Ziraat Mühendisliği Bölümü Nedir? Ziraat Mühendisleri Ne İş Yapmaktadır?

Ziraat Mühendisliği Bölümü Nedir? Ziraat Mühendisleri Ne İş Yapmaktadır? Ziraat Mühendisliği İş Olanakları Nasıl? Ziraat Mühendisliği Bölümünün Geleceği Nasıldır? Ziraat Mühendisliği Çalışma Alanları.

Ziraat Mühendisliği Bölümü Nedir? Ziraat Mühendisleri Ne İş Yapmaktadır?

Ziraat Mühendisliği Bölümü Nedir? Ziraat Mühendisleri Ne İş Yapmaktadır?

Ziraat Nedir?

Ziraat nedir, ülkelerin en temel üretim ve geçim kaynağı tarım ve çiftçiliktir. Ülkenin ekonomisine ciddi anlamda büyük katkısı olmaktadır. Yapılan yöresel, kültürel veya yöntemsel çalışmalara ise Ziraat denmektedir.

Ziraat Mühendisi Kimdir?

Ziraat mühendisi kimdir, teknoloji ve biyoloji den yararlanarak toprak ve suyun korunması, tarımsal ürünlerin işlenmesiyle alakalı tarımsal problemlere çözümler üretmektedir.

Ziraat Mühendisliği Bölümü Nedir?

Ziraat mühendisliği bölümü nedir, tarımsal üretim ve işleme mühendisliğine Ziraat Mühendisliği denmektedir. Bu mühendisler inşaat, elektrik, gıda ve kimya mühendisliği gibi disiplinleri tarım prensipleri bilgisiyle beraber teknolojik prensiplere göre birleştirmektedir.

Ziraat mühendisliğinin gayesi tarımsal uygulamaların etkinliğini ve sürdürülebilirliğini arttırmaktır. Ziraat mühendisleri, tarım ekipmanlarının ve makinelerinin tasarımı, yapımı ve iyileştirilmesiyle ilgilenir. Barajlar, su depoları ve diğer farklı yapılar gibi tarımsal altyapıları tasarlar. Çiftliklerdeki kirlilik kontrolü için çözümlere de yardımcı olmaktadırlar. Yosun ve tarımsal atık gibi gıda dışı kaynaklardan yeni biyoyakıt formları geliştirirler. Gıda arzını tehlikeye atmadan, ekonomik ve sürdürülebilir bir durumda benzinin yerini almaktadır.

Ziraat Mühendisliği İş Olanakları Nasıldır?

Ziraat mühendisliği iş olanakları nasıldır, Ziraat mühendisleri çok fazla yerde istihdam etmektedirler. İş imkanları oldukça geniştir. Ziraat mühendislerinin görev alanları aşağıdaki gibidir;

 • Meslek örgütleri,
 • Ticaret odaları ve borsaları,
 • Tarım kredi kooperatifleri,
 • Tarım satış kooperatifleri,
 • Şeker fabrikaları,
 • İlgili bakanlıklar,
 • Ticari ve yatırım bankaları. Gibi yerlerdir.

İş olanağı gördüğünüz gibi geniş olan ziraat mühendisleri istediği yerde kendine güzel bir iş bulabilmektedir. İş ilanlarına internet üzerinden rahatlıkla bakabilmektedirler.

Ziraat Mühendisinin Görev Tanımı Nedir?

Ziraat mühendisinin görev tanımı nedir;

 • Toprağı ve suyu sulama, drenaj ve taşkın kontrol sistemlerini yapar.
 • Elektrik-güç dağıtım sistemlerini planlar ve inşa eder.
 • Çevre ve arazi ıslah projelerini tasarlar ve denetler.
 • Tarım ürünlerindeki hastalıklar konusunda tavsiyede bulunur.
 • Bitki zararlılarıyla mücadele eder.
 • Fide üretimi ve sertifikalandırmasını sağlar.
 • Tarım makinelerini ve ekipmanlarını test eder.
 • Mahsul depolama, hayvan barınağı gibi ürün işleme süreçlerini denetlerler.
 • Su kaynakları konusunda incelemelerde bulunmaktadır.

Ziraat Mühendisliği Bölümünün Geleceği Nasıldır?

Ziraat mühendisliği bölümünün geleceği nasıldır, Ziraat mühendisliği alanını şu şekilde yorumlayabiliriz. Doğal yaşam, bitkilerin olduğu her alanda ziraat mühendislerine talep olmaktadır. Dünya üzerinde bu mesleğe her zaman talep olacağını düşünmekteyiz. Bundan dolayı bu mesleği garanti istihdam olacak bölümler arasında sayabiliriz. Garanti meslekten kastımız ise her zaman o meslek üzerine çalışan birilerine ihtiyaç duyulmasından ötürüdür. Ziraat mühendisliği alanı da bu yüzdendir her zaman talep görecek, istihdam sağlanacak bir alan olmaktadır.

Ziraat Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Ziraat mühendisliği çalışma alanları nelerdir, oldukça geniş bir çalışma alanı olan ziraat mühendislerinin alanları şu şekildedir;

 • Arazi sınırı belirleme,
 • Arazi projesini çizme,
 • Danışmanlık,
 • Tarımsal yapı projelendirme ve tasarlama,
 • Tarımsal makine projelendirme ve tasarlama,
 • Hayvancılık,
 • Mantarcılık, fidancılık, seracılık,
 • Tarım ilaçları,
 • Tarım araç ve makinaları üretim evleri,
 • Tarımsal tasarılandırma, işletme, pazarlama,
 • Arıcılık,
 • Tarım ekonomisi gibi alanlarda istihdam etmektedirler.

Ziraat Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Ziraat mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıl, ziraat mühendisliği bölümü üniversitelerde eğitimi olup 4 yıllık lisans bölümüdür. Ziraat mühendisliği bölümü sayısal puan türüne göre öğrenci alımı yapmaktadır.

Kamuda Ziraat Mühendisi Maaşları Ne Kadardır?

Kamuda ziraat mühendisi maaşları ne kadardır, devlette ziraat mühendisi maaşları ortalama 5500 tl ile 6500 tl arasında bir değişiklik göstermektedir. Ek mesai ücretleri, aile yardımları, farklı ek ödenekler gibi değişkenler sebebiyle maaşlar da fazla olmaktadır. Fakat kamuda yeni başlayan bir ziraat mühendisi maaşı 2020 senesinde 5600 TL civarında olmaktadır.

Özelde Ziraat Mühendisi Maaşları Ne Kadardır?

Özelde ziraat mühendisi maaşları ne kadardır, özel sektör ve kamu arasında yeni başlayan mühendislerin aldıkları maaşlar farklılık göstermektedir. Özel sektörde yeni mezun ya da az tecrübeli ziraat mühendislerine asgari ücret civarında maaşlar verilmektedir. Ortalama olarak özel sektörde yeni başlayan bir ziraat mühendisi maaşı 2800 TL civarında olmaktadır.

Ziraat Mühendisliğini Okumak Zor Mudur?

Ziraat mühendisliğini okumak zor mu, ziraat mühendisliği mesleğini yapmak, yıllarca bu alana hizmet etmek isteyen bireyler öncelikli olarak ziraat mühendisliği zor mu sorusunu merak etmektedirler. Biz bu soruya zor veya kolay demekten ziyade okuyacak kişinin özelliklerine ve isteğine bağlıdır diyebiliyoruz. Gerçekçi olacak şekilde tanımlayacak olursak eğer bitkilerle, tohumlarla uğraşmayı seviyor ve sayısal değerlerle aranız iyi ise ziraat mühendisliği okurken çok zorlanmazsınız. Aksi durumda zorlanacağınızı düşünmekteyiz. Bu durumda sayısal derslerle ve doğal yaşam, ziraat gibi konularda iyi iseniz çok korkulacak bir durum söz konusu olmamaktadır. Ziraat mühendisliğini kolay bir şekilde bitirebilirsiniz.

Güncel Ziraat Mühendisi Maaşları?

Ziraat Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Ziraat mühendisliğini düşünen ve okumak isteyen bireyler alacağı dersler aşağıdaki gibidir;

 • Zooloji,
 • Botanik,
 • Meteoroloji,
 • Toprak bilgisi,
 • Teknik resim,
 • Ekoloji,
 • Bitki fizyolojisi,
 • Malzeme bilgisi,
 • Genetik,
 • Tarım ekonomisi ve işletmecilik,
 • Kültürteknik,
 • Hayvan yetiştirme teknikleri,
 • Tarımsal mekanizasyon,
 • Gıda bilim ve teknolojisi,
 • Genel bahçe bitkileri zararlıları.

Bunlar ve daha fazla dersleri 4 yıllık eğitim süresince görmektedirler. Bu tüm dersleri veren, başarı ile bitiren öğrenciler Ziraat Mühendisi unvanını almaktadırlar.

Ziraat Mühendisi Olmanın Avantajları Nelerdir?

Ziraat mühendisi olmanın avantajları nelerdir, ziraat mühendislerini avantajlarını düşünecek olursak ziraat mühendisleri her zaman yaşama yakın olmaktadırlar. Ziraat mühendisleri hem işini yapar hem de doğal yaşam ile yakınlık kurmaktadır. İyi bir yerde çalışıyor olmanız durumunda maddi geliriniz de iyi olmaktadır. Bu alanda faaliyet gösteren büyük şirketlerde istihdam etmek ve başarılı bir ziraat mühendisi olmanız durumunda iyi gelirler elde etme imkanınız olmaktadır. Başarılı bir ziraat mühendisi olmak istediğiniz taktirde yeterli çaba ve sektörde yavaş yavaş hakimiyet kurmaya başlamış oluyorsunuz.

Ziraat Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapmaktadır?

Ziraat mühendisliği bölümü mezunları ne iş yapmaktadır, ziraat mühendisleri teknoloji ile tarımı birleştirmektedir. Daha verimli çalışabilecek ya da yeni görevleri yerine getirebilecek gelişmiş tarım ekipmanları tasarlamaktadır.

Ziraat Mühendislerinde Aranan Özellikler Nelerdir?

 • İş verenlerin ziraat mühendislerinde aradığı nitelikler aşağıdaki gibidir;
 • Sorunları çözmede yaratıcı olur.
 • Sözlü ve yazılı yüksek iletişim becerisine sahip olmalıdır.
 • Çalışmaları önceliklendirmek, geliştirmek için hedefler ve planlar yapar.
 • Ekip yönetimini sağlar.
 • İş planlaması ve zaman yönetimini sağlar.

Ziraat Mühendisi Maaşları Ne Kadardır?

Ziraat Mühendisi Çalışma Ortamı Ve İş Koşulları?

Ziraat mühendisi çalışma ortamı ve iş koşulları, ziraat mühendisleri kapalı ortamlarda ve açık arazilerde istihdam etmektedirler. Arazide çalışan mühendisler çalışırken tozlu, soğuk, sıcak hava ortamına maruz kalabilmektedir. Laboratuvarda çalışırken ise kimyasal kokulara, gübre kokularına maruz kalabilmektedirler. Hayvancılık işletmelerinde çalıştıkları taktirde ise kirli ve havasız bir ortama maruz kalabilmektedirler. Ziraat mühendisleri, çiftçiler, meslek odaları mensupları, meslektaşları ve teknisyenlerle birlikte çalışmaktadırlar.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020, 17:25

Mert Ardıç

24 yaşında, Psikolog, araştırmacı, okur, yazar.


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER