Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir? Mezunları Ne İş Yapar?

Uluslararası ilişkiler bölümü nedir? Uluslararası ilişkiler bölüm tanıtımı. Uluslararası ilişkiler bölümü mezunları ne iş yapar? Uluslararası ilişkiler bölümü nerede okunur?

Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir? Mezunları Ne İş Yapar?

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası ilişkiler bölümü nedir? Uluslararası ilişkiler bölümü hangi üniversitede okunmalı? Uluslararası ilişkiler bölümü mezunları ne iş yapar? İİBF bölümlerinden biri olan Uluslararası ilişkiler bölümü uluslararası çatışma, dış politika, savaş, müzakere, nükleer silahların yayılması, uluslararası ticaret, terörizm, uluslararası kalkınma ve ekonomi gibi birçok alandaki konuların incelenmesinden oluşmaktadır. Aynı zamanda, geniş kapsamlı bakıldığında siyaset bilimi, hukuk, ekonomi, oyun teorisi, sosyoloji ve hatta psikoloji alanlarında kullanılan bir yaklaşım olmaktadır. Uluslararası para fonu (IMF)ve birleşmiş milletler (BM) dünya bankası gibi devletlerin ve devlet dışında bulunan birtakım faktörlerin uluslararası politika içerisindeki etkileşimlerinin araştırılmasına odaklanmıştır akademik bir alandır.

Uluslararası İlişkiler Ne İş Yapar?

Uluslararası ilişkiler bölümü nedir ve ne iş yapar? Uluslararası ilişkiler bölümü, Uluslararası şirketlerin, hükümetlerin, yardım kuruluşlarının politikalarını etkileyebilecek olan ve bütün konularla ilgili araştırmalar yapan bir bölümdür. Aynı zamanda, politika oluşturulmasına da katkıda bulunmaktadırlar. Çeşitli çalışmalar yaparak planlar geliştirirler. Uluslararası ilişkiler mezunları, kuruluşların ve kurumların fonksiyonlarının, faaliyetlerinin ve uluslararası düzeydeki ilişkilerinin etkisini analiz ederek raporlamaktadırlar.

Uluslararası ilişkiler bölümü özel sektör şirketlerine, devlet kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, Ulusların politikalarında oluşturabilmeleri ve yeniden düzenleyebilmeleri için destek olurlar. Şirketlerin, dış ilişkiler ile iyi bir şekilde sağlam temellere dayandırılması ve daha iyi yürütülmesini sağlamak için katkıda bulunurlar. Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olanlar küresel düzeyde bölgesel ve ulusal düzeyde her konunun derinlemesine analiz ederler.

Uluslararası ilişkiler mezunlarının çalışma alanları nelerdir? Uluslararası şirketlerde, medya kuruluşlarında, devlet kurumlarında çalışma alanları bulmaktadırlar. Bununla birlikte, uluslararası ilişkiler mezunlarının iş bulabilmesi için kendilerini her açıdan yetiştirmeleri gerekmektedir. Konuşmalarını ve yazmalarını mükemmel düzeye getirmeleri önemlidir. Kişiler arası ilişkilerin ve becerilerinin çok iyi olması ve bu yönde kendilerini geliştirmiş olmaları önemlidir. Sosyoekonomik ve siyasi bilgilerinin üst düzeyde olması gerekir. Bağımsız araştırma yapabilecek düzeyde kendilerini geliştirmeleri önemlidir. Kendilerini geliştirdikten sonra da oldukça kolay bir şekilde iş bulabilirler.

Uluslararası İlişkiler İş İmkanları Nelerdir?

Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olanların iş fırsatları oldukça geniş bir alandadır. Uluslararası ilişkiler mezunları konsolosluklarda, Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Rekabet Kurumu, Ticaret Bakanlığı, Avrupa birliği bakanlığı, dış işleri bakanlığı, milli savunma bakanlığı gibi bakanlıklarda kariyer imkânına sahip olmaktadırlar. Bu devlet kurumlarına girebilmek için kamu personeli seçme sınavlarından iyi bir derece elde etmeleri gerekmektedir.

Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olanlar bu devlet kurumlarının yanı sıra NATO, ihracat ve ithalat firmaları, birleşmiş milletler, danışmanlık şirketleri, ekonomik ve kalkınma iş birliği örgütü, OECD ve sivil toplum kuruluşları, siyasi danışmanlık şirketleri, UNICEF gibi şirketlerde ve özel sektörde hizmet veren şirketlerde, örgütlerde çalışma imkanları bulmaktadırlar.

Uluslararası İlişkiler bölümünün iş imkanları nelerdir? İş fırsatları, Uluslararası ilişkiler bölümden mezun olan kişilerin kendilerini geliştirilmesi ile oldukça doğru orantılıdır. Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olanların öğrenecekleri dil sayılarını artırmaları kendileri için oldukça büyük bir avantaj yaratacaktır. Böylece iş bulma olasılığı artmış olur. Bununla birlikte, uluslararası ilişkiler mezunları özel sektörde veya kamu sektöründe çalışabilir. Ayrıca, uluslararası ilişkiler bölümü mezunları akademik çalışmalarda yapabilirler.

Kamu Sektöründe İş Fırsatları

Uluslararası ilişkiler mezunlarının kamuda çalışmak için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavına girmeleri gerekmektedir. Fakat uluslararası ilişkiler mezunlarının KPSS sınavlarında başarılı olmaları konusunda hem dezavantaj hem de avantajları bulunmaktadır. KPSS sınav müfredatı içerisinde bulunan derslerde hukuk, maliye, iktisat, muhasebe gibi birçok alan bölümü olan ders vardır. Uluslararası ilişkiler bölümünde okuyanlar ise muhasebe, maliye dersini görmedikleri için oldukça zor sınavlar olmaktadır. Fakat KPSS sınavında özellikle yabancı dil önemli olduğundan uluslararası ilişkiler mezunu bu yönden avantajlı olmaktadır. Özellikle, Dışişleri Bakanlığı ya da farklı bakanlıklar gibi kurum ve kuruluşlarda müfettiş, uzman, danışman gibi unvanlarla çalışabilirler. KPSS A grubu sınavları yazlı ve mülakat şeklinde gerçekleşmektedir. Yazılı sınavı geçenler mülakata girmeye hak kazanırlar. Mülakat sınavını geçtikten sonra 6000 lira maaş ile işe başlanabilmektedir.

Özel Sektörde İş Fırsatları

Özel sektörde uluslararası ilişkiler mezunu olarak çalışmak istiyorsanız mutlaka yabancı dilin çok iyi olması gerekmektedir. Bununla birlikte, iletişimin güçlü olması önemlidir. Özel sektör iş alımlarında kendisine başvuran adayların İngilizce yazma, dinleme, konuşma, okuma yeteneklerinin olmasını mutlaka isterler. Özel sektördeki şirketlerden özellikle dış ticaret departmanlarına başvuru yapabilirler. Yani, özel sektörde dış ticaret uzmanı alımları daha fazladır. Bununla birlikte, özel sektörde bankalarda da çalışma alanı bulunmaktadır. Bunun için bankaların sınavlarına girmek ve sınavlardan başarılı olmak gerekmektedir. Özel sektör maaşları başlangıçta düşük olsa da bu alanda uzmanlaştıkça ücretler de yükselmektedir.

Dış İşleri Bakanlığında Çalışmak

Dört yıllık Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olanlar KPSS sınavına girmeye hak kazanırlar. Kamu Personeli Seçme Sınavı hem yazılı hem de mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmak için KPSS sınavını kazanmak gerekmektedir. KPSS sınavını başarılı bir şekilde geçen uluslararası ilişkiler mezunu kişiler Dışişleri Bakanlığı'nda uzman, meslek memuru, Dışişleri merkez memuru, danışman, konsolosluk ve ihtisas memuru olarak çalışabilirler. Ancak Yabancı Dil Sınavı puanı şartı  mevcut olup puanınızın en az c seviye yani 70 ve üzeri olması beklenmektedir. 

Şirketlerin Dış Ticaret Departmanında Çalışmak

Uluslararası ilişkiler mezunları özel sektörde en fazla dış ticaret alanında çalışmaktadırlar. Yani, şirketlerin dış ticaret departmanlarında çalışabilirler. Uluslararası şirketlerin dış ticaret departmanları aynı zamanda ticaret ve lojistik mezunlarından da alım yapmaktadır. Bu yüzden, özel sektörde kendini iletişim ve dil yönünden geliştirmek oldukça önemlidir.

Bakanlıklarda İş Fırsatları

Kamu sektöründe birçok bakanlıkta denetmen, müfettiş, uzman, kontrolör olarak çalışabilirler. Bunun için KPSS A grubundan istenen puana sahip olmak ve mülakat sınavını geçmek gerekir. Uluslararası ilişkiler mezunları bankalarda da çalışabilirler. Bunun için her banka kendi bünyesinde sınav yapmaktadır. Sınavlar yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınavlarda başarılı olarak bankalarda uzman, müfettiş, kontrolör ya da düz memur olarak çalışabilirler.

Ancak her uluslararası ilişkiler mezunun hayali hariciye yani Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmak diğer bir deyişle diplomat olmaktır.

Uluslararası İlişkiler Nerede Okunur?

Uluslararası ilişkiler nerede okunur veya Uluslararası ilişkiler hangi üniversitede okunur sorusu da merak edilen bir diğer konudur. Dil ve iletişimin yanı sıra okuma ve öğrenmeye açık bir insan profili arayan Uluslararası ilişkiler bölümü isim yapmış üniversitelerde okunur. Uluslararası ilişkiler bölümü Boğaziçi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Bilkent ve Galatasaray gibi bir üniversitede okunmalıdır.  

Uluslararası İlişkiler Mezunu Ne Kadar Maaş Alır?

Uluslararası ilişkiler mezunu maaşları nelerdir? Uluslararası ilişkiler mezunu denildiği zaman ilk önce akla diplomat mesleği gelmektedir. Fakat uluslararası ilişkiler mezunu çalışma alanı sadece diplomatlıkla sınırlı değildir. Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olanlar hem kamu sektöründe hem özel sektörde çok sayıda iş olanağı bulabilirler. Uluslararası ilişkiler mezununun çalışacağı alana, sektöre, unvanına göre alacağı maaş da farklılık göstermektedir. Bu yüzden net bir maaş söylemek mümkün değildir. Uluslararası ilişkiler mezunu maaşları 2021 yılı için 3000 lira ile 10.000 lira aralığında değişebilmektedir.

Bununla birlikte, özel sektörde yeni başlayan kişiler ilk öncelikle az bir ücretle başlarlar. Fakat daha sonra işinde uzmanlaştıkça maaşları da artmaktadır. Kamu sektöründe de kazanılan sınavdaki unvanın niteliği önemlidir. Kamuda müfettiş ya da memur statüsüne göre ücretler değişmektedir. Dış ticaret uzmanının özel sektörde aldığı en düşük aldığı maaş 2500-3000 aralığındayken en yüksek dış ticaret uzmanı 6 bin lira kadar maaş almaktadır. Bankada çalışan uzmanların en yüksek aldığı maaş 6000 olurken en düşük maaşları 4000 civarı olmaktadır. Banka müfettişlerinin aldıkları en yüksek maaş ise 13 bin lira olmaktadır en alt maaş ise 5 bin liradır. Meslekte en yüksek maaş alan grup diplomatlar olup diplomat maaşları oldukça yüksektir.

Uluslararası İlişkiler Zor Mu?


Uluslararası ilişkiler bölümü zor mu? Uluslararası ilişkiler bölümü birçok alan dersi içermektedir. Aslında hem kolay hem de zor bir bölümdür. Hem avantajları hem de dezavantajları bulunmaktadır. Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olduktan sonra iş alanları çok fazladır. Fakat iş alanları çok fazla olmakla birlikte iyi bir işe sahip olabilmek için kendinizi sürekli olarak geliştirmeniz gerekmektedir. Sadece İngilizceyi değil birkaç dil bilmek önemlidir.

Bununla birlikte, güncel mevzuatı sürekli takip etmek, siyaset tarihi, hukuk, dış politika, iç politika uluslararası ilişkiler konularına hâkim olmak ve bu olanlara ilgi duymak analitik düşünce yeteneğine sahip olmak önemlidir. Yani kişi kendisini ne kadar çok geliştirirse iletişim becerileri de güçlü olursa uluslararası ilişkiler bölümünü kolay bir şekilde bitirerek kendisine iyi bir iş alanı yaratabilir.

Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan kişiler özellikle analitik bilgi üretme yeteneklerini geliştirmektedirler. Ayrıca uluslararası ilişkilerde meydana gelen gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve analiz etme yetenekleri kazanırlar. Uluslararası ilişkiler bölümünü okuyan öğrenciler, görmüş oldukları derslerle birlikte Dünya siyasetini takip etme, analiz etme, anlama, değerlendirme, bilimsel ve felsefi açıdan inceleme, çözümleme yeteneğine sahip olma gibi konularda kendilerine geliştirmektedirler. Bununla birlikte, üniversite içerisinde öğrenci kulübü faaliyetleri olmaktadır. Kulüp faaliyetlerine katılmak kendinizi geliştirmek için önemlidir. Kulüp faaliyetlerine üye olarak çeşitli organizasyonlarda yer alabilir ve böylece sosyal açıdan da aktif hale gelebilirsiniz. Üniversitede okurken üniversitelerin düzenlemiş olduğu çeşitli konferans, seminer, panel, kongre gibi faaliyetlere katılarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Çeşitli düşünce kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ya da bakanlıkların düzenlemiş olduğu staj ve eğitimlere katılmak akademik bilgilerini bilgi düzeyini arttırmaktadır. Böylece, uluslararası ilişkilerdeki  farklı gelişmeleri birden fazla açıdan izleme ve  değerlendirme şansı yakalanır.

Uluslararası İlişkiler Kaç Yıllık?

Uluslararası ilişkiler bölümüne eşit ağırlık kategorisinden girilmektedir. 4 yıllık bir lisans bölümü olmaktadır. Uluslararası ilişkiler bölüm dersleri nelerdir? Diplomatik çeviri, idare hukuku, politika analizi, siyaset bilimi, kamu maliyesi, kamu yönetimi, idare hukuku, makro iktisat, iktisat, mikro iktisat, uluslararası hukuk, uluslararası iktisat teorisi, Türkiye dış politikası, uluslararası ilişkiler ve örgütler, siyasi tarih, siyaset bilimi, kamu maliyesi, kamu yönetimi, anayasa hukuku gibi temel dersleri vardır. Bu temel dersler ile birlikte hukuk, ekonomi, siyaset, diplomasi, alanlarını da içeren birçok ders üzerinde eğitim almaktadırlar. Bununla birlikte, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Çince, Rusça gibi dil dersleri eğitimi de alabilirler.

Uluslararası ilişkiler eğitimi İngilizce midir? Uluslararası ilişkiler mezunlarının çalışma alanları çoğunlukla yurt dışı olmaktadır ve yüzden de uluslararası ilişkiler bölümü çoğunlukla hazırlık bölümünde yabancı dil eğitimi vermektedir. Hazırlık olmayan bölümlerde ise mesleki İngilizce dersi bulunur.

Uluslararası ilişkiler bölümünde okurken kendinizi geliştirmek gerekmektedir. Uluslararası ilişkiler mezunlarının kendilerini geliştirecekleri alanlardan birisi de İngilizceyi geliştirmektir. İngilizce geliştirmek için ne yapılması gerekir? Uluslararası ilişkiler okuyan ve bu alandan mezun olan kişilerin İngilizce bilgisinin çok iyi olması istenmektedir. İngilizce gramer altyapısının sağlıklı bir şekilde olması önemlidir. Bununla birlikte, günlük hayatta kullanılan birçok kelimenin ezberlenmesi önemlidir. Bunun için birçok İngilizce kaynak araştırılmalı, okunmalı, cümle yapılarına dikkat edilerek değerlendirilmelidir. Essay yazmak ve bununla ilgili yazım hataları, dil hataları ile ilgili hocalara sorarak geri dönüş alınabilir. İngilizce kanallarını izlemek, haber kanallarını, siteleri takip etmek, İngilizce film ve video izlemek önemlidir. Yabancı arkadaşlar edinerek İngilizce pratik yapılabilir. İngilizcenin konuşulduğu ortamlara girmek ve İngilizce konuşmaktan çekinmemek gerekmektedir. Spontane konuşmaya çalışmak dili oldukça geliştirmektedir.

Uluslararası İlişkiler Bölümünde Okumak İçin Gereken Özellikler Nelerdir?

  • Dil öğrenme yeteneğine sahip olmak oldukça önemlidir.
  • Analitik beceriye sahip olunmalıdır
  • Siyaset tarihi, siyaset, iktisat, maliye, ekonomi, iç ve dış politika, hukuk mevzuatını yakından takip etmek ve bu alanlara ilgi duymak
  • Sürekli mevzuatı takip etmek gerekmektedir
  • İletişim güçlerinin etkili olması, insan ilişkilerinde başarılı olmak önemlidir
  • Kuvvetli bir hafızaya sahip olmak oldukça önemlidir. Çünkü hukuk kurallarını zihinde tutmak gerekir
  • Sürekli bilgi yenileme isteğine sahip olunmalıdır ve kendini sürekli geliştirmek gerekir.

Uluslararası ilişkiler bölümü ile ilgili olarak merak ettiğiniz diğer konuları yorum kısmından bize iletebilirsiniz. Ayrıca bölüm ile ilgili olarak kariyer planlıyorsanız meslek ve maaşlar bölümünden detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021, 19:08

Ahmet

33 yaşında eğitmen, öğrenci, araştırmacı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER