsamında, silahlı ya da silahsız olmak üzere olunacak olan özel güvenlik görevlileri için farklı belgeler istenmektedir. Bunun yanı sıra silahlı ya da silahsız olarak aranılan şartlarda farklıdır. Bu yüzden her iki durumda da özel güvenlik görevlisi olabilmek için bazı şartların tamamlanması gerekir. Şartlar sağlandıktan sonra özel güvenlik görevlisi olarak başvuru yapılmaktadır. Özel güvenlik görevlisi olabilmek için gerekli olan şartlar nelerdir? Her şeyden önce özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydı temiz olması çok önemlidir. Silahlı özel güvenlik görevlisi olabilmek için temel şart 21 yaşını doldurmak ve en az lise eğitimini tamamlamış olmaktır. Ayrıca hem bayanlar hem de baylar özel güvenlik görevlisi olabilmek için başvuruda bulunabilirler.

Özel Güvenlik Eğitimi Kurs Kayıt Şartları

Özel güvenlik olma şartları içinde zorunlu olan eğitim ve kurs kayıtları için bazı koşulların sağlanması gerekir. Hem silahlı hem de silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek ve bunun için de eğitimlere katılmak için aranılan şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak özel güvenlik olma şartları içinde en önemli şartlardandır.
 • Zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, devletin şahsiyetine yönelik işlenen suçlar, hileli iflas, emniyeti suistimal suçu, istimal ve istihlak kaçakçılığı haricinde olan kaçakçılık suçu, alım ve satımlara fesat karıştırma, resmi ihalelere fesat karıştırma, laf atma, ırza tasallut, devlet sırlarını açığa vurmak, fuhşa teşvik, sarkıntılık, kadın , kız, çocuk kaçırma, fuhuş için aracılık etmek, uyuşturucu madde kaçakçılığı, uyuşturucu madde kullanımı suçlarından hüküm giymemiş olmak şartı aranmaktadır.
 • Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi olmak için eğitimlere katılabilecek olan kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları şartı aranır. Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olmak için eğitimlere katılabilecek olan kişilerin ise 21 yaşını doldurmuş olmaları şartı aranmaktadır.
 • Kamu haklarından dolayı yasaklı olmamak gerekir.
 • Akıl hastası olmamak gerekir.
 • Vücut olarak özürlü olmamak şartı vardır.
 • Boy ve kilo şartlarını sağlamak önemlidir.
 • İstenilen evrakların tamamlanması gerekir.
 • Silahlı Özel Güvenlik eğitimine katılmak isteyen kişilerin en az lise mezunu olmaları gerekir. Silahsız Özel Güvenlik eğitimlerine katılacak olan kişilerin en az ortaokul ya da ilköğretim mezunu olmaları şartı aranır. İlköğretim eğitimi 8 yol süren eğitimdir.

Silahlı Özel Güvenlik Olma Şartları Nelerdir?

Silahlı özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak olan kişiler özel kurumlarda, okullarda, hastanelerde, özel şirketlerde ve kamu sektöründe görev almaktadırlar. Silahlı özel güvenlik olma şartları;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı
 • En az lise veya dengi mezunu olmak
 • 22 yaşında olmak (yani 21 yaşının gün ay yıl olarak tamamıyla dolması ve 22 yaşından gün alınması şartı istenir.)
 • Akli dengenin yerinde olması
 • Yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak
 • Hapis cezasının olmaması
 • Çok ciddi hastalığının ya da rahatsızlığının olmaması
 • Vücut sağlık yapısının yerinde ve iyi olması
Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi;

Özel güvenlik olma şartları kapsamında zorunlu olan eğitimlere katılmak için de bazı şartların tamamlanması önemlidir. Silahlı özel güvenlik eğitimine en az lise mezunu olan ve 21 yaşını doldurmuş olan kişiler katılabilmektedir. Eğitim yaklaşık olarak 4 hafta sürebilmektedir. Eğitimde verilen dersler geniş kapsamlıdır. Özel güvenlik eğitimi tamamlandıktan sonra sınav yapılır. Sınav Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetiminde yapılır. Silahsız bölümde 100 soruluk bir sınav yapılır. Silahlı bölümde ise 25 soru vardır. Sınavlar test usulüdür. Bunun yanı sıra uygulamalı atış sınavları da yapılmaktadır. 100 sınav sorusunun puan değeri 1 olmaktadır. Sınavdan en az 60 puan alan kişi başarılı olur. Diğer 25 sorunun her birinin değeri 2 puan olmaktadır. Uygulamalı atış sınavındaki her vuruş puanı 10 olmaktadır. Uygulamalı atış sınavı ile silah bilgisi soruları beraber olarak değerlendirilmektedir.  Özel güvenlik sınavında 60 puan alıp başarılı olan adaylara silahlı özel güvenlik sertifikası verilir. Sertifika, Özel güvenlik şube müdürlüğü ve Valilik onaylıdır. Silahlı özel güvenlik eğitiminde verilen dersler:

 • Güvenlik Tedbirleri
 • Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları
 • Temel ilk yardım
 • Kişi Koruma
 • Kalabalık yönetimi
 • Teorik Silah Bilgisi Eğitimi
 • Etkili iletişim
 • Silah eğitimi-uygulamalı
 • Güvenlik sistemleri ve Cihazları
 • Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlere Müdahale Tarzı
 • Genel kollukla ilişkiler
 • Uyuşturucu Madde Bilgileri
Silahlı Eğitim Genel Uygulamalar

Özel güvenlik olma şartları için verilen eğitimler kapsamında silahlı uygulamalar önemli yer tutar. Silahlı atışın yapıldığı uygulama derslerinde ilk yardım için uzman olan kurum doktoru atış yapılacak poligonda hazır beklemektedir. Atış güvenliği tam olarak sağlanmaktadır. Bununla birlikte kişinin sağlığı en ön planda tutularak tüm önlemler alınır. Atış sınavının yapılacağı poligonda atış uzmanları bulunmaktadır. Atış eğitimleri ve sınavları uzman eğitmenler kontrol ve gözetiminde yapılır. Yapılan eğitim iki aşama olarak tamamlanır. Birinci aşamada teorik olarak silah eğitimi anlatılır. Teorik olarak anlatılan dersler hem atıcılık hem de nişan alma ayrıntılarını içermektedir. Bununla birlikte silahların mekanik yapısı öğretilir. İkinci aşamada ise uygulamalı atış eğitimi yer almaktadır. Silah farklılıkları olduğu için 3 farklı silah türüyle atış yapılır. Bu silahlar 7,65 mm, uzun 9 mm ve kısa 9 mm çaplarında olmaktadır. Atış eğitiminde atış için neler yapılması gerektiği analiz edilerek kişinin atış yaptıktan sonraki hataları değerlendirilir. Böylece hatalarını düzeltmesi için nelere dikkat etmeleri gerektiği öğretilmiş olur. Bu şekilde verilen uygulamalı eğitimler ile kişinin bireysel olarak atışla ilgili becerisi gelişmiş ve en üst düzeye çıkarılmış olur.

Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olma Şartları Nelerdir?

5188 sayılı Kanun maddelerine göre Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için silahsız eğitimin alınması en önemli koşullardan birisidir. Bununla birlikte, en az ilköğretim eğitimini tamamlamak ve 18 yaşını doldurmuş olmak şartı aranmaktadır. İlköğretim eğitimi yeni sistemde 8 yıllık bir eğitimi kapsamaktadır. Eski sistemden mezun olanlar için ortaokul mezunu olmak şartı önemlidir. Bu en önemli şartların yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir. Hapis cezası almamış olma ve yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak gerekir.  Silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için başvuru yapacak olan kişinin genel sağlık durumunun iyi olması gerekir. Akıl hastası olmamalıdır. Bununla birlikte bedensel özrünün bulunmaması şartı aranır. Silahsız Özel Güvenlik Eğitimlerini tamamladıktan sonra gireceği sınavlardan başarılı olması en önemli özel güvenlik olma şartları kapsamındadır. Sınavlarda başarılı kabul edilebilmesi için en az 60 puan ve üstü alması gerekir.

Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi

Özel güvenlik olma şartları içinde eğitim önemlidir. Silahsız özel güvenlik eğitimine katılabilmek için en az ilköğretim eğitimini tamamlamak ve 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Silahsız özel güvenlik eğitimleri yaklaşık olarak üç hafta sürmektedir. Çeşitli ders içerikleri bulunmaktadır. Silahsız özel güvenlik eğitimleri verildikten sonra sınav yapılır. Sınavlar Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından denetlenir. Sınavda 100 soru vardır. Sınavlar test usulüdür. Bununla birlikte, her sorunun değeri 1 puan olmaktadır. Sıvada başarılı olabilmek için en az 60 puan almak zorunludur. Silahsız özel güvenlik eğitimini tamamladıktan sonra sınavı başarılı bir şekilde geçen kişilere sertifika verilir. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Valilik tarafından onaylı olan eğitim sertifikaları, eğitim alınan kurum tarafından verilmektedir.

Silahsız Özel Güvenlik Eğitiminde Verilen Dersler;

 • Kalabalık Yönetimi
 • Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları
 • Güvenlik Sistem ve Cihazları
 • Güvenlik Tedbirleri
 • Olay Yeri Koruma
 • Temel İlk yardım
 • Kişi Koruma
 • Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı
 • Uyuşturucu Madde bilgisi, dersleri verilmektedir.
 • Etkili İletişim


Temel Silahsız Güvenlik Sertifikası için Gerekli Olan Belgeler;

 • İkametgâh (e-devlet sisteminden alınabilir.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 4 Adet Vesikalık Resim
 • Diploma Fotokopisi (Öğrenci Belgesi, tasdikname ve benzeri belgeler kabul edilebilir.) Diploma e-devlet sisteminden alınabilir.
 • Polikliniklerden ya da Özel Hastanelerden Alınmış Sağlık Raporu (Heyet Raporu olması gerekir.)

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020, 17:23

Ahmet

33 yaşında eğitmen, öğrenci, araştırmacı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER