Ankara Çankaya Belediyesi Lisans ve Önlisans Mezunu 80 Zabıta Alımı Yapacak 2020

Ankara Çankaya Belediyesi Lisans ve Önlisans Mezunu 80 Zabıta Alımı Yapacak 2020? Ankara Çankaya Belediye Başkanlığına Zabıta Memuru Alımı İlanı 2020? Başvuru Genel Şartları? Başvuru Özel Şartları? Adaylardan İstenen Belgeler? Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi? Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları?

Ankara Çankaya Belediyesi Lisans ve Önlisans Mezunu 80 Zabıta Alımı Yapacak 2020

Ankara Çankaya Belediyesi Lisans ve Önlisans Mezunu 80 Zabıta Alımı Yapacak 2020

Ankara Çankaya Belediye Başkanlığına Zabıta Memuru Alımı İlanı 2020

Aşağıda Personel Alımı İlanı Tam Metninde unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer koşulları taşıması halinde belirtilen boş kadrolara açıktan atamayla zabıta alımı yapılacaktır.

Alımı Yapan Kurum: Ankara Çankaya Belediyesi

Alımı yapılan kadro: Zabıta

Alım Sayısı: 80

Zabıta nedir? Ne iş yapar? buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Genel Şartları

 • Türk vatandaşı olması şartı,

 • Kamu haklarından mahrum olmaması,

 • Kasten işlenen suçtan bir yıldan daha fazla hapis cezasına veya affa uğramış olsa dahi devlete karşı suçlar, anayasal düzene ve işleyişine karşı suçlar yapan, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat, edimin ifasına fesat, kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.

 • Askerlik yapmış veya muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da sınıfa geçirilmiş olması gerekir,

 • Akıl hastalığı ve bedensel engeli olmamalıdır,

 • Aranan diğer başvuru koşullarını taşımalıdır.

Başvuru Özel Şartları

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari öğrenim koşulunu taşımalı ve bu öğrenimle alakalı olarak Ortaöğretim 2018 KPSSP94 Önlisans 2018 KPSSP93 ve lisans 2018 KPSSP3 türünde KPSS alımı yapılacak unvanların belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olması gerekir,

 • Daha önce çalıştığı kamu kurumlarında ahlaki ve disiplinsizlik nedenleriyle çıkarılmamış olmak,

 • Tartılma ve ölçülme işlemleri belediye tarafından yapılacak ve kişi aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla yapılacak olup erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmıyla kilosu arasında 10 kg.dan fazla ya da eksik fark olmaması gerekir. Tespitler belediye tarafından yapılacaktır.

 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmuş olması gerekir,

 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartı aranmaktadır.

Adaylardan İstenen Belgeler

 • Başvuru formu belediyenin internet sayfasından temin edilecek,

 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,

 • Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği,

 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği,

 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı olması gerekir,

 • Erkek adayların askerliğe dair ilişiği olmadığına dair beyanı,

 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı olması gerekir,

 • Sürücü belgesinin aslı ya da fotokopisi,

 • Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf şartı aranmaktadır.

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

 • Adaylar başvuru belgelerini 23.06.2020 Salı gününden 29.06.2020 Pazartesi günü saat 17.00’ ye kadar Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü içerisindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine teslim etmeleri gerekir.

 • Başvurular şahsi olarak yapılacak.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

 • Sözlü ve uygulamalı sınav 06 Temmuz- 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yine aynı hizmet binasında yapılacak (Çankaya Belediyesi Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü).

 • Sınavlar saat 09.00 da başlayacak.

Sözlü Sınav

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

 • Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsamaktadır.

Uygulamalı sınav

 • Kadro unvanıyla alakalı mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde olacaktır.

Mert Ardıç

24 yaşında, Psikolog, araştırmacı, okur, yazar.


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER