Biyomühendislik Bölümü Nedir? Biyomühendislik Mezunları Ne İş Yapar?

Biyomühendislik bölümü nedir? Biyomühendislik çalışma alanları. Biyomühendislik mezun maaşları ne kadar? Biyomühendislik iş imkanları.

Biyomühendislik Bölümü Nedir? Biyomühendislik Mezunları Ne İş Yapar?

Biyomühendislik Nedir?

Günümüzde en önemli bilim dallarından ve bugünün, geleceğin mesleklerinden biri olan biyomühendislik ; biyoloji, biyolojinin dallarından olan moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, gen çalışmaları, hücre yapısı hücre metabolizması  ve mühendislik çalışmaları, malzeme biliminde meydana gelen ilerlemeler, değişim ve dönüşümler ile gelişim gösteren mühendislik etiği ve mühendislik ilkeleri ile gelişen, biyoloji tekniklerini kullanarak canlı sistemler ve bu sistemlere yönelik olarak karşılaşılan sorunlara yönelik çalışmalar gerçekleştiren bilim dalıdır. Ana bilim dalı olarak kabul edilen bir bilim dalı olan biyomühendislik, biyopress mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, genetik mühendisliği, hücresel mühendislik , moleküler mühendislik, biyoteknoloji gibi alt dalları içerisinde barındırmaktadır. Çoğunlukla biyosistem mühendisliği gibi bölümlerle karıştırılmaktadır. 

Hızlı gelişim ve ilerlemeler kaydeden bir bilim dalıdır. İnsan dünyasının hızlı bir şekilde sağlık tehditlerine açık hale gelmesi ve sorunların küresel sınırların kalkma ile küresel boyutlu etkisinin hissedilmesi biyomühendislik çalışmalarının hız kazanmasına sebep olmuş ve bu bilim dalının önemini arttırmıştır. Hem biyolojik -  anatomik çalışmalar hem de mühendislik alanı ile ilgili çalışmalar bir arada yürütülmektedir. Yenilenebilir teknolojiye yönelik faaliyetler biyomühendislik alanında da gerçekleştirilmektedir. Teknolojik çalışmalar ve bilimde meydana gelen gelişmeler sıklıkla biyomühendislik çalışmalarının daha dikkat çekmesine ve orta koyulan ürünlere olan ilgiyi arttırmaktadır.

Biyomühendislik Çalışma Alanları Nelerdir? İş İmkanları Nelerdir?

Biyoloji temelli bilim alanlarından biri olan biyomühendislik, geniş bir çalışma alanına sahip olduğundan biyomühendislik iş imkanları da geniştir. Geleceğin ve bugünün önemli ana bilim dallarında biridir. Çok çeşitli alanlarda çalışmalar ortaya koymaktadır. Biyomühendisliğin temel çalışma alanları : Gıda maddeleri, Hidrojen, biyogaz gibi enerji kaynağı maddeler, Antibiyotik, hormon,mineral ilaçları, hastalıklara yönelik olarak geliştirilen aşılar ve hastalık tanı kitleri, Enzim, ko-enzim, aminoasit, organik asitler, polimerler gibi biyo - kimyasal maddeler, yapay organlar ve biomaterial üzerinde çalışmalar yürütülen biyomedikal sistemler, biyoteknolojik yöntemler aracılığı ile türler arasında ( kendi türü haricinde ) gen aktarımı yapan transgenik hayvan ve bitkiler, su arıtma sistemleri, madencilik çalışmaları, şehir atıklarının değerlendirilmesi ve işlenmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Genetik aktarımlar, gen analizleri, biyolojik testler, sitolojik - toksite testleri olarak adlandırılan canlıların doğrudan ya da dolaylı ( difüzyon ) yollar ile  toksit seviyesini belirleyen testler, biyolojik üretim ve çoğaltma süreçleri, reaktör, biyolojik malzemelerin geliştirilmesi ve üretimi, aşı içeriğinin geliştirilmesi ve üretimi, tanı kiti geliştirilmesi ve üretilmesi gibi farklı olanlarda çalışmalar bulunmaktadır. Sağlık sektörü başta olmak üzere tarım, gıda- gıda üretimi, ilaç sektörü, endüstriyel üretim gibi geniş yelpazeli çalışma alanı mevcuttur. Tübitak , Bilimsel Araştırma Projeleri ( BAP ) gibi kurumlarla araştırma projeleri ve çalışmaları yürütülerek bilimsel çalışmalara katkı sağlanabilmektedir.

Biyomühendislik Bölümü Nedir, Biyomühendislik Bölümünün Amaçları Nelerdir?

Çoğunlukla üniversitelerin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültelerinde (Yaşam ve doğa bilimleri Fakültesi) yer alan bölümlerden biri olan biyomühendislik bölümü, birçok farklı alanlar ile ilgili çalışmalar ortaya koyan ve 4 yıllık eğitim verilen bir bölümdür. Biyolojik tasarımlar, mühendislik çalışmaları, genetik teknolojileri çalışmaları, molekürel genetik çalışmaları, mühendislik ilkeleri ve prensipleri ile çalışan bir disiplindir. Tıbbi görüntüleme teknolojisi geliştirilmesinden, transgenetik çalışmalara, doku mühendisliği çalışmalarından, belli amaca yönelik olarak geliştirilen bakteriler, su arıtım sistemlerine kadar farklı çalışmalar yürütmektedirler.

Günümüzün en önemli bölümlerinden biri olan bu bölüm; elektrik ve elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar temelli çalışma, malzeme ve metalürji mühendisliği, kimya ve biyoloji gibi çeşitli sayısal bilim mühendislik bölümlerine yönelik eğitimleri içeren hem mühendislik hem de mühendislik temelli bir bölümdür. Öğrencilerin pek çok bilim alanında bilgi sahibi olmasını, kendisini geliştirmesini ve farklı alanlarda da aldıkları eğitimler ile uzmanlaşması sağlamaktadır. 4 yıllık bir bölüm olan Biyomühendislik bölümü verilen 8 yarı yıllık eğitimde bölüm öğrencilerinin farklı alanlarda bilgi sahibi olmasını amaçlamaktadır. Bölümü başarı ile tamamlayıp mezun olan öğrenciler Biyomühendis unvanı alırlar.

Bu bölümde canlı sistemlerinin tamamı üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Çeşitli canlı sistemlerinin sorunlarına yönelik çözümler üretilmesi, insan vücudunun anatomik yapısının incelenmesi, anlaşılması sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik onarım gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar gibi bilimsel ve nesnel verilere dayalı etik ilkeler çevresinde tanı konulması ve tedaviler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasına öncülük etmektedir. Özellikle küreselleşmenin getirilerinden biri olan uzam- zaman ayrımının ortadan kalkması ve küresel sınırların ortadan kalkması ile beraber yaşanan olayların etkisi bölgesel sınırları aşıp küresel boyutta etki yaratmaktadır. Salgın hastalıklar vb. gibi yaşanan krizler küreselleşme ile büyük problemler haline gelmiştir. Özellikle daha hızlı yayılan salgın hastalıkların doğru teşhis edilmesi, doğru tedavinin geliştirilmesi biyomühendisliğin en önemli amaçlarından biridir. Gelecek nesillerin de sağlıklı yaşam sürmesini garanti altına almaya, korumaya yönelik çalışmalar yürüten biyomühendislik insanlığın sağlığını ve gelecek nesillerin sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Bölüm öğrencilerinin farklı perspektiflerden bakıp değerlendirmeler yapan, çok yönlü düşünebilen, toplumsal problemler konusunda farkındalık sahibi bireyler olması, etik değerler çerçevesinde çalışmalar yürütmesi, üretken ve hedef odaklı çalışan, eleştirel ve sorgulayıcı, soru soran, araştıran, çözüm odaklı, girişimci ruhlu, yaratıcı ve akılcı, takım çalışmasına uyumlu, öğrenmekten sıkılmayan bireyler olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Biyomühendislik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Biyomühendislik bölümü, sayısal puan türüyle tercihi yapılan, üniversitelerin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültelerinde 4 yıllık eğitim veren bir bölümdür. Eğitim dili İngilizce olduğunda bir yıllık hazırlık- dil eğitimi zorunluluğu bulunmaktadır. Hazırlık sınıfına başlamadan yapılan sınavda dil yeterliliğinin olduğunun tespit edilmesi ile hazırlık sınıfı okunmadan lisans eğitimine başlanmaktadır. Pek çok okulda eğitim dili İngilizce ağırlıklıdır.  Multi discipliner bir bölüm olması sebebi ile farklı disiplinler ile ilişki ve etkileşim halindedir. Tıp, biyoloji, genetik, mühendislik, kimya ,elektrik, bilişim gibi çeşitli alanlarda eğitim ve öğretim sunmaktadır.

Mühendislik bölümü dersleri ve biyoloji bölümü dersleri ağırlıklı olan biyomühendislik bölümünde 8 yarı yıl süren eğitim döneminde biyokimya, fizikokimya, moleküler biyoloji, akışkan mekaniği, genel kimya, Bağışıklık bilimi, Hayvan doku çeşitleri, biyomühendislik tasarımı ,mikrobiyoloji, biyopress mühendisliği, temel bilgisayar bilimleri, genel kimya, biyotermodinamik, difansiyel denklermler, biyomalzemeler , hücre biyolojisi, polimer bilimi, mühendislikte ısı transferi, genetik mühendisliği, biyoreaktör tasarımı, matematiksel modelleme, biyoproses mühendisliği, biyomedikal elektronik çalışmaları, teknik resim, stokiyometri, mikrobiyoloji, veri analizi gibi dersler verilmektedir. Bu derslerin yanı sıra ortak ders olarak birinci yılda Atatürk İlke ve İnkılapları dersi ve Türk Dili dersleri iki yarı yıl ortak ders olarak verilmektedir. Akademik anlamda bilgi birikimine sahip öğrenciler yetiştirilmektedir. Bu bölümden mezun olan öğrencilerin farklı konularda ve alanlarda yorum ve değerlendirme yapabilmesi ve bu değerlendirmelerin çıktılarının analiz edebilme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

 Biyomühendis Ne İş Yapar?

Çeşitli alanlarda eğitim gören biyomühendisler hem mühendislik hem de biyoloji eğitimi almaktadırlar. Geniş çalışma alanı yelpazesine sahip biyomühendisler, Mezun olduktan sonra Gıda, sağlık, ilaç, ormancılık, balıkçılık, bitkisel üretim, hayvansal üretim biyokimya sektörü, enerji sektörü, biyomedikal, maden çalışmaları, bitki ve hayvan çalışmaları, geri dönüşüm faaliyetleri, arıtma çalışmaları gibi pek çok alanda çalışabilirler. Biyomühendisliğin yanı sıra biyoteknoloji alanında da çalışmalar yürütülebilir. Malzeme tasarımı, sorun tespiti ve çözüm geliştirme, uygun aracı geliştirme, gerekli üretim planını oluşturma biyoteknolojik üretimlerin planının yapılması, gıda, ilaç, biyokimyasal madde üretimlerinin gerçekleştirme sürecini takip etme gibi çalışmalar gerçekleştirirler. Çalışma ortamları çoğunluk ile laboratuvarlardır.

Çok fazla iş imkânı olan bir bölümdür. Hem kamu hem de özel sektörde iş imkânı bulabilen biyomühendisler, yapay uzuvlar, işitme araçları vb. gibi ihtiyaçlar üzerine çalışabilirler. Tıp ve mühendislik, gen alanında çalışma yapan yerlerde iş bulabilirler. Devlet hastaneleri, özel hastaneler, laboratuvarlar, farmakolojik çalışmalar yapan firmalar, TSE, genetik tanı merkezleri, aşı üretim ve geliştirme merkezleri, biyomedikal üretim yapan firmalar biyomühendislerin çalışma imkânı bulabilecekleri yerlerdir.

Üniversite eğitimini başarı ile tamamlayan biyomühendis adayları isterlerse akademik kariyer yaparak araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ya da öğretim üyesi olarak üniversitelerde çalışabilirler. Üniversitelerin Fen Fakültelerine, Tıp Fakültelerine, Eczacılık Fakültelerine, Çevre ve Ziraat ile ilgili bölümlerine bağlı olarak çalışabilirler. Ar - Ge çalışmalarında ve klinik araştırmalarda da görev yapma imkanı olan biyomühendisler ekmek mayası üretiminden rekombinant enzim üretimine kadar biyoteknolojik üretimlerde ya da geleneksel ürün üretimlerinde çalışabilirler. Bireysel çalışma ve girişimciliğe de uygun bir bölümdür, şirket kurularak biyomühendislik çalışmalarını özel olarak da yürütülebilme imkânı bulunmaktadır.

Biyomühendis Maaşları Ne Kadar 2021?

Biyomühendislik bölümünden mezun olan bireyler kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde iş bulabilme imkanına sahiptir. Kurumların verdikleri maaşlar çalışanın statüsüne, departman, çalışma yoğunluğu, kurumun iş politikası vb. Faktörlere göre değişkenlik göstermektedir.

Maaş konusunda belirleyici bir diğer faktör de çalışılan kurumun kendisidir. Kurumların pek çoğu kendisine özgün maaş sistemine sahiptir. Çalışma süresinde kazanılan deneyim ile beraber alınan maaşlar da artış olmaktadır. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen biyomühendislerin KPSS sınavına girerek gerekli olan puanı alıp, atanmaları gerekmektedir. Kamu kurumunda çalışan biyomühendislerin özel kurumlarda çalışan biyomühendislere göre maaşları daha fazladır. Pek çok yerde maaşlar standart bir başlangıç ücreti ile başlayıp geçen zamana, terfiye ve bazı faktörlere göre artış göstermektedir.

  • Yeni başlayan biyomühendis maaşları 3.000 TL
  • 5 yıl tecrübeli biyomühendis maaşları 6.000 TL
  • 10 yıl üstü tecrübeli biyomühendis maaşları 11.000 TL

Biyomühendis olarak çalışıp yüksek maaş alan kişiler elbette mevcuttur ancak az sayıda yatırım yapan yerli şirket olduğundan Türkiye’de iş imkanları diğer ülkelere göre azdır. Dolayısıyla mesleğin ilk yılları zorlu geçmektedir.

Biyomühendislik Bölümü Zor Mu?

Üniversitelerin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültelerinde çoğunlukla İngilizce dili ile 4 yıl eğitim verilen biyomühendislik bölümü sayısal yetenek gerektiren, özellikle biyoloji, tıp alanında ilgi gerektiren bunun yanı sıra mühendislik alanında gerekli olan teknik bilgilere ilgi gerektiren bir bölümdür. Pek çok okulda öğretim dili İngilizce olan biyomühendislik bölümü , hem tıp bilgisi hem de mühendislik alanı ile ilgili teknik eğitim gerektiği için yoğun eğitim içeriği olan bir bölümdür. Dersler sıkı takip edilmelidir. Tıp  biyoloji içeriğinden dolayı yapılan çalışmaların dikkatlice gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Laboratuvar ortamında deneysel çalışmalara ilgili olunması gerekmektedir. Farklı alanlarda çalışabildiği için bu alanlarda çalışabilecek bilgi birikimine ve gerekli özelliklere sahip olunmalıdır. Bölümde okuyan bireyin kendisini hem kişilik olarak hem de biyoloji- mühendislik akademik birikim bakımından geliştirmesi gerekmektedir. Yeniliklere açık, araştırmacı, sorgulayıcı, meraklı, yeniliklere çabuk uyum sağlayabilen, idealist olma gibi özelliklere sahip olunması gerekmektedir.

İnsan sağlığı, canlılar üzerine çalışmalar gerçekleştirilen bölüm sadece şimdiyi değil gelecek nesillerin yaşam şartlarını da güvence altına almayı hedefleyen bir bölümdür. Bu sebep ile sıkı çalışma gerektirmektedir ve yapılan bir hata büyük sorunlara sebep olabilmektedir. Laboratuvar ortamında santrifüj, ph metre,  filtrasyon, ayırma-saflaştırma işleminde kullanılan kromatografi , spektometre, hassas terazi gibi çeşitli laboratuvar aracı ile çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Kimyasal maddelere ve biyolojik maddelere yönelik alerjisi olan bireylerin bu bölümde çalışmalar yürütmesi sağlığı açısından risklidir.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 21:34

Ahmet

33 yaşında eğitmen, öğrenci, araştırmacı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER