İİBF Bölümleri Nelerdir? İİBF Bölümleri Hakkında Bilgi

İİBF bölümleri nelerdir? İİBF bölümleri iş olanakları nelerdir? İİBF bölümleri arasında hangisi daha iyi?

İİBF Bölümleri Nelerdir? İİBF Bölümleri Hakkında Bilgi

İİBF(İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ) BÖLÜMLERİ NELERDİR? İİBF MEZUNLARININ ÇALIŞMA ALANLARI, İİBF MEZUNLARI İÇİN İŞ İMKANLARI NELERDİR? İİBF BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ FARKLAR NEDİR?

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri üniversitelerin en köklü ve olmazsa olmaz birimlerinden biridir.  Tüm dünyada teknik üniversiteler dahil neredeyse tüm üniversiteler İİBF’ne sahiptir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri(İİBF) toplum için yönetim ve organizasyon kademelerinde görev üstlenecek insan yetiştirme misyonunu üstlenmişlerdir. Bu yazımızda İİBF bölümlerini ve bu bölümlerden mezun olanların hangi işlerde çalıştığını anlatacağız.

İİBF BÖLÜMLERİ NELERDİR? İİBF MEZUNLARI NERELERDE ÇALIŞIR?

İKTİSAT BÖLÜMÜ

İktisat,  İİBF fakültelerinin en çok tercih edilen bölümlerinden biridir. Bu bölümde programın temel amacı güncel ekonomi teorilerine ve analiz metotlarına hakim mezunlar vermektir. Ayrıca ekonominin kapsamını oluşturan üretim, ticaret, dağıtım ve tüketim, ithalat ve ihracattan oluşan insan etkinliklerini inceler. Bu inceleme sözel teorisinin yanında bolca matematik ağırlıklı bir bakış da gerektirir. Yani ekonomi bölümünü seçecekseniz, İİBF(İktisadi ve idari bilimler fakültesi) içindeki bölümlerden matematiğin en yoğun kullanıldığı bölümde eğitim göreceğinizi belirtelim. Dört yıllık lisans eğitiminin ardından bu bölümden mezun olanlar “İktisatçı” ya da “Ekonomist” ünvanını alırlar.

Gelelim en kritik soruya… İktisat(ekonomi) bölümü mezunları ne iş yapar? Hemen herkesin aklına önce bankada çalışırlar cevabının geldiğine eminiz. Kesinlikle öyle ama ekonomi mezunları neredeyse tüm sektörlerde ve oldukça fazla iş kolunda kendilerine yer bulurlar. Bankalar dışında borsa kurumlarında, şirketlerin satış ve pazarlama faaliyetlerinde, ekonomik danışmanlık şirketlerinde, gayrimenkul firmalarında, kamu kurumlarında uzman ya da memur olarak, denetçi olarak ve daha pek çok alanda çalışabilirler. Kısacası para alışverişinin olduğu her yerde iktisat(ekonomi) mezunları kendilerine iş imkanı bulabilir.

İktisat bölümü hakkında detaylı bölüm tanıtımı

İŞLETME BÖLÜMÜ

Herkesin adını bildiği ama ne olduğu konusunda kafaların en karışık olduğu bölüm diyebiliriz işletme bölümü için. İşletme lisans programı problem çözme yetisine sahip, içinde bulunulan koşulları değerlendirerek analitik ve hızlı karar alabilen ve bu kararların uygulanmasını sağlayan bireyler yetiştirme misyonunu üstlenmiştir. İşletme bölümü mezunlarını liderlik özelliklerine sahip, pazarlama, satış, insan kaynakları, finans gibi alanlarda uzmanlaşmış geleceğin yöneticileri olarak görebiliriz.

İktisat ve İşletme bölümleri birbiriyle çok karıştırılan ya da arasındaki farkın çok net anlaşılamadığı iki bölümdür. İktisat bölümü eğitimi para ve kıymetler üzerine yoğunlaştırılmış ve matematiksel ve analitik ekonomik göstergeler üzerinden değerlendirme yapmayı sağlar.  Öte yandan İşletme bölümü genel olarak bir organizasyonun daha verimli ve planlı çalışabilmesi için gereken bakış açısını vermeyi hedefler. Özetlersek, iktisat bölümünü teori, işletme bölümünü pratik ağırlıklı bölümler olarak tanımlayabiliriz.

Peki İşletme Bölümü mezunları nerede çalışırlar? Tabii ki tüm işletme mezunlarının okul biter bitmez yönetici ya da müdür olmalarını beklemek pek gerçekçi olmaz. Ancak mezun olduktan yönetici yetiştiren programlara dahil olup, birkaç yıl tecrübe kazandıktan sonra kolaylıkla yönetim birimlerinde çalışabilirler. İşletme mezunları kurumsal bir yapının olduğu ve iş planlamasına ihtiyaç duyan tüm sektörlerde iş bulabilir. Kamu kurumları veya özel firmalarda satış, pazarlama, finans, insan kaynakları, yönetim, muhasebe, reklam, Ar-Ge birimlerinde çalışabilirler. Ayrıca KPSS ve kurumların düzenlediği sınavlara girerek Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) gibi köklü kurumlarda ya da Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olarak çalışabilirler.

İşletme bölümü hakkında detaylı bilgi

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ MEZUNLARI ÇALIŞMA ALANLARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü lisans programı öğrencilerine temel olarak siyasi, idari ve hukuki konularda ana kuramsal ve uygulamalı bilgileri vermeyi amaçlar. Siyasi ideolojiler, dünya devletlerinin bu ideolojileri uygulayış biçim ve metotları, bu çağın siyaseti etkileyen büyün global politika konuları Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün çalışma alanlarıdır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, dünyada ve ülkede kamu yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek değerlendirebilecek ve bu değerlendirmeleri kamusal sorunları çözümlemede aktif olarak kullanabilecek mezunlar verir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları pek çok kamu kurumlarında iş alanı bulabileceği gibi siyasi partilerin yönetimlerinde, sivil toplum kuruluşlarında ve bankalarda çalışabilir. Ayrıca politika ve kamu kurumlarıyla ilgili alanlarda danışmanlık yapabilir veya yükseköğretim kurumlarında akademisyenlik yapabilirler.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerine bölgesel ve küresel düzeyde siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirebilecek bir bakış açısı kazandırmayı amaçlar. Uluslararası İlişkiler lisans programında verilen eğitimin odağı devletlerin ve uluslararası kuruluşların birbirleriyle ilişkilerini anlamak, uluslararası işbirliklerini ve uluslararası sorun çözme yöntem ve mekanizmalarını anlatmaktır. Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunlarından uluslarası politika ve stratejilerle ilgili temel kavramsal ve teorik bilgilere hakim olmaları ve karmaşık uluslararası ilişkiler ve küreselleşme dinamiklerini çözümleyerek bunları detaylı bir şekilde değerlendirebilecek yeterlilikte olmaları beklenir. Uluslarası İlişkiler Bölümü İngilizce ve/veya başka bir yabancı dil yetkinliğinin en önemli olduğu bölümlerin başında gelir.

Çokça karıştırılan Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinin farkını açıklamak gerekirse, iki bölümünde hem uluslararası politikaya hem yurtiçi politikaya hakim olması beklenir. Ancak Uluslararası İlişkiler Bölümünde eğitim bu politikaların farklı devletlerarası diplomaside ve uluslararası organizasyonlarda nasıl kullanıldığına odaklanırken, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde daha çok yurtiçi pratiklerine odaklanılır.

Peki Uluslarası İlişkiler Bölümü mezunları için iş olanakları nelerdir? Uluslararası İlişkiler mezunları nerede çalışır sorularını cevaplamak gerekirse hepimizin aklına ilk olarak Dışişleri Bakanlığı gelecektir. Bununla birlikte Uluslarası İlişkiler Bölümü mezunları Avrupa Birliği Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, konsolosluklar ve NATO, Birleşmiş Millet, OECD gibi uluslarası organizasyonlar ve pek çok sivil toplum kuruluşlarında iş olanağı bulabilir. Ayrıca KPSS ile devlet kurumlarında memurluk, üniversitelerde akademisyenlik ve ithalat ve ihracat şirketlerde danışmanlık pozisyonlarında çalışabilirler. 

DİĞER İİBF BÖLÜMLERİ NELERDİR? EKONOMETRİ, MALİYE, YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMLERİ, İŞ İMKANLARI

Yazımızın buraya kadar olan kısmında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin en çok bilinen ve yaygın bölümlerini inceledik. İktisat, işletme, uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi ve siyaset bilimi bölümleri oldukça geniş kapsamlı bölümlerdir. Bu sebeple bazı üniversitelerde İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri daha detaylı bir biçimde branşlaşmış bölümlerde eğitim vermektedir. Bu bölümler arasında Ekonometri, Maliye ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi bölümler bulunmaktadır.

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ NEDİR? Ekonometri Bölümü Mezunları nerelerde çalışır?

Ekonometri gerçek ekonomik verilerin ileri düzeyde istatistiksel ve matematiksel metotlar kullanılarak incelenmesiyle, ekonomik model teorilerinde kullanılmak üzere değerlendirilmesine odaklanan bir branştır. Ekonometri bölümünde eğitim ileri düzeyde teknik ve matematik analiz yardımıyla iktisadi teorileri test etmek ve geliştirmek üzerine yoğunlaşmıştır.

Ekonometri mezunları, kamu ve özel bankalar, sigorta şirketleri, denetim firmaları, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)’nda çalışabilir veya kaynak ve varlık yönetimi konusunda danışmanlık verebilirler.

MALİYE BÖLÜMÜ VE MALİYE BÖLÜMÜ İŞ İMKANLARI

Maliye Bölümünde devlet ve toplum arasındaki mali ilişkilerin incelenmesi, maliye ve ekonomi alanındaki güncel gelişmelerin değerlendirilmesi ve öğrencilere bu konularda analitik ve eleştirel bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmaktadır. Maliye Bölümünde eğitim iktisat, matematik, muhasebe, maliye teorisi gibi analitik alanların yanı sıra güncel vergi hukuku, vergi sistemi, devlet bütçesi gibi konulara da odaklanır.

Maliye Bölümü mezunları, aldıkları eğitim sonucunda kamu ve özel kurumlarda mali konularda nitelikli insan ihtiyacını karşılar. Maliye Bölümü mezunları Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik, Maliye Müfettişliği, Sayıştay Denetçiliği, Gümrük Müfettişliği ve İdari Yargı Hakimliği gibi pek çok alanda iş imkanı bulabilir.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ, İŞ İMKANLARI

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde çalışma yaşamının hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, yönetim ve sosyal politika gibi açılardan incelenmesi ve geliştirilmesine yönelik eğitim verilir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı kurumların yanı sıra kamu ve özel kurumlarda insan kaynakları alanında, bankacılık ve finans kurumlarında, denetleme firmalarında ve sendikalarda iş alanı bulabilir.

Bu yazımızda üniversitelerin en temel ve en çok mezun veren fakültelerinden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini (İİBF) inceledik. İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Sosyal Bilimler, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler, Maliye ve Ekonometri bölümlerini, İİBF bölümleri arasındaki farkları ve çalışma konularına yer verdik. İİBF bölümlerinden mezun olanların iş imkanları açıklamaya çalıştık.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021, 19:11

Ahmet

33 yaşında eğitmen, öğrenci, araştırmacı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER